Хоч краплю божевілля, або Освіта для людини

Михайло Девдера 16 січня 2015, 00:00
школа

Читайте також

 

Ми вже були там. На порозі "кімнати щастя". Якщо так образно подати реформу освіти. Мінімум два рази за попередні 23 роки. І двічі отримали той же результат, що й один із героїв "Сталкера" А.Тарковського: замість замовленого видужання рятованого — його загибель і — добрі "купи золота" замовникам. 

Наш теперішній намір реформувати загальноосвітню школу — це, вважай, третє за роки незалежності ходіння до заповітного порогу. Заради того ж, що й попередні рази. І цілком може бути, що й із тим же результатом. Бо, по-моєму, ми так і не розібралися до кінця ні з істинністю наших бажань, ні з механізмом дії "кімнати щастя", яка наші наміри зчитує зовсім не в тій редакції, в якій ми виносимо їх на люди.

* * *

Перше, що необхідне для справжнього реформування освіти, — соціальне замовлення. Ми його маємо? Маємо. Постійно. І саме відповіддю на нього є той чи інший стан освітньої галузі. І то не біда самого замовлення, що його різноманітні управлінські і наукові установи, з'їзди, законодавці і коаліційні угоди читають по-різному. То біда суспільства, якому замість прочитання перспективного соціального замовлення, вибудованого на можливостях сьогоденних, але підпорядкованого потребам завтрашнім, пропонують ерзаци, через які на можливостях завтрашніх задовольняють свої потреби сьогоденні. 

Хай кинуть каменем у мене ті, хто прописував положення "Стратегії 2020" (13-й пункт третього розділу: "Реформування освіти"; і крапка, вся суть) чи пункти коаліційної угоди (8–9 абзаців, два із яких — про оплату праці педпрацівників, по одному — про все потроху: від децентралізації управління до широкосмугового Інтернету), якщо за пропонованими ними документами проглядає цілісне бачення того, як реформа освіти має стати одним із важелів реформування держави, суспільства.

Таким важелем начебто хочуть бачити освіту автори проекту "Концепції розвитку освіти України на період 2015—2025 років": "Освіта має перетворитися на ефективний важіль економіки знань,.. продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці". Але пропоноване політиками карго, прописане в стратегії і угоді, явно ж не тягне на такий рівень: поверніться до тих 8–9-и абзаців коаліційної угоди — і заперечте мені аргументовано.

На жаль, не тягне на нього і сама концепція. Бо в ній немає найголовнішого — певного духовного стрижня. Є такі собі технічні умови, які самі по собі пропонують певну "букву" змін, але за нею не відчувається того високого "духу", завдяки якому ці зміни стали б справді суспільною продуктивною силою.

Що ми хочемо отримати? Систему освіти, яка працюватиме на становлення людини як найголовнішої творчої продуктивної сили суспільства? А через що ця сила з'являється, становиться і утверджується? Через примусове набуття предметно-галузевих компетентностей (саме в цьому найзагальніша суть теперішньої нашої школи)? Через оволодіння англійською при повному неволодінні українською? Через широкосмуговий Інтернет? Через усе глибше проникнення в дошкілля при відсутності елементарної культури працювати з тим дошкіллям? Через переструктурування освітньої мережі?... 

Кожен із перелічених засобів може дуже ефективно спрацювати в певній площині, але ні кожен із них окремо, ні всі вони разом нічого не варті, поки духовним стрижнем наших змін не взято людину. І не як ресурс (бо людина як "людський капітал", "людина економічна", "людина інноваційна", "вмонтована в системи штучного інтелекту" — це саме ресурс, у якому присутність власне людини, з точки зору орієнтованого суто на економічно-фінансову вигоду "роботодавця", часто навіть шкодить якості цього ресурсу). Ким або чим бути — це вирішувати не роботодавцям і навіть не суспільству — це вирішувати самій людині. І освіта в цьому разі — це якраз той фактор, який повинен підтримати і розвинути в людині становлення здатності вирішувати, здійснювати вибір так, щоб діяти на благо суспільства і не на шкоду собі.

