Помилування Тимошенко: потрібна лише воля президента

Микола Мельник 18 жовтня 2013, 20:55
Тимошенко

Читайте також

Президент В.Янукович заявив, що підпише будь-який закон стосовно можливості лікування Юлії Тимошенко за кордоном, якщо його ухвалить Верховна Рада. Представники опозиції відразу заявили, що таким чином президент намагається перекласти відповідальність за подальшу долю Ю.Тимошенко на Верховну Раду. 

Тим часом вирішення цього питання має істотне значення для визначення стратегічного курсу розвитку країни, оскільки від нього великою мірою залежить підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Подальший розвиток справи Тимошенко слугуватиме індикатором того, як Україна ліквідує таке явище, як вибіркове правосуддя, а це — одна з тих умов, які Україна взяла на себе задля зближення з ЄС.

Наскільки відомо, нині розглядається багато шляхів вирішення "питання Ю.Тимошенко". Це, зокрема, й ухвалення закону, який би дозволив їй лікування в Німеччині, але не вплинув би на її статус засудженої, і "часткове помилування" (винахід місії ЄС у складі П.Кокса і А.Квасневського), і просто помилування (за прикладом Ю.Луценка), і амністія, і декриміналізація певних статей Кримінального кодексу, і, мабуть, іще багато інших.

Міністр юстиції О.Лукаш, представники фракції Партії регіонів у Верховній Раді дедалі активніше стверджують, що сьогодні вирішення питання помилування Ю.Тимошенко не належить до компетенції президента, і він не має правових підстав для її помилування.

Чи так це насправді? 

Нормативно-правове регулювання помилування в Україні

Помилування є особливим видом звільнення особи від відбування покарання і як акт гуманізму полягає у пробаченні державою особі вчиненого злочину. В Україні від імені держави таке пробачення (помилування) здійснює президент — це його виключне конституційне право (ст. 106 Конституції).

Загальні правові засади реалізації інституту помилування визначені Кримінальним кодексом. У ст. 85 КК сказано, що засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань. Ст. 87 КК розвиває вказане вище конституційне положення, встановлюючи, що: "Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи". При цьому помилуваною може бути навіть особа, засуджена до довічного позбавлення волі, — це покарання може бути замінено на позбавлення волі на строк не менше ніж 25 років. 

З юридичної точки зору, сьогодні Ю.Тимошенко є засудженою і відбуває призначене їй судом покарання у виді позбавлення волі. Тобто як індивідуально визначена засуджена особа вона однозначно підпадає під помилування.

Порядок помилування в Україні визначений не законом, а підзаконним актом — указом президента. З правового погляду, це неправильно, оскільки таке важливе питання має регулюватися законом. Водночас це дає главі держави практично необмежені можливості для визначення умов помилування, процедури його здійснення тощо. Президент сам визначає, кого і як милувати. За бажання він на власний розсуд може змінювати порядок здійснення помилування. Фактично це означає, що право президента на помилування сьогодні нічим не обмежене. Точніше, його реалізація обмежена тими умовами, які він сам собі визначить.

В Україні вже стало традицією, що новий президент визначає порядок помилування "під себе". Ставши президентом, так зробив і В.Янукович — 16 вересня 2010 р. він затвердив нове Положення про порядок здійснення помилування (указ №902), визнавши нечинним Положення про здійснення помилування, яке 19 липня 2005 р. затвердив президент В.Ющенко. До цього з 2000 р. діяло Положення про порядок здійснення помилування, яке затвердив президент Л.Кучма. 

Крім повного або часткового звільнення від відбування покарання (передбаченого ст. 85 КК), президент В.Янукович визначив такий вид помилування, як заміна покарання або невідбутої його частини більш м'яким покаранням. 

Помилуваним може бути кожен засуджений 

Чинним на сьогодні Положенням про порядок здійснення помилування (далі — Положення) встановлено, що президент може помилувати будь-яку засуджену особу. При цьому для двох категорій засуджених встановлено особливі умови помилування. 

