Аудитори не підтвердили фінансової звітності "Нафтогазу"

нафтогаз

Читайте також

 

27 березня НАК "Нафтогаз України" оприлюднила звіт незалежного аудитора про аудит консолідованого звіту про фінансовий стан компанії за 2012–2013 рр. Тоді менеджмент і грошово-ресурсні потоки НАКу контролювала влада Януковича.

Фактично аудитори НЕ підтвердили фінансової звітності "Нафтогазу" за 2012–2013 рр. Звіт про діяльність НАКу 2014-го ще попереду. Проте відомо, що
дефіцит "Нафтогазу" становив 107 млрд грн. Яким він буде цього року?.. Спробуємо розібратися, що ж насправді констатували аудитори з ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК".

"У зв'язку із значущістю питань, викладених у параграфах 1–7 вище, ми НЕ мали можливості отримати достатні та належні аудиторські докази, що формували б підставу для висловлення аудиторської думки щодо консолідованого фінансового стану Групи на 31 грудня 2012 р., та консолідованих фінансових результатів її діяльності та руху грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр.

Відповідно, ми НЕ висловлюємо думку щодо консолідованого фінансового стану Групи на 31 грудня 2012 р. та консолідованих фінансових результатів її діяльності та руху грошових коштів за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр.". (Цитата з незалежного аудиторського звіту. Далі всі цитати саме з цього документа.)

У цьому разі фраза "не висловлюємо думку" означає тільки одне: аудитори не можуть погодитися з поданими на перевірку фінансовими звітами! У них відсутня інформація щодо суттєвих моментів, яка не дає можливості це зробити.

Аудитори розкривають причини, з яких вони не можуть підтвердили звітність, найсуттєвішими з них є такі:

1. Немає належної переоцінки основних засобів, а переоцінка станом на 31 грудня
2009 р. не може відображати справедливу вартість основних засобів належним чином для 2012-го та 2013 р.

2. Немає оцінки запасів нафти та газу. Видобувні компанії в усьому світі повинні періодично оцінювати свої запаси, але попередній менеджмент не замовляв такої оцінки вчасно.

3. Придбання послуг, запасів та основних засобів на суми від 37 млн до 2,169 млрд грн, щодо яких первинні документи було вилучено представниками прокуратури України в межах слідства, що проводиться останньою.

Нижче по тексту звіту сказано, що "до складу собівартості реалізації за 2013 р. включені витрати за роботи, виконані підрядниками, та спожиті запаси у сумі 1,082 млрд грн (2012 р. — 1,983 млрд грн). У теперішнього керівництва групи не має достатніх доказів,
які б підтвердили природу цих витрат, і група визнає їх за історичною вартістю згідно з даними первинної документації. Щодо цих витрат у 2014 р. були розпочаті кримінальні провадження, і первинна документація була вилучена представниками прокуратури".

4. Непідтверджені суми витрат: придбання основних засобів у сумах 4335 млн грн і 11097 млн грн; придбання послуг і запасів у сумах 2927 млн грн і 3366 млн грн, що були включені до складу собівартості реалізації та інших операційних витрат.

5. Немає доказів стосовно повноти відображених доходів від реалізації певним покупцям у консолідованій фінансовій звітності групи, яка додається, щодо операцій продажу нафтопродуктів у сумах 2853 млн грн і 1734 млн грн за роки, які закінчилися 31 грудня 2013-го та 2012-го, відповідно.

6. Втрата контролю над активами НАКу, що розташовані на території АРК та у Донецькій і Луганській областях: аудитори не мали змоги здійснити перевірку звітності у цих регіонах. По тексту аудиторського звіту наведено вартість активів "Чорноморнафтогазу", яка тільки в частині основних засобів (без належного підтвердження) становить 14,5 млрд грн.

Таким чином, аудиторам "не вдалося отримати достатніх та належних аудиторських доказів, щоб переконатися стосовно сум та характеру наведених вище операцій, а також їх класифікації в консолідованій фінансовій звітності за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр.".

Дивує те, що аудитори не пояснюють, чому відсутні докази у наведених вище пунктах 4 та 5 (немає — і все?!). Тому хотілося би почути пояснення від керівництва та внесення відповідних пояснень до аудиторського звіту, адже саме для цього і було залучено незалежних аудиторів.

Щодо документів, вилучених прокуратурою. Ми всі розуміємо важливість прокурорського розслідування злочинів попереднього керівництва, але, люди добрі, аудит компанії має велике не тільки економічне, а й політичне значення. Невже неможливо було зняти цю причину непідтвердження звітності? Це ж наші НАК і прокуратура! Чому остання не працює на нас? Чому не може скопіювати документи та повернути компанії, аби аудитори могли їх дослідити? Чи, може, цього не зроблено навмисно?

DT.UA вже писало про такий спосіб уникнення відповідальності, коли документи вилучаються навмисно, аби не було перевірки. Хотілося б отримати відповідь на це запитання саме від прокуратури: чи зверталося керівництво НАКу з проханням надати доступ аудиторам? Після чого необхідно забезпечити можливість доступу до документів аудиторам і внести коригування в аудиторський звіт. Адже з точки зору досягнення прозорості НАКу дуже важливо мати звітність, максимально наближену до реальності, або пояснити причини відсутності доказів, тобто належних документів, оскільки після цього необхідно притягнути винних у відсутності доказів до відповідальності.

Немає сенсу довго говорити про ставлення "папєрєдніков" до звітності та до оприлюднення звітності: вони боялися прозорості, як чорт ладану. Окрім непроведення аудиту діяльності у 2012-му та 2013-му, ми пам'ятаємо, що ще й досі не оприлюднено результати оцінки ГТС України, здійсненої за наші кошти попереднім керівництвом, хоча нинішнє керівництво могло б давно оприлюднити як оціночні звіти, так і їх результати. Тому навряд чи когось здивує факт непідтвердження звітності за період 2012–2013 рр.