Людина відкрита, незашорена, вільна. Людина людяна — ось ідеал. І цей ідеал сьогодні вже присутній серед нас. Він визначив долю Майдану. Він сьогодні визначає долю країни, втягненої у кілька війн одразу.

Безумовно, така людина буде і компетентною, і громадянином, і українську та англійську освоїть, і новітні ІКТ-технології, і широкосмуговий Інтернет. Найголовніше ж — ні батьків своїх, ні роду і народу не зречеться. Вона сповна володітиме всіма необхідними якостями і чеснотами, які зроблять її не просто конкурентоспроможною на різних ринках — вони поставлять її взагалі поза конкуренцією, адже ця людина здатною буде створювати правила гри, не пристосовуватися, а — пристосовувати. Бо найголовніша її міра — здатність на самопожертву (набираю оці рядки, а перед очима обличчя Сергія Нігояна, жінок-волонтерів,
14 моїх колишніх учнів, які зараз на передовій АТО…).

Таку людину цільово сформувати неможливо. Взагалі, як на мене, ставити перед освітою завдання "формувати" — це неправильно. Освіта має створити лише умови, акцентувати потенціал середовища, підтримати орієнтацію на певні, як казав Ухтомський, домінанти. Боже борони нас знову братися цільово "формувати", перетворюючи школу на "фабрику" часів індустріальної епохи, а педагогічних працівників — на "інженерів людських душ". Це вже було. Це ще триває. Але з цим треба покінчувати.

* * *

Я сам — педагог із майже сорокарічним стажем. Троє моїх рідних дітей — теж учителі. Але найголовніше — в мене п'ятеро внуків, які через рік-другий підуть у школу. Троє з них — у сільську. То я сьогодні думаю про те, якої ж хочу освіти для них. І коли проектую положення проекту "Концепції" на їхню можливу школярську долю — погано мені стає. Адже "Концепція", переструктуровуючи теперішню школу, аж ніяк не ліквідовує тим самим її головних бід. У чому вони?

У тому, що школа бачиться навчальним, а не освітнім закладом (смію наполягати, що це зовсім різні речі). Що шкільне навчання виконує дуже специфічну роль: воно має спочатку підготувати учня до нашпиговування базовими предметними знаннями (початкова школа), тоді — втиснути в нього ці предметно-галузеві знання (неповна середня і старша ланки), щоб таким чином створити основу для подальшого спеціалізованого навчання — таку собі обізнаність, яку прийнято називати компетентністю (між іншим, справді компетентністю вона від того аж ніяк не стає, бо наше вітчизняне навчання побудоване зовсім не так, як, наприклад, фінське чи шведське, то й результат зовсім не той: на цей випадок не поширюється правило: як ви корабель назвете, так він вам і попливе).

Про те, що школа сьогодні дуже кепсько справляється з цією роботою, — результати ЗНО, все гірші і гірші з кожним роком. Справді катастрофічні, за чесним визначенням директора Українського центру оцінювання якості освіти І.Лікарчука. Але ці результати самі по собі нічого не кажуть про причини, які їх породжують.

Найголовніша з цих причин — предметоцентрична орієнтація навчання. А як без неї, коли йдеться про галузеву підготовленість? Головною дійовою особою стає предметна програма, навчання — це процедура виконання програми.