Перша категорія — це особи, яких раніше було неодноразово (два і більше разів) засуджено за вчинення умисних злочинів або до яких раніше було застосовано амністію, помилування, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, заміну невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо вони до погашення чи зняття судимості знову вчинили умисний злочин. Тобто йдеться про засуджених осіб, які мають стійку схильність до злочинної діяльності або до яких держава вже проявляла гуманність у формі помилування чи іншого пом'якшення кримінально-правового впливу. Такі особи можуть бути помилувані "лише у виняткових випадках". У даному разі "винятковий випадок" є оціночним поняттям, і під нього може бути "підведене" дуже широке коло осіб вказаної категорії. 

Друга категорія — це особи, які не стали на шлях виправлення або не відбули половини призначеного їм строку покарання, а також особи, засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини. Тобто йдеться про засуджених з підвищеним рівнем "суспільної небезпечності". Вони, як сказано у Положенні, можуть бути помилувані "лише за наявності обставин, що потребують особливо гуманного ставлення". Знову ж таки, "особливо гуманне ставлення" є оціночною категорією, і його прояв є питанням конкретного факту.

Отже, вказані дві категорії засуджених певним чином лише звужують можливість помилування (обумовлюють його додатковими вимогами), але не виключають його. 

Формально-юридично Ю.Тимошенко підпадає під другу категорію — зокрема за двома ознаками: вона засуджена за тяжкий злочин і не відбула половини призначеного їй строку покарання. Водночас її стан (тривала й тяжка хвороба) дає підстави для прояву до неї "особливо гуманного ставлення".

Найчастіше називають три обставини, які, начебто, є юридичною перешкодою для помилування Ю.Тимошенко: 

1) відсутність її клопотання до президента про помилування;

2) те, що Комісія при президентові у питаннях помилування вже висловила свою негативну думку стосовно помилування Ю.Тимошенко; 

3) наявність інших кримінальних справ стосовно Ю.Тимошенко, які розслідуються Генеральною прокуратурою або перебувають на стадії судового розгляду.

Також необхідною умовою помилування Ю.Тимошенко називають обов'язкове відшкодування нею збитку НАК "Нафтогаз України" в сумі понад
1,5 млрд грн, який у рамках кримінальної справи суд визнав за цивільним позовом цієї компанії. 

Насправді вказані обставини або зовсім не є юридичними перепонами для помилування Ю.Тимошенко, або — за бажання глави держави — легко усуваються.

Особисте клопотання Ю.Тимошенко

Відповідно до Положення правом "клопотати про помилування" наділена засуджена особа. Інших суб'єктів такого клопотання Положення не називає. 

Як відомо, Ю.Тимошенко особисто не подавала президенту В.Януковичу клопотання про своє помилування. З такими клопотаннями до нього звернулися жінки — народні депутати, видатні діячі України, українські дипломати, Герої України, Українська Гельсінська спілка, юристи-практики й науковці, представники експертної спільноти, предстоятелі християнських церков. Нещодавно це зробили також екс-голова Європарламенту Пет Кокс і екс-президент Польщі Александр Квасневський, а також 170 депутатів українського парламенту. Ю.Тимошенко лише висловила згоду на своє помилування — як заявив її захисник С.Власенко, вона "готова піти на помилування без повної реабілітації".

Очевидно, Ю.Тимошенко має свої, вагомі, на її погляд, причини не звертатися особисто до президента В.Януковича з проханням про помилування, тоді як В.Янукович, можливо, чекає саме такого звернення, перш ніж ухвалювати рішення. 

Багато писалося й говорилося про те, що правовий бік процесу над Ю.Тимошенко викликає багато запитань. У суспільстві спостерігається неоднозначне ставлення до її ув'язнення. Так, 40% громадян України вважають, що судові процеси над Ю.Тимошенко зумовлені "прагненням влади позбутися політичного опонента", 26% — наявністю складу злочину в її діях, 27% — і першим, і другим рівною мірою (7% — не визначилися). У світі також багато хто розцінив засудження колишнього прем'єр-міністра України як "політично вмотивоване". Європейський суд з прав людини встановив юридичну безпідставність затримання та взяття Ю.Тимошенко під варту.

Очевидно також, що ситуація вимагає поступок від обох сторін — і від Ю.Тимошенко, яка вважає себе несправедливо засудженою, і від В.Януковича. Від останнього більшою мірою — noblesse oblige (становище зобов'язує). 