Окрім того, аудитори зазначають, що внесли багато виправлень у попередню звітність: "Група затвердила консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2011 р. і за рік, що закінчився цією датою, 12 грудня 2012 р. Після дати затвердження Група виявила помилки у інформації за попередні звітні періоди, які завдали істотного впливу на консолідований звіт про фінансовий стан на 1 січня 2012 р. Ці помилки було виправлено ретроспективно у цій консолідованій фінансовій звітності станом на і за роки, які закінчилися 31 грудня 2013 та 2012 рр.".

Які ж результати діяльності НАКу у 2012-му і 2013 р.?

Загальний дохід, отриманий НАКом у 2012 р., був дещо більший, ніж у 2013-му, і становив за ці роки 105 млрд і 76 млрд грн відповідно. Чисті збитки 2012-го досягнули 31,466 млрд грн,
2013-го — 17,957 млрд грн.

Звісно, цікаво, за рахунок чого утворилися такі шалені збитки і як саме компанія може вижити, маючи такі фінансові показники? Чи може компанія з такими показниками продовжувати безперервну діяльність?

Зі звіту аудиторів: "Консолідована фінансова звітність, яка додається, була підготовлена на основі припущення, що Група здатна продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Як зазначено у Примітці 2 та Примітці 21 до цієї консолідованої фінансової звітності, Група мала від'ємний оборотний капітал станом на 31 грудня 2013 та 2012 рр., який становив 53 893 мільйони гривень та 33 208 мільйонів гривень, відповідно, і за роки, які закінчилися цими датами, Група понесла чисті збитки у сумах 17 957 мільйонів гривень та 31 466 мільйонів гривень, відповідно, а також існують суттєві судові позови, щодо яких є невизначеність стосовно їх остаточного вирішення та наслідків для Групи".

Про які судові позови йдеться?

Звичайно, маються на увазі ті судові тяжби, які існують між "Нафтогазом" і "Газпромом". Аудитори систематизують це питання, яке багато обговорювалось у пресі, але уривками.

Цитата: "У червні 2014 р. Компанія звернулася до Стокгольмського Арбітражного трибуналу із проханням винести арбітражне рішення стосовно визначення ціни за Контрактом купівлі-продажу природного газу між Компанією та "Газпромом". Компанія заявляє, що імпортні ціни на природний газ, який поставлявся у період 2010–2014 рр., є завищеними. Імпортні ціни на природний газ, як передбачено Контрактом купівлі-продажу природного газу, розраховуються із використанням формули. Згідно із заявою Компанії, компоненти формули не були розраховані належним чином, і імпортні ціни необхідно переглянути у бік зниження. Станом на дату подання позову до Арбітражного трибуналу Компанія розрахувалась за всіма своїми зобов'язаннями за поставлений протягом 2010–2014 рр. газ. Компанія вимагає компенсації за надмірно переплачені суми у розмірі 6 мільярдів доларів США.

У рамках того самого об'єднаного арбітражного провадження до Компанії був висунутий зустрічний позов від "Газпрому" на суму 4,5 мільярда доларів США за свідомо не оплачений газ за Контрактом купівлі-продажу природного газу у період з листопада 2013 р. до травня 2014 р. 19 листопада 2014 р. "Газпром" подав позов щодо платежу у сумі 837 мільйонів доларів США за поставку природного газу у червні 2014 р., а також позов щодо платежів у 2012–2013 рр. у сумі 18,5 мільярда доларів США за природний газ, який "Газпром" не поставив, проте Компанія начебто була зобов'язана сплатити за Контрактом купівлі-продажу природного газу.

У листопаді та грудні 2014 року Компанія сплатила загальну суму у 3,1 мільярда доларів США "Газпрому" за поставлений природний газ, що Компанія вважає повною сумою зобов'язань. Якщо позови до Компанії щодо перегляду ціни на газ буде задоволено, "Газпром" програє позов за свідомо не оплачений газ у сумі 4,5 мільярда доларів. Керівництво не може передбачити остаточний результат за цими позовами і не визнає жодних резервів із цього питання.

У жовтні 2014 р. Компанія також звернулася до Стокгольмського Арбітражного трибуналу із проханням винести арбітражне рішення стосовно плати за транзит природного газу територією України згідно з контрактом на транзит природного газу між Компанією і "Газпромом". Фактична плата за транзит була розрахована для транзиту певних обсягів природного газу із Російської Федерації через територію України ("базовий обсяг транзиту"). Витрати ПАТ "Укртрансгаз", українського оператора магістральних газопроводів, є в основному фіксованими витратами, і, таким чином, зменшення обсягів транзиту повинне спричинити більш високі ставки транзиту за одиницю. Однак, беручи до уваги, що фактичні обсяги транзиту за період 2010–2014 рр. були значно нижчими за базовий обсяг транзиту, ставка за транзит природного газу жодного разу не переглядалась. Компанія вимагає компенсації за недоотримані доходи від міжнародного транзиту газу у розмірі 6,2 млрд дол.".

Перепрошую за таку велику цитату, але дуже важко переказати коротко суть викладеного, окрім того, навколо цього питання не було достатньої ясності.

Також невизначеними залишаються судові позови із податковою адміністрацією: "У 2014 р. проти Групи були відкриті судові справи стосовно операцій з транспортування природного газу. Податковими органами було відхилено 577 мільйонів податку на додану вартість до відшкодування та нараховано штрафні санкції на загальну суму 289 мільйонів гривень, а також нараховано додаткові зобов'язання з податку на прибуток в сумі 1475 мільйонів гривень та штрафні санкції в сумі 369 мільйонів гривень. Група оскаржила дані нарахування, та станом на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності судові справи були в процесі розгляду".

Звідки виникає дефіцит НАКу?

Багато розмов завжди точилося навколо одвічного дефіциту НАКу, безкінечних емісій статутного фонду, облігацій, які емітувалися, вносилися до статутного фонду, а потім продавались, як правило, Нацбанку. DT.UA вже розкривало це питання у своїх публікаціях. Аудитори з цього приводу зауважують таке: "В той самий час суму облігацій внутрішньої державної позики, отриманих Компанією в обмін на емісію нових акцій, можна частково розглядати як покриття компенсації різниці у цінах, однак не існує правової бази або документів, які б підтверджували це твердження, і немає також акта звірки або аналогічного документа, підписаного між Компанією та урядом України, у якому була б зазначена сума компенсації різниці у цінах. Як результат, Компанія має значні накопичені збитки та завищену вартість акціонерного капіталу".