Колишня радянська школа теж була предметоцентрична. Ще й добротно політехнічна. Але: в ній була певна притомна, осяжна кількість навчальних предметів і так само притомний зміст тих предметів та адекватний час, відведений на освоєння цього змісту. Сучасна українська школа пішла шляхом збільшення кількості предметів при одночасному зменшенні реального часу на їхнє освоєння і солідному розширенні змісту кожної з дисциплін (вчитайтеся в цю формулу і збагніть усю глибину її абсурдності!). Наших теперішніх дидактів нітрохи не лякає той факт, що дві тижневі години на предмет (і це ж у кращому разі, бо маємо купу дисциплін, представлених аж однією годиною) — це дуже мало для забезпечення необхідної "оборотності" навчального матеріалу і його закріплення в досвіді дитини. Це фіни можуть кожного шкільного дня шість років підряд учити дитину читати. Ми робимо це в межах початкової школи 363 години за три роки. Тобто, мінімум у два рази швидше і в десятки разів гірше, ніж фіни.

Таке навчання просто відбиває охоту до навчальної діяльності (ну не може нормальна людина хотіти та й хотіти займатися тим, що її втомлює, дратує, ображає, робить неповноцінною!). Але, на жаль, не тільки. Таке навчання руйнує фізичне і психічне здоров'я дитини. Саме завдяки йому ми отримуємо на виході зі школи хворих і нездатних ні до подальшого навчання, ні до продуктивної діяльності випускників. Кому вони треба? Тим, хто на їхній безпомічності і неповноцінності зароблятиме, — платним навчальним закладам.

Про якусь виховну роль безпомічної перед житейськими штормами школи шкода й говорити. Господи прости, але як може каліка переконати нормальних людей в тому, що каліцтво — це і є ейдос фізичної повноцінності?

Як і кожен каліка, школа в нас живе милостинею. Милостинею є зарплатня вчителя, так і не доведена до обсягів, затверджених законом. Милостинею є ті три чи чотири тисячі гривень на рік (на добу це 13–15 гривень), які виділяються сільській школі на 130 учнів для задоволення абсолютно всіх потреб (від придбання крейди і мила до встановлення широкосмугового Інтернету). Милостинею є 40 тонн вугілля при потребі 120.

І як ми це плануємо змінити? Якщо вірити голові профільного комітету Верховної Ради пані Лілії Гриневич ("Як створити ідеальну систему освіти", "Українська правда", 19.11.2014), то воно таки стане краще: "Учитель з високим рівнем кваліфікації і належним соціальним статусом — головний провідник справжньої реформи освіти. Але це в майбутньому. А під час війни, в період жорсткої бюджетної економії, важливо, принаймні, не допустити зниження наявних виплат вчителям".

От і випливла правда: виходить, "справжня реформа освіти" — це колись, "у майбутньому"? А поки що головне завдання пропонованих змін — "не допустити зниження"? От це і є реальним замовленням держави, саме воно і спрацює на порозі "кімнати щастя": ми, реформатори, таки "не допустимо". Але не тільки "зниження". Ми таки не допустимо і посутніх змін. Хоча при тому "купу золота" отримаємо… Кожен свою. Кому вже чим видадуть.

* * *

…Колись давно на одній із нарад наші директори шкіл несерйозно гралися в гру: треба було на мить уявити себе випускником школи і сказати, яким же школа має запам'ятати тебе. "Успішним", "дисциплінованим", "знаючим", "відповідальним"… Це все сипалося та й сипалося, аж поки не пролунало: "щасливим". Всі втихли. Школа і …щастя. Якось не в'язалися ці речі між собою… 

Не в'яжуться й досі.

То єдине, чого я зараз хочу, щоб для моїх онуків вони таки зв'язалися нарешті. Через реальне оновлення освітньої галузі. І якби сьогодні я сам опинився на порозі "кімнати щастя", я попросив би: "Хай буде так, щоб освіта для моїх онуків стала тим середовищем, яке підживить, зміцнить, оформить у життєвий намір їхню спрагу до життя як творення блага, хай допоможе їм утілити й прийняти цю спрагу як мрію, хай навчить підпорядковувати досягненню цієї мрії всього себе, весь свій життєвий потенціал, кожну мить свого життя, щоб те життя стало впертим поступом до вершини вершин — людського щастя". 