Ця поступка може полягати в абсолютно "чистому" правовому рішенні — внесенні до чинного Положення змін, які б розширили коло суб'єктів подання клопотання про помилування. 

Наприклад, визначити їх так, як це передбачалося попереднім Положенням про здійснення помилування, що діяло до вересня 2010 р. Ним суб'єктами подання клопотання про помилування, крім засудженої особи, визначалися: її захисник, батьки, діти, дружина (чоловік), законний представник, громадська організація тощо. За великим рахунком — будь-хто (зокрема досить часто це робили народні депутати за зверненням своїх виборців). Тоді президент міг би як підставу для помилування Ю.Тимошенко використати клопотання, які йому вже подано. 

Позиція Комісії
у питаннях помилування 

Як відомо, у квітні цього року Комісія при президентові у питаннях помилування вже висловила свою негативну думку стосовно помилування Ю.Тимошенко. Вона зробила це за результатами розгляду клопотання 20 жінок-депутатів. Тоді Комісія вирішила, що питання про помилування Ю.Тимошенко "є передчасним".

Однак це зовсім не є юридичною перешкодою для здійснення такого помилування. По-перше, питання про помилування Ю.Тимошенко вказана Комісія розглядала півроку тому. Не виключено, що сьогодні це питання вже не є "передчасним". По-друге, і це головне, відповідно до Положення президент жодним чином не зв'язаний рішенням цієї Комісії, яку, до речі, сам і утворює. У Положенні сказано, що Комісія "вносить Президентові України пропозиції про застосування помилування", а також доповідає йому "про клопотання, підстав для задоволення яких не знайдено". Тобто її рішення мають лише дорадчий характер, які президент може враховувати, а може й не враховувати. Адже за Конституцією, нагадаємо, виключно він "здійснює помилування".

Кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко

Кримінальні справи стосовно Ю.Тимошенко, які нині розслідуються або перебувають на стадії судового розгляду, президент, безперечно, може взяти до уваги під час вирішення питання про її помилування. Водночас, з юридичної точки зору, вони зовсім не є перешкодою для такого помилування. Ці справи — окремий юридичний процес, безпосередньо не пов'язаний із засудженням Ю.Тимошенко, яке вже відбулося, і відбуванням нею покарання.

Це стосується і вказаних вище збитків, які Ю.Тимошенко за рішенням суду повинна відшкодувати НАК "Нафтогаз України". Відповідно до Положення під час розгляду клопотання про помилування серед багатьох інших обставин (ступінь тяжкості вчиненого злочину, строк відбутого покарання, особа засудженого, думка адміністрації установи виконання покарань, громадських організацій про доцільність помилування тощо) "враховується… стан відшкодування завданого збитку". Таке юридичне формулювання дозволяє по-різному врахувати стан відшкодування Ю.Тимошенко "присуджених" їй збитків — як проти неї, так і на її користь. При цьому маючи на увазі, що помилування не звільняє засуджену особу від обов'язку відшкодувати збитки, визначені судом за цивільним позовом. Обов'язок такого відшкодування є не кримінальним покаранням, а видом цивільно-правової відповідальності. 

Підсумовуючи викладене, можна сказати однозначно: питання помилування Ю.Тимошенко перебуває у виключній компетенції президента В.Януковича. А його вирішення потребує лише прояву ним волі. Всі необхідні для цього зміни до чинного Положення про порядок здійснення помилування можуть бути підготовлені відповідними службами адміністрації президента за лічені години.

Так само виключно від президента залежить і можливий вид помилування Ю.Тимошенко. Глава держави може застосувати: повне звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання; часткове звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання; замінити для Ю.Тимошенко покарання з позбавлення волі на інше, більш м'яке. Наприклад, Ю.Луценка президент помилував у виді звільнення від подальшого відбування лише основного покарання. Якщо такий підхід буде застосовано до Ю.Тимошенко, то до 2016 р. вона буде змушена відбувати додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в органах влади (Ю.Тимошенко суд призначив додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 3 роки). 

Разом з тим кожен із цих варіантів може дозволити Ю.Тимошенко виїхати на лікування за кордон, а відтак — зняти основну напругу в питанні підписання чи непідписання Угоди про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Якщо, звичайно, чинна українська влада справді налаштована на асоціацію з ЄС. 