"У 2014 р. згідно із Законом України "Про державний бюджет на 2014 рік" Компанія здійснила емісію нових акцій на суму 96609 мільйонів гривень для уряду України в обмін на облігації внутрішньої державної позики із терміном погашення у 2018–2024 рр. та відсотковими ставками 12,5–14,3% річних. Компанія також зареєструвала збільшення свого акціонерного капіталу на суму 6000 млн грн із незареєстрованого акціонерного капіталу, який існував станом на 31 грудня 2013 р.".

Очікувана різниця у цінах розраховується як різниця між справедливою ціною імпорту та цінами, встановленими НКРЕКП на газ, реалізований компаніям, що виробляють тепло, та призначений для продажу населенню. "Якби Компанія розрахувала різницю у цінах за сумами, фактично сплаченими "Газпрому", то очікувана різниця у цінах за 2013 і 2012 рр. склала б 20753 мільйони гривень та
18 707 мільйонів гривень, відповідно", — кажуть аудитори.

Проте подивімося на джерела цього дефіциту — чи такий уже він великий? Будемо аналізувати тільки 2013 р.

По-перше, традиційним і єдиним джерелом збитків для НАКу є, звісно ж, реалізація газу населенню та підприємствам теплокомуненерго. Відповідно до "Інформації за сегментами" (стор. 23 звіту) доходи та компенсації різниці у цінах у 2013 р. за виробництво природного газу становили
5133 млн гр. Це, між іншим, той газ, що реалізовувався "Укргазвидобуванням" за фіксованою ціною НАКу. Відомо, що обсяг реалізованого "Укргазвидобуванням" у 2013-му газу становив 15,1 млрд кубометрів (чомусь аудитори не навели ніякої інформації щодо обсягів у натуральних одиницях, адже така інформація могла б підвищити прозорість НАКу, допомогла б краще зрозуміти нам, власникам НАКу, його функціонування. На жаль, була змушена шукати джерела цієї інформації на сайті DT.UA, де її було опубліковано. — Авт.). Згідно з "Інформацією за сегментами", результат цього сегмента (за виробництво природного газу) становить мінус 1031 млн грн, тобто витрати цього сегмента — 6164, а собівартість газу (з амортизацією) — 408,2 грн за тисячу кубометрів, а без амортизації, яка дорівнює 2309 млн грн, собівартість становить 255 грн/тис. кубометрів. При цьому, попри від'ємний фінансовий результат цього сегмента, на практиці дефіциту від видобутку газу "Укргазвидобування" не виникло, оскільки амортизація — це не грошове перенесення вартості основних засобів на собівартість. Газ, який видобуває ця компанія, використовується для продажу населенню.

Справжній дефіцит виникає у сегменті "Оптова та роздрібна торгівля природним газом". Відповідно до таблиці на стор. 28 звіту, дохід від реалізації газу підприємствам, що виробляють тепло для населення, становить 6593 млн грн, а валовий збиток — 21560 млн грн, або 2695 млн дол. США. Ця сума — не другий бюджет України, хоча вона і чимала. В 2012 р. НАК одержала 3,9 млрд грн фінансової підтримки від держави у вигляді компенсації грошовими коштами та облігацій на суму
6,0 млрд грн, тобто разом 9,9 млрд грн. Збиток НАК отримала у сумі 19,0 млрд грн від продажу газу підприємствам ТКЕ, а також від продажу газу населенню через газорозподільчі підприємства — у сумі
10,95 млрд грн. За вирахуванням підтримки дефіцит 2012-го становить 10,05 млрд грн. В 2013 р. НАК отримала 8,0 млрд у вигляді облігацій, отже, дефіцит досягнув 13,56 млрд грн.

Здавалося б, дефіцит НАКу повинен покриватися за рахунок інших сегментів. Так, за рахунок транспортування природного газу (в т.ч. через ГТС) НАК має прибуток у сумі 10,967 млрд грн, дохідним є і транспортування сирої нафти (435 млн) а також її переробка (1546 млн грн). Невеликий дохід компанія має на виробництві сирої нафти (308 млн грн), проте зберігання природного газу чомусь є збитковим (521 млн).

Таким чином, дефіцит НАКу у 2013 р. пов'язаний із збитком від торгівлі газом для підприємств ТКЕ і з урахуванням державної підтримки у вигляді облігацій становить 13,56 млрд грн. Хотілося б зрозуміти ті шалені цифри дефіциту, які озвучені як емісія у 2014-му. Так, падіння національної валюти суттєво вплинуло на дефіцит НАКу, і хотілося б побачити переконливе пояснення наведеному рівню емісії, якого, мабуть, слід очікувати в аудиті фінансової звітності 2014 р. З іншого боку, зрозуміло, що найбільшим лихом в Україні сьогодні є сфера теплокомуненерго, діяльність підприємств якої дуже непрозора, а витрати газу покривають шалені втрати, пов'язані із шаленою неефективністю цих компаній.

Хотілося також звернути увагу на рівень сплати "Нафтогазом" податків, адже це одна з найбільших компаній в Україні. Запитання: які податки сплачує ця компанія? Відповідно до звітності НАКу витрати за податком на прибуток становили 1868 млн грн у 2013-му та 641 млн грн — у 2012-му. Звичайно, що є ще ПДВ і рента (чи плата за надра), але такий рівень податку на прибуток найбільшої компанії в Україні не може не здивувати: будемо сподіватися, що після підняття тарифів ситуація суттєво зміниться.