Я, як учитель, мої сини-вчителі готові заради цього діяти вже зараз. При теперішній зарплаті-милостині. Навіть із "допущенням зниження". Бо в нас таки війна. І не одна. І ми на передовій. А тут не торгують — воюють. Щоб перемогти. Разом із тими моїми 14-а учнями. І з Сергієм Нігояном, який теж був учителем.

Але готові ми за однієї умови: майбутнє — це не наша завтрашня повинність працювати на півтори тисячі доларів, бо нам нарешті їх заплатять (шановні реформатори, не смішіть учительство такими цифрами!); майбутнє — це наше сьогоднішнє бажання працювати на сто тисяч доларів усупереч тому, що нас принижують милостинею. Але та милостиня — то ж показник не нашої, вчительської вбогості. То — реальна ціна віри в нас нашої держави. 

…Сподіваюся, "кімната щастя" на неї не відреагує…

Теги:
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
8 коментарів
 • Oxyz 22 января, 14:40
  akbarallah 18 січня, 21:52 Господа! Почему вы такие злые? Нигде в мире нету идеальных средних школ! Пробелы средней школы должны исправлять ВУЗы. Реформа нужна ВУЗов. Ректора ВУЗов-министры никогда не сделают реформы!! Это все равно, что требовать от волков быть травоядными. Что плохого, если дипломы ВУЗа будут получать или покупать все желающие? Ничего! Хоть 100%. На базарах джинсами и тряпками торгует больше половины с дипломами! Вахтерами у Фирмах - все с дипломами!! Реформа образования - очень простая. Сделать надо как у США - диплом конкретного университета, а не государства Украины. И главное не доплачивать, и не брать на работу, если работа не по специальности которая в дипломе записана!!! Тогда отпадет желание получать бумажку. Вот и вся реформа!
  если сделать "как у США" то большинство преподавателей с дипломами кандидатов и докторов разных наук станут безработными. Это они прекрасно понимают и на тему реформы высшего образования предпочитают помалкивать.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • akbarallah 18 января, 21:52 Господа! Почему вы такие злые? Нигде в мире нету идеальных средних школ! Пробелы средней школы должны исправлять ВУЗы. Реформа нужна ВУЗов. Ректора ВУЗов-министры никогда не сделают реформы!! Это все равно, что требовать от волков быть травоядными. Что плохого, если дипломы ВУЗа будут получать или покупать все желающие? Ничего! Хоть 100%. На базарах джинсами и тряпками торгует больше половины с дипломами! Вахтерами у Фирмах - все с дипломами!! Реформа образования - очень простая. Сделать надо как у США - диплом конкретного университета, а не государства Украины. И главное не доплачивать, и не брать на работу, если работа не по специальности которая в дипломе записана!!! Тогда отпадет желание получать бумажку. Вот и вся реформа! Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Georgiy_Kasianov 18 января, 13:34 Довольно типичая позиция: немножко о себе (хорошо), много о проблемах (описательно-заунывно), немножко о других (все не так или не как надо делают), и много общих мест и возвышенно-патетических штампов. И конечно, намеки и предположения, сделанные на основании собственной картины мира - в адрес, тех, кто что-то предлагает кроме выспренных рассуждений об идеалах. Очень распространенное явление среди сеятелей "разумного, доброго, вечного" - публично облегчить душу, отметиться среди смелых и принципиальных, повторить набор общеизвестных истин и лягнуть (в данном случае достаточно нежно) тех, кто берет на себя труд и ответственность хоть что-то делать - или удержать от полного развала, или предлагать системные изменения. Честь и хвала Автору за его тридцатилетний педагогический труд! Увы! - его беспомощности и многословию в обсуждении конкретных мер и действий. У меня сосздается стойкое впечатление, что самую большую опасность реформам представляют не их открытые противники или саботажники-бюрократы, а именно те, кто топит их в многословии, бесконечном нытье и бесконечных нареканиях на то, что все и вся делают неправильно - при полном отсутствии конкретных предложений по сути. При таком отношении любое блюдо протухнет, задолго до того, как его подадут на стол. Відповісти Цитувати
 • Полное имя 17 января, 17:19 У автора статьи много философии, и мало конкретики. До трех звездочек вообще ничего конкретного, одни восклицания. А по делу то что предлагаем, а не "взагали", дорогой автор? Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Oxyz 17 января, 15:41 Когда идет война школа далжна быть стать школой выживания. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • seven 17 января, 09:06 Из начальной школы нужно убрать весь академизм, впаренный академиками академии педнаук. Например, в первом классе определения геометрических фигур даются как на мехмате университета, а букв и звуков - как на филфаке. Для начальной школы нужно: буква - это письменное изображение звука. А в школе шестилеток! учат, "ю" - это не гласная, это й-у. Вот они и пишут Йулйа вместо Юля. Или маразм с буквами г и гэ - зачем для 10 слов вводить новую букву? Если так уже принципиально говорить гэ - введите исключения прочтения и все. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Stefix 17 января, 06:58 Нашел в сети давнюю статью выдающегося советского математика. Не соглашаясь в деталях, направление считаю абсолютно верным. Школа с уклоном в будущее (“Литературная газета”, 1987 г., 25 марта http://makarenko-museum.narod.ru/Classics/Postnikov/Postnikovs_School.htm Ежегодно наблюдаю, как тысячи молодых людей штурмуют вуз. Подавляющее большинство остаётся за барьером. То есть получает страшный эмоциональный, психологический, нравственный удар. Никогда не мог понять, почему мы не бережём молодое поколение и зачем ему начинать самостоятельную жизнь со стресса. Постоянно слышу упрёки в адрес школы: она не готовит людей для практической жизни, не воспитывает гражданина, гармоническую развитую личность. Жду, кто же и когда объяснит, почему школа не отвечает запросам общества. Жалуются на перегрузку, на неудачные программы, методики... А главное противоречие школы как системы остаётся невскрытым. Между тем оно было заложено, когда после революции из всех типов школ именно гимназия стала постепенно прообразом советской школы. За сорок послевоенных лет школа менялась лишь “косметически” (раздельное обучение — совместное; одиннадцать лет — снова десять; политехническая — снова обычная и т.д.), но никто почему-то не вгляделся в корень её неверного устройства. Главное противоречие современной школы заключается в том, что её массовый характер и трудовая направленность не сочетается с устаревшим элитарно-гимназическим принципом изучения “предметов” или так называемых “основ наук”. Это противоречие поддерживается всеми специалистами так называемых школьных “наук”, и они будут до последнего вздоха защищать свои “основы” в том объёме, какой им удалось протащить в школу на сегодняшний день. И все схватки, все сражения идут по линии “часов”, которые то сокращают, то возвращают в школьную программу. И нет в системе народного просвещения специалистов по... народному просвещению, которые сумели бы подняться над ведомственными спорами, чтобы решить проблему глобально: чему и как учить. Ключом к такому решению, на мой взгляд, является формула из документа ЦК КПСС по школьной реформе: школа должна готовить к жизни. Забудем про опыт гимназии и чисто теоретически посмотрим, что значит быть готовым к жизни. Это значит, что нужно владеть знаниями и навыками, которые условно можно разделить на четыре полностью равноправных цикла: грамотность, этика, эстетика, здоровье (физическая культура). Грамотность. Это умение не только читать и писать на родном языке. Это такое же знание иностранного языка. Это арифметическая грамотность. Это умение общаться с компьютером, знать язык программирования. Иметь общее представление о науках. Этика. Это воспитание человека для жизни в обществе. Здесь проблемы мировоззрения, поведения, умения ориентироваться в обществе, владеть собой. Это знание законов и социальных норм общества, своих прав и обязанностей как гражданина. Тут