Зрозуміло, що в нинішніх умовах неможливо зробити більше, ніж зробили аудитори: всю іншу звітність, крім наведеної вище як виняток, вони підтвердили умовно (тобто надали умовно позитивну думку), що можна розуміти по-різному. Дехто це розуміє так: хочете — вірте, не хочете — не вірте. Проте все ж таки вважатимемо цей крок зрушенням з мертвої точки у справі створення прозорості у діяльності НАК "Нафтогаз України". Будемо сподіватися, що результати діяльності цієї компанії у 2014 р. буде підтверджено аудиторами. Також будемо сподіватися, що буде висвітлено інші аспекти інформації про діяльність НАКу, про які DT.UA вже писало. Хочу нагадати, що це і звіти про рішення правління, і статистична інформація про діяльність, попередня квартальна звітність, звіт про виплати керівникам, про діяльність асоційованих компаній і спільних підприємств та ін.

І наостанок хочеться процитувати от що: "Компанія оцінює своє зобов'язання перед "Укрнафтою" за спожитий населенням газ за період 2006–2011 рр. за цінами, встановленими НКРЕКП на відповідні періоди, у сумі 3753 мільйони гривень за 10,1 мільярда кубічних метрів природного газу". Але це вже зовсім інша історія.

 

Коментар

Сергій КОНОВЕЦЬ, заступник голови правління НАК "Нафтогаз України": "Аудитори підтвердили лише баланс "Нафтогазу" за 2013 р."

2013-го "Нафтогаз України" не готував консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за 2012 р. Навесні 2014 р. новим менеджментом "Нафтогазу" було розпочато підготовку звітності за 2012-й і 2013 р. У липні 2014-го за результатами тендеру для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності "Нафтогазу" було обрано компанію Deloitte. Нині ця аудиторська компанія продовжує роботу над аудитом звітності "Нафтогазу", підготовленої за МСФЗ, за 2014 р.

Проте НАК "Нафтогаз України" оприлюднила консолідовану фінансову звітність групи за 2012–2013 рр. за МСФЗ. Аудит звітності виконало ТОВ "Делойт і Туш", що входить до міжнародної аудиторської групи "Делойт Туш Томацу Лімітед".

Найперше, що зауважили DT.UA і фахові аудитори, які допомагали нам розібратися з аудиторським звітом НАКу за 2012–2013 рр., це те, що фактично аудитори не підтвердили фінансової звітності "Нафтогазу". DT.UA запитало про це і в нинішнього керівництва "Нафтогазу". Надаємо коментар Сергія КОНОВЦЯ, заступника голови правління НАК "Нафтогаз Україна".

Коновец
Сергій КОНОВЕЦЬ
— Відмова від висловлення думки є одним із видів аудиторського звіту, і його слід відрізняти від звіту з негативною думкою. Вираз "не висловлюємо думку" не означає, що у консолідованій фінансовій звітності відсутня інформація із зазначених питань або що аудитори не згодні з цими даними. Він означає, що аудитори не мають можливості отримати достатні аудиторські докази для обґрунтування своєї думки щодо того, який вплив ця інформація мала на фінансову звітність. Якби аудитори не були згодні з даними фінансової звітності, вони випустили б звіт із негативною думкою.

При цьому аудитори висловили умовно-позитивну думку стосовно балансу на 31 грудня 2013 р.

Пункти 4–5, зазначені в аудиторському висновку, стосуються сфери закупівель, де, на нашу думку, існували ризики зловживань.

Кілька суттєвих справ щодо операцій 2012–2013 рр. перебувають зараз у органах прокуратури України. Тому цілком логічно, що і в поточного менеджменту компанії, і в аудиторів є невпевненість у тому, що сутність зазначених операцій із закупівель у 2012–2013 рр. відповідає їх юридичній формі. Відповідні заяви про це зроблено, з одного боку, менеджментом у коментарях до консолідованої фінансової звітності, з іншого — аудиторами у їх аудиторському висновку.

Так само менеджмент має сумніви щодо повноти доходів від реалізації нафтопродуктів, зокрема, скрапленого газу, за 2012–2013 рр. У нинішнього керівництва "Нафтогазу" є невпевненість щодо того, що ціна реалізації цих продуктів була ринковою.

Однак факти зловживань в остаточній формі можуть знайти своє підтвердження лише в судовому порядку, тому у фінансовій звітності ці доходи відображено згідно з первинними документами. Стосовно окремих операцій з продажу нафтопродуктів правоохоронні органи України вже почали досудові провадження. Аудитори не можуть ігнорувати зазначених суджень керівництва та фактів незавершених розслідувань, що і відображено у відповідному параграфі аудиторському висновку.

Керівництво "Нафтогазу" намагалося бути максимально чесним при підготовці цієї фінансової звітності. Ми чесно визнаємо: існує велика ймовірність того, що за попереднього керівництва здійснювалися масштабні фінансові зловживання. Зрозуміло, що точно визначити, про яку суму йдеться, може лише суд. Без точного визначення цієї суми є лише два варіанти: або стверджувати, що фінансових зловживань не було, або отримати відмову аудитора від висловлення думки. Ви можете самі вирішити, який варіант більш прийнятний, ми ж обрали правду. Ми насправді хочемо, щоб фінансова звітність та аудиторський звіт перестали бути профанацією ідеї прозорості в нашій країні.

— Щодо документів, вилучених прокуратурою. Наскільки вони вплинули на результати звіту?

— Аудитори мали можливість ознайомитися з документами, питання не в цьому. Керівництво "Нафтогазу" офіційно звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням надати доступ до первинних документів, і аудитори доступ отримали.

В аудиторському висновку йдеться про те, що сутність таких витрат (враховуючи, що цими операціями зацікавилася прокуратура) може відрізнятися від їх юридичного оформлення, а не про те, що документів за цими операціями не існує. Документи є, але і менеджмент, і аудитори мають обґрунтовані сумніви в тому, що вони правдиво відображують сутність витрат.

— Чи може компанія з такими показниками продовжувати безперервну діяльність?

— Поточна бізнес-модель НАК "Нафтогаз України" передбачає, що компанія реалізує природний газ населенню та підприємствам теплокомуненерго для потреб населення за цінами, нижчими від закупівельної вартості цього газу. На такому рівні ціни продажу встановлюються державою. Як результат, компанія має значний дефіцит коштів для фінансування поточної діяльності та розвитку виробничих потужностей.