и проблемы семьи. И социальная грамотность (куда и как обратиться в обществе для разрешения жизненных проблем). Если для первого цикла школа в принципе готова, имеет большой опыт преподавания, то второй цикл почти не разработан. Например, литература имеет колоссальное значение для воспитания гражданского чувства. Но сегодня преподают не литературу, а основы литературоведения, а точнее, судя по газетным дискуссиям, “препарирование” классических произведений. Но для второго цикла требуется иной ракурс преподавания литературы: и классика, и современные произведения должны давать лишь материал для размышления человека о месте в обществе. Эстетика. Это совершенно не изученная, не решённая и практически не начатая работа в школе — воспитание эстетического чувства в молодом человеке. Это снова литература, но опять в ином ракурсе — просто научить любить книгу, возбудить острое желание читать. Это и музыка, пение, и рисунок, графика, живопись. И танец, конечно. В общем, вся эстетическая сфера, без которой воспитание молодёжи нельзя считать полноценным. Легко объяснить, почему у нас эстетическое воспитание оказалось в загоне. Ученик гимназии получал ещё и домашнее воспитание, барышни непременно пели и бренчали на фортепьяно. В гимназии, взятой как модель государственной единой школы, естественно, не нашлось места для эстетического цикла. Сетка часов осталась почти неизменной. Отсюда и расхожее мнение, что из гимназии почему-то выходили “культурные” люди, а из нашей средней школы — не очень. Физическая культура. Понятно, что гармонически развитый человек должен быть здоровым, владеть своим телом, знать, что происходит в его организме, уметь оказать себе и другим первую медицинскую помощь. Этот цикл абсолютно равноправен с тремя другими, а для всей последующей жизни — чуть ли не самый важный. Не понимаю, почему детей освобождают от уроков физкультуры по медицинским показаниям, когда давным-давно существует лечебная физкультура. Ни один школьник не должен быть лишён этих занятий, но каждый имеет право на индивидуальную программу. Коли перенёсших инфаркт лечат физическими упражнениями, то странно освобождать детей от самых жизненно нужных им движений. Но учитель не должен готовить разрядников в школе, его основная забота — массовость и здоровье учеников. Я бы даже дисквалифицировал учителя, который особое внимание уделяет спортсменам, у них есть своя база и свои тренеры. Пресловутых домашних заданий быть не должно. Если каждый день посвятить один урок предмету каждого цикла, то никакой нужды в домашних заданиях не будет. Субботу следует отдать физкультуре, быть может, в сочетании с познавательными экскурсиями и турпоходами. Несправедливо загружать детей обычной работой шесть дней в неделю при пятидневке у родителей. После учёбы в такой школе в течение 8-9 лет (больше не нужно) общество получит полноценный “продукт” — гармонично развитую личность. В последний год в рамках этического (или, лучше сказать, социального) цикла особое внимание должно быть уделено вопросам профориентации, чтобы 15-летний выпускник мог сознательно выбирать свою будущую специальность. Вы спросите, а где же наука — математика, физика, химия, биология, история, география? Думаю, одного часа в день, то есть пятого урока, достаточно на все эти дисциплины. Ещё раз подчеркну: ни одна из них в отдельности не может быть приравнена (а значит, и уравнена в часах) с названными выше циклами. Рассмотрим это положение на примере математики. Сегодня она занимает пятую часть всей школьной программы. Кто-нибудь скажет мне: зачем? Кто из вас, нематематиков, решал в быту квадратные уравнения? Кто хоть раз воспользовался теоремой о внутренних углах треугольника? Почему же никто не спросит о тех потерях, которые несут одно за другим целые поколения, не имеющие времени изучить медицину, музыку, ремёсла и т.