У нинішньому стані (без підвищення цін реалізації природного газу та тарифів на його транспортування до економічно обґрунтованого рівня) без постійної фінансової підтримки з боку держави НАК "Нафтогаз України" не може продовжувати діяльність на безперервній основі, про що і зазначили аудитори у своєму звіті.

— Як щодо газу "Укргазвидобування", який реалізовує НАК?

— Обсяг природного газу, який компанія "Укргазвидобування" реалізувала "Нафтогазу" в 2013 р., — 13,424 млрд кубометрів. Бухгалтерська (операційна) собівартість "Укргазвидобування" на видобуток цього газу, що не враховує вартості капіталу та інших неявних витрат, які беруться до уваги в економічному аналізі, становила 5,522 млрд грн, або 420 грн/тис. кубометрів. Ціна реалізації цього газу, яка була встановлена НКРЕ для "Укргазвидобування", становила 349,20 грн/тис. кубометрів без ПДВ.

Твердження, що амортизації можна не враховувати, і тому у ПАТ "Укргазвидобування" дефіциту коштів не виникало, є хибним. За своїм економічним змістом амортизація є відшкодуванням витрат підприємства, здійснених у попередні періоди у капітальні вкладення. Амортизаційні відрахування разом із прибутком підприємства є внутрішніми джерелами підприємства для фінансування нових капітальних вкладень, зокрема на пошуково-розвідувальне та експлуатаційне буріння та облаштування родовищ.

На фінансування капітальних вкладень у ПАТ "Укргазвидобування" залишалося (349,20 грн/тис. куб. м – 287 грн/тис. куб. м) х 13,424 млрд куб. м = 835 млн грн. Фактично в 2013 р. компанія здійснила капітальних інвестицій у видобуток природного газу на суму 2,053 млрд грн, тобто частково ці інвестиції фінансувалися за рахунок прибутків від інших видів діяльності та залучення кредитів (2013-го заборгованість з кредитами зросла на 1,710 млрд грн).

Рівень капітальних вкладень у 2013 р. був значно меншим, ніж 2012-го. Щоб видобуток залишався принаймні на стабільному рівні, необхідні постійні інвестиції, які приносять результат приблизно за два-три роки. Таким чином, результатом недофінансування "Укргазвидобування" в 2013 р. стане скорочення виробництва в 2015 р.

Скорочення власного виробництва газу — це ціна популізму й утримування цін на газ "Укргазвидобування" на штучно заниженому рівні. Протягом 2012–2014 рр. газ цієї компанії реалізовувався за ціною, що була майже в десять разів нижчою за ринкову. В результаті, за оцінками "Нафтогазу", в 2015 р. видобуток може зменшитися майже на 1 млрд кубометрів, або на 5–7%, порівняно з 2014 р.

— А щодо дефіциту "Нафтогазу"?

— Хоча основним фактором, який впливає на формування дефіциту власних грошових коштів НАК "Нафтогаз України", є збитки від реалізації імпортованого природного газу для населення та ТКЕ, існує й багато інших факторів.

Протягом року населення для приготування їжі та опалення (самостійно або через підприємства ТКЕ) споживає 20–25 млрд кубометрів природного газу, у 2013 р. цей обсяг становив 25,2 млрд. В Україні щороку видобувається понад 21 млрд кубометрів (2013-го — 21,4 млрд).

Відповідно до статті 10 Закону України від 8 липня 2010 р. №2467-VI "Про засади функціонування ринку природного газу" підприємства, частка держави у статутному фонді яких становить 50 і більше відсотків, господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутному фонді інших господарських товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава, мають здійснювати продаж усього товарного природного газу для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення.

До таких підприємств належать ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта" і ДАТ "Чорноморнафтогаз" (до другого кварталу 2014 р.). У 2013 р. ці підприємства видобули 18,7 млрд кубометрів газу.

Однак ПАТ "Укрнафта" протягом 2012–2013 рр. не реалізовувала газ "Нафтогазу" для задоволення потреб населення (-1,9 млрд кубометрів), також спільна діяльність ПАТ "Укргазвидобування" не реалізує газ для населення (-1,1 млрд). Крім того, газовидобувні підприємства групи частково використовують газ на технологічні потреби (виробництво скрапленого газу, технологічні витрати та втрати при видобутку і транспортуванні — 0,5 млрд кубометрів у 2013 р.).

Отже, 2013-го обсяг газу власного видобутку, який "Нафтогаз" зміг купити та спрямував на задоволення потреб населення, становив 15,2 млрд кубометрів (включає реалізований "Нафтогазу" у 2013 р. газ "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогазу" та залишки газу власного видобутку в ПСГ на початок 2013 р.). Відповідно, решта потреб населення в обсязі 10 млрд кубометрів задовольнялася за рахунок імпортованого газу.

Таким чином, основні збитки у компанії виникають від реалізації імпортованого природного газу населенню та ТКЕ (для виробництва теплової енергії для населення), оскільки ціна реалізації значно нижча за ціну придбання імпортованого газу.

У 2013 р. середньозважена по року ціна газу для населення була нижча за середньозважену ціну імпортованого газу в дев'ять разів, а для ТКЕ, які реалізують теплову енергію для населення, — в чотири рази.

Для "Нафтогазу" також є збитковим сегмент зберігання природного газу, оскільки послуги зі зберігання надаються за тарифами, які встановлює НКРЕКП та які не покривають повної собівартості цих послуг.

При цьому зазначені збитки частково перекриваються прибутками від реалізації газу іншим категоріям споживачів і прибутками по інших сегментах (транспортування газу, переробка сирої нафти і газового конденсату, транспортування нафти та ін.). Сукупно валовий збиток від усіх видів діяльності 2013 р. становив 1,283 млрд грн.

Крім того, "Нафтогаз" отримує інші доходи та несе інші витрати, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції та наданням послуг, наприклад, сплачуються відсотки за користування кредитами. З урахуванням цих доходів і витрат чистий збиток компанії становив 17,957 млрд грн.

Як бачимо, поки що не згадувалася підтримка з державного бюджету у вигляді переданих до акціонерного капіталу облігацій. Це тому, що передача ОВДП до статутного капіталу не відображається у звіті про прибутки та збитки, а сам чистий збиток не є дефіцитом грошових коштів, хоча і безпосередньо впливає на його формування.

Щоб розібратися з формуванням дефіциту, слід звернутись до іншого документа — Консолідованого звіту про рух грошових коштів. Тут варто звернути увагу на так звані зміни в оборотному капіталі:

— зменшення запасів — 10,015 млрд грн, це означає, що протягом 2013 р. колишнє керівництво "Нафтогазу" спустошило підземні сховища на 6,4 млрд кубометрів природного газу. Тобто обсяг використаного в опалювальний період газу з ПСГ не було поновлено протягом літнього періоду, але це дало змогу "заощадити" кошти;

— заощадженню "сприяло" і збільшення торгової кредиторської заборгованості — 17,448 млрд грн, що стало наслідком нерозрахунків із постачальниками, передусім із ВАТ "Газпром" за поставлений природний газ;

— з іншого боку, відбулися події, які вплинули на відплив грошових коштів. Дебіторська заборгованість, перш за все заборгованість споживачів перед "Нафтогазом", збільшилася на 9,809 млрд грн. Ще 12,730 млрд грн компанія не отримала в 2013 р. за послуги транзиту, бо ці гроші "Газпром" виплатив у попередні роки. Частину цього авансу "Нафтогаз" "відпрацьовував" аж до осені 2014 р.

Таким чином, з урахуванням змін в оборотному капіталі та сплаченого податку на прибуток чисті грошові кошти від операційної діяльності становили 7,155 млрд грн.

На фінансування інвестиційної діяльності (в основному фінансування капвкладень) було витрачено 3,231 млрд грн. Крім того, у "Нафтогаз" у 2013 р. були зобов'язання щодо сплати відсотків за кредитами — 6,7 млрд грн і погашення позик (кредитів) — 22 млрд грн та частини прибутку 45 млн грн. Таким чином, дефіцит власних грошових коштів НАКу (який можна порівнювати із згаданим дефіцитом компанії 2014 р. — 107 млрд грн) у 2013 р. становив 25 млрд грн і був погашений за рахунок таких джерел:

— чисті надходження від ОВДП, переданих до статутного капіталу, — 5,824 млрд грн (було передано облігацій на 6 млрд грн, при цьому фактично компанія отримала 5,824 млрд, оскільки облігації реалізовувалися з дисконтом);

— залучення позик (кредитів) — 19,483 млрд грн.

Що стосується дефіциту "Нафтогазу" в 2014 р., то аудит консолідованої фінансової звітності наразі триває. Але вже зараз можна сказати, що більша частина дефіциту грошових коштів компанії була спричинена погашенням зобов'язань, що виникли у минулих роках: сплатою євробондів, оплатою боргу перед "Газпромом" за придбаний у 2013 р. газ, "відпрацюванням" авансу від "Газпрому" за транзит природного газу територією України.

— У нас чимало запитань викликали податки, які сплачує компанія. Що ви скажете з цього приводу?

— Витрати з податку на прибуток, які відображено у звіті про прибутки або збитки, — це показник, який розраховується відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, тоді як фактично сплачені до бюджету суми визначаються згідно з правилами податкового обліку.

Фактично в 2012 р. "Нафтогаз" і підприємства групи сплатили до бюджету України 24,041 млрд грн, або 9% від загального доходу держбюджету (в т.ч. податок на прибуток — 3,572 млрд і частина прибутку на державну частку, що також можна розглядати як податок на прибуток, — 2,762 млрд), у 2013 р. до бюджету було сплачено 18,231 млрд грн, або 7% від загального доходу держбюджету (в т.ч. податок на прибуток — 2,295 млрд і частина прибутку на державну частку — 45 млн).

Якби НАК "Нафтогаз України" отримувала компенсацію збитків від реалізації імпортованого природного газу грошовими коштами, а не через внесення ОВДП до статутного капіталу, то така компенсація відображалася б у складі доходів. Це, з одного боку, привело б до зменшення збитків компанії, а з іншого — вплинуло б на збільшення оподатковуваного прибутку в податковому обліку та, відповідно, до зростання сум сплаченого до бюджету податку на прибуток.

— То ви хочете нас переконати, що "Нафтогаз" стає незрівнянно прозорою компанією?!

— Ми продовжуємо роботу щодо збільшення прозорості "Нафтогазу". Сподіваємося, що аудит консолідованої фінансової звітності НАК "Нафтогаз України" за 2014 р., над яким працює ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК", буде завершено до кінця червня 2015 р. Компанія планує оприлюднювати перевірену аудиторами звітність "Нафтогазу" як окремої юридичної особи щокварталу. Крім того, планується оприлюднювати щоквартальну консолідовану звітність групи, неперевірену аудиторами.

Нині роботу по оцінці активів підприємств групи здійснює всесвітньо відома компанія Ernst and Young. Результати цієї оцінки також буде оприлюднено. Крім того, за результатами тендеру визначено компанію, яка виконуватиме роботу з незалежної оцінки резервів (запасів/ресурсів) вуглеводнів нафтогазових родовищ і перспективних площ підприємств групи. Це Ryder Scott (США) — одна з найбільших і найавторитетніших компаній світу в цій галузі. Саме через відсутність таких робіт аудитори зробили два із семи зауважень в аудиторському звіті.

***

Якщо у нинішнього менеджменту "Нафтогазу" були й залишаються сумніви з приводу ними ж наведених для аудиторів цифр, і вони вважають, що "там" є зловживання, то чому вони про це не заявили прямо? Чому не сказали: "От ми думаємо, що там зловживання".

Найбільше нам "подобається" позиція аудиторів: "не висловлюємо думку". Але ж вам якраз за те й заплатили, щоб ви її висловили! Ви не знаєте? Навіщо тоді гроші брали?