д.? Сколько математики нужно для жизни — столько она и должна занимать детского времени, ни больше, ни меньше. Только массовым гипнозом могу объяснить тот факт, что никто за десятилетия не взялся оспорить стереотип: математика-де развивает дедуктивное мышление, которое жизненно необходимо культурному человеку. Но ведь это не так! Дедуктивное мышление составляет лишь небольшую долю среди прочих его видов. И требуется оно исключительно учёным-теоретикам. Даже в прикладной математике — как чётко разъяснено в недавно вышедшей монографии — дедуктивное мышление, как правило, мешает, а главную роль играет мышление рациональное (по “здравому смыслу”). Теперь окинем взглядом так называемую “систему” знаний по математике. Откуда взялась та геометрия, которую изучают школьники? Из Древней Греции. А что за алгебра, которой мы мучаем детей? Это создание пятнадцатого-шестнадцатого веков. Недавно колоссальным напряжением внедрили в школу интегралы (может быть, скоро уберут). Это создание семнадцатого века. Вот и всё. Вы думаете, что в последние триста лет математика не развивалась? Да нет же, последние триста лет — время интенсивнейшего развития этой науки, чрезвычайно богатого, идейного, культурного... Где же её открытия в школьной программе? И о какой вообще “системе” мы ведём речь? Если сравнить с литературой, то это всё равно, что закончить её изучение былинами и парой летописей. Зачем же называть этот предмет “основами науки”, “систематическими знаниями”? Примерно такое же положение со школьными физикой и химией, хотя из-за описательности многих их частей ситуация здесь полегче. Но всё же кто из нас знает формулу равноускоренного движения или реакцию омыления жиров? Да и не нужно в жизни это знать... По-моему, учителю обидно пять лет заставлять детей учить формулы, реакции, решать задачи, чтобы выпускник немедленно выбросил их из головы и никогда вновь не возвращался к этим материям. Думаю, что одного урока в неделю хватило бы, чтобы школьник получил некое представление о математике. Ни в коем случае не “систематичность” её изучения — это всегда будет ложная систематичность (как сегодня). Но именно представление! Нужны живые, непринуждённые рассказы о неевклидовой геометрии Лобачевского, пространствах большой (даже бесконечной!) размерности, о симметрии в алгебре, об экстремумах, об изопериметрах, о парадоксах бесконечного и т.д. и т.п. Умело преподнесённые, все эти темы вполне доступны школьнику начиная с 5-го класса. Много тем есть и для младших классов — орнаменты и бордюры, паркеты и кристаллы, правильные многоугольники и многогранники... Никаких иных целей, кроме повышения культурного уровня, преподавание математики не должно иметь. И отметки здесь неуместны, и экзамен просто недопустим. Одного часа в неделю достаточно, чтобы дать представление о любой школьной “науке”, позволить хотя бы одним глазком взглянуть на её увлекательнейшие пейзажи и возбудить желание к дальнейшим, более детальным экскурсиям. Историю культурный человек должен знать. Но не так, как её преподают в школе: уйма подробностей, всё засушено-пересушено, ничего не говорит ни уму, ни сердцу — и нет целого представления. Обратите внимание, какой интерес вызывает историческая беллетристика, даже не лучшего качества. Вот симптом неблагополучия нашего преподавания истории. То есть само прошлое людей интересует, но из сухого учебника они взять ничего не могут и вынуждены черпать сведения из беллетристики, литературы. А богатая историческая литература остаётся вне школы. Конечно, никакой систематичности (литературоведческой) не должно быть и в преподавании литературы, писатель советского периода должен непринуждённо сменяться классиком, и, наоборот, по разным поводам — несколько раз. Что касается географии, то — да простят меня специалисты — я разделяю мнение г-жиПростаковой. Во всяком случае, несколько обзорных лекций-рассказов в течение года вполне достаточно, чтобы дать представления о странах и континентах, климатических зонах, знаменитых путешественниках и экономических принципах международной торговли. Нельзя же десятилетиями делать вид, что телевидения не существует! А разве сравнится один цветной научно-популярный фильм, скажем, об Исландии с параграфом в учебнике, для которого будто специально искали и нашли авторов, не владеющих литературным языком. Рассказы о науках должны быть поставлены так, чтобы ученик сам захотел узнать больше в свободное время. Открываются неограниченные перспективы для факультативных курсов во второй половине дня (на продлёнке). Здесь же необходимо наладить обучение и трудовым навыкам (не профессиям!) Нужно, чтобы ученик мог починить проводку, сменить у крана прокладку, сколотить скворечник, врезать замок, приготовить обед и работать с иглой. Спросят: а кого набирать в вузы? Откуда мы возьмём инженеров, учителей, гуманитариев, физиков? Тут другое дело, которое не надо путать со школой. Отбор кандидатов в студенты — дело настолько важное, что его нельзя доверять Министерству просвещения. Просто потому, что это не его задача. И до тех пор, пока оно, это министерство, будет стоять на распутье — готовить ли молодое население к жизни или к дальнейшей учёбе в вузе? — оно будет губить оба дела. Его контингент — дети от шести до четырнадцати лет. Оно обязано выпустить их из школы здоровыми, воспитанными, культурными, умелыми. Без отвращения к учёбе. Желательно — ориентированными на определённую профессию, с учётом личных качеств интересов и способностей. После этого за дело должны взяться другие — Комитет по профтехобразованию, Министерство высшего и среднего специального образования, а также Министерство культуры. Основная масса подростков поступает в училища и техникумы, где она получает профессию. Здесь и нужно преподать основы тех наук, которые нужны профессии. Если школа справилась со своим делом, то никаких других предметов не нужно. Только специальные знания — до мельчайших подробностей, чтобы от зубов отскакивало! Сейчас же мы потому и выпускаем из техникумов неполноценных специалистов, что они распыляют внимание на ненужные школьные предметы. Сейчас — после реформы — старшие классы школы оказались в ложном положении. Фактически у них одна задача — готовить в вузы, но с этой задачей они не справляются. Позвольте же вузам самим готовить своих будущих студентов! Зачем нам весь первый год “выбивать” из студентов ошибки школьного образования, школярское мышление, зачем 17-летних учить работать с азов, когда проще этому выучить 15-летних? Дайте вузам набрать по своим тестам в течение года, скажем, по 300 человек на каждые 200 мест факультета для двухлетнего предварительного обучения. Назовите эти два года учёбы “подготовительными курсами”, или как хотите иначе, колледжем, например. Вот где мы начнём систематическое изучение науки с самого начала и в формах, нам нужных! Иногородние одарённые дети могут жить в интернатах при вузах. Компьютер будет непрерывно следить за успехами претендентов и располагать их в ряд. И если к моменту перехода —безэкзаменационного — в основной состав студентов ученик имеет 215-й номер, то никакого стресса он не испытает: сам видит, что успехи его недостаточны. Сама собой отпадает лотерея вступительных экзаменов, исчезают неврозы и ломка судеб. Этот 215-й ученик не пропадёт, он всего лишь — выпускник “спецшколы” с уклоном, если говорить нынешним языком, но это не мифический “уклон”, а глубокие знания, которые не достаточны для вуза, но годятся для работы в среднем звене. Зато вуз получит студентов, которых он знает и в которых уверен. Это, в частности, решит и проблему отсева. Конечно, определённый процент мест надо оставить для абитуриентов “со стороны”. Здесь экзамен — и очень строгий! - необходим. Но такой абитуриент заранее знает, на что он идёт... Всё это явится стройной и эффективной системой обучения и воспитания нашей молодёжи — строителей нашего будущего. Постников М., проф., д.ф.-м.н.,
  lesean 17 января, 15:22
  Прочитав статью, прихожу к выводу: автор не знает как, но знает, что всё не так! В комментариях - выдающийся бред выдающегося математика г-на Постникова от Stefix! Извините, это imho
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.76
EUR 28.75