"Умовно підтвердили" — це як? З умовою, що в тих документах, яких немає, правда? А оцінка запасів? А оцінка основних засобів? А документи, яких просто НЕМАЄ? Чому їх просто немає? Хто в цьому винен? І дані за обсягами — їх чому немає?

Половину запитань і причин для спрощення роботи аудиторів можна було б зняти за бажання.

 

Теги:
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
13 коментарів
 • lesya 8 апреля, 12:15 Опять на УП консультант Всемирного банка талдычит - за импортный газ надо платить полную цену, или они не знают, что у нас ЕСТЬ ГАЗ СОБСТВЕННОЙ ДОБЫЧИ, или "наш" газ уже кому то пристроили? или считают, что нам можно все, что угодно говорить? Объясните, зачем нам одно и тоже талдычат и все хуже и хуже... Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Pravo 7 апреля, 15:58 До того, о нижче написано, ніби дотували населення по газу. Для того, щоб це казати, треба РОЗРАХУВАТИ дійсну собівартість газу, що Тимошенко нам показала. А так написали, що хотіли - давай дотації, яка тут економіка, греби з бюджету , але НЕМАЄ майже коштів в бюджеті, бо у людей нема, зокрема й через такі розрахунки . Тож рахуйте й 3-х ступеневі ціни, 1- газ власного видобутку, 2- середня, 3 - (для басейнів) - по ціні імпортованого. Тоді десь може субсидії вийдуть на 2 ступінь та будуть мінімізовані, а гроші з тих 25 млрд. підуть на лічильники, що теж покаже, що нема таких обсягів по газу та на розвиток, а не переганяти кошти з пустої кишені до повної. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • lesya 6 апреля, 14:27 Меня, вообще, волнует еще вопрос участия продажных СМИ в зомбировании населения. Речь идет не об ЗН. Суть манипуляции в том, что пишут заголовок один, а в статье совсем другой смысл, человек не читает статью, но заголовок запоминает, так же и манипуляция, когда используют некорректные данные для статьи. Во статья на УП Мар"яна Заблоцкого о том, что ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗ - ЭТО МОЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ. Это примерно как повышение цен на мороженое, хлеб и т.д. - это ,мол, удар по богатым. Чушь. Но, многие прочтут и запомнят заголовок, не вникая, а вот, если ВЕРИТЬ ТОМУ, что данный писатель нам предоставил, то, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО БОГАТЫЕ ПОЛУЧАОИ ПО 100 тыс. грн. дотаций на газ. Во-первых, в стране, где, вообще, получить субсидию было НЕВОЗМОЖНО, такие суммы субсидии - МИФ, но, если , пользуясь коррупцией кто-то таки получал, то, сейчас,НЕ ПОЛУЧИТ, причем тут повышение для других. Кроме того, СУБСИДИЯ ВЫДАЕТСЯ ПО НОРМАМ,поэтому написанное ОБМАН, но кто-то же ЭТО ПРОЧИТАЕТ. Зачем такое пишут? ОБОЛВАНИВАЮТ, кроме того, если даже такая лазейка есть и была бы, то при повышении, размер субсидирования богатых поднялся бы в 7 раз. Т.е.НИКАК НЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН , А МЕХАНИЗМ СУБСИДИЙ играет роль.Кроме того, СПРАВЕДЛИВАЯ СХЕМА уже МНОГО РАЗ НАПИСАНА, а именно - 1-й уровень , для газа собственной выработки по СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ, на сумму которая равна 300-400 тыс.куб на человека, а выше в 10 раз выше - вот и все, и НИКАКИХ СУБСИДИЙ БОГАТЫМ. Предоставление субсидий ПО НОРМАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Но нам лапшу вешают и вешают, КТО ЗА ЭТУ ЛАПШУ ОТВЕЧАЕТ???(Я про Мар"яна Заболоцкого и Коболева, которые те же сказки рассказывает). Кроме того, я хочу, чтобы таки БЫЛА СПРАВЕДЛИВОСТЬ, А не за счет нас с Вами , давать обогащаться, потому что НИКАКОЙ СУБСИДИИ НЕ ХВАТИТ.
  lesya 6 апреля, 20:28
  (300-400 кубов на чел.- описка). Ну и счетчики. Юля Владимировна себя ,можно сказать, реабилитировала,когда выступила у Шустера, теперь надо довести до ума. Кстати, понравилось, как кто-то писал, что, если не используешь "свою долю" - получаешь компенсацию, это схема уже во многих странах работает, способствует экономии ресурсов и дает доход населению .
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Gromadyanyn 5 апреля, 16:26 Oleni Panoviy: Было бы круто, если бы смотрели на проблему, а не ни с того ни с сего обвиняли , подозревали авторов в некомпетентности. Наверняка, они обсудили эту тему не с одним аудитором, и не ставили задачу просвящать всех в различиях назначения аудиторских отчетов. Этого отчета общественность требова и ждала. Более того, когда речь идет о кардинальной реформе рынка газа и НАКа. , - в такой ситуации любой аудит, тем более публичный и прокомментированный тем представителем НАКа, который подписывал многие бумаги для аудиторов, - просто должен поддаваться рассмотрению через лупу. А что высказали авторы свои эмоции, так они еще очень корректны. Где же до этого были другие аудиторы, почему сами не помогли общественности разобраться. с аудиторским отчетом? Или все хотят получить контракт на аудит НАКа, поэтому и молчат?! Ну а чтобы доброе слово про журналиста у нас сказали, который пытается докопаться до истины и сути, так это из области фантастики. Простое предложение: знаете больше и можете рассказать лучше - пишите в "Зеркало..." И незачем потом на него пенять. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Maxim Serous 5 апреля, 14:32 авторам огромное спасибо за освещение темы, по сути это самая крупная кормушка в стране и общественность просто обязана знать, куда идут бюджетные средства. несколько комментариев по сути отчета: 1) сам факт проведения аудита это огромный шаг вперед, предыдущее руководство не публиковало отчетность за 2012-2013 годы хотя обязано было это делать. стремление нового руководство повысить прозрачность компании похвально. 2) по сути аудиторы подтвердили опасения общественности относительно коррупционных схем в Нафтогазе, именно так можно читать их отчет, поскольку при отсутствии коррупционных схем документы не пропадают. в случае отсутствия документов, подтверждающих какие либо транзакции ни один уважающий себя аудитор (а Делойт несомненно являются такими) не возьмет на себя риск подтверждения таких транзакций. Все это и изложено в отчете. 3) более того, по мнению аудитора даже отчетность предоставляемая за 2011 не отражает достоверно ситуацию в компании, причем разница огромная. за 2011 год отчетность проверяли БДО, за что им отдельный вопрос, как они ее пропустили. 4) вывод из всего этого - предыдущее руководство компании очевидно не было заинтересовано в предоставлении достоверной информации общественности, причем этот конфликт интересов шел по нарастающей - от предоставления заведомо недостоверной отчетности за 2011 до непредоставления отчетности за 2012-2013 в принципе. Запуск аудита за 2012-2013 годы новым руководством это прогресс, все же ожидаем, что отчетность за 2014 будет подтверждена (хотя не факт, предыдущее руководство было уволено только в марте 2014), а прокуратура доведет до суда дела связанные с отсутствием документов на млрд грн. Кстати, это отдельный вопрос, за которым нужно следить и я бы назвал это одним из ключевых индикаторов оценки эффективности нынешней прокуратуры. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • lesya 5 апреля, 12:50 По поводу вывода аудиторов , в практике международного аудита, есть такое понятие как цель аудита. Аудит проведенный в НАК НАФТОГАЗ - это аудит проведенный для собственников, этот вид аудита используется для подтверждения отчетности ,для выплаты дивидендов. Поэтому данный аудит не имеет целью выявить все нарушения и ответить почему такая ситуация. Есть 3 вида аудиторского заключения, перед нами одно из них, которое говорит о НЕПОДТВЕРЖДЕНИИ ОТЧеТНОСТИ, но не дает и отрицательный ответ. Основное в отчете - написано п 4.5., п4. - затраты на 12млрд.грн. - НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ? (т.е. дорисованы?), и далее п5. - по мнению аудиторов , есть сомнения, что все доходы показаны, т.е. не показаны доходы. Результат - завышены затраты на 12млрд.грн. и занижены доходы, это по бумагам, но есть еще скорее всего и неучтенные доходы. Вот и весь результат. Для начала НАДО ИМЕТЬ УЧЕТ ГАЗА И УЧЕТ РЕАЛИЗОВАННОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ. Думаю, что население НЕ ПОРЕБЛЯЕТ 20млрд.кубов газа. Это так на первый взгляд, а реально посчитав и наладив финансовую дисциплину и сократив затраты, которые ЯВНО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ или приписаны , т.е. существенно завышены, тоже и про ОБЛГАЗЫ,мы получим значительную прибыль.Чего только стоит ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ оборотный капитал на ___100МЛРД,ГРН.???____- ЭТО ВООБЩЕ ЧТО??? ВОТ ВАМ И ОТВЕТ _ 100 млрд. грн. в минус с ЧЕГО???А, вообще, кто там считал.
  lesya 5 апреля, 13:08
  При НАК НАФТОГАЗ и УКРгаздобыча и др. компаний должна постоянно работать группа аудиторов, которая проверит КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ, и тогда можно будет реально сказать. А то, международный аудит был проведен на миллионы, а в НАК НАФТОГАЗ !!!ОДНУ!!! женщину направляли для аудита, так это вообще смешно, подсовывали ей, что хотели.
  Всеволод Фомичев 5 апреля, 21:26
  Спасибо за разъяснение. Я также знаю, что это был вид аудита "для внутреннего пользования". Жаль авторы об этом не написали крупным шрифтом в начале статьи, а до комментариев немногие добираются. Знаю эту компанию не из газет. Сам работал 12 лет в одном из её подразделений. Там никто и никогда глубоко не копал и навряд ли когда-либо решится, а уж про "докопаться" до истины - вероятность ноль. А уж нашим теперешним властям это совсем "не до снаги" по причинам, описание которых потребует не одну статью в газете и статью УК.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Elena Panova 5 апреля, 12:01 "Больше всего нам "нравится" позиция аудиторов: "не висловлюємо думку". Но ведь вам как раз за то и заплатили, чтобы вы ее выразили! Вы не знаете? Зачем тогда деньги взяли?" Было бы круто, если бы авторы статьи прежде чем бросаться такими фразами хоть немного разобрались в сути аудита и видах аудиторских проверок. Аудитор делает работу и его труд должен быть оплачен. Тот же факт, что в этих Авдеевых конюшнях уже просто невозможно разобраться в пределах материальности, совершенно не проблема аудитора - он обозначил основные причины, почему не может подтвердить отчётность, а значит, сделал свою работу, и его труд должен быть оплачен (или было бы более справедливо не заплатить сотрудникам зарплату за месяцы работы на таком "сладком" проекте?!). К сожалению, некомпетентность авторов статьи в таких простых вещах может бросить тень на весь анализ в целом. В этом и разница между журналистом и аудитором: аудитор не выражает своё мнение, если не уверен в нём на 100%. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Mykyta 5 апреля, 11:17 Це корупційна і смердяча пральня. І називатися вона повинна не НАК, а ЗАК ( злодійське акціонерне товариство ). "Результати" функціонування бізнес-моделі цього ЗАКу реформатор Сеня і Ко намагаються повісити на населення. За реінженіринг монополіста повинні заплатити його клієнти-споживачі, які до того ж є його власниками, оскільки вони єдині серед можливих кредиторів, хто не здатен спитати де наші гроші. Це ж треба таке придумати. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Liza_UA 5 апреля, 01:42 Щодо грошей аудиторам - абсолютно вірно. Понаписували щось, що не має жодного реального сенсу а гроші взяли. Ці іноземні консультанти включно з МВФ такі ж цінічні любителі грошей як і наша внутрішня бандота. Отримують свої гонорари в сотнях тисяч доларів, а результату від них в країні нуль. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Roman_Hi 4 апреля, 03:13 Очень профессиональный и оперативный анализ отчёта. Авторам - спасибо! Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.63
EUR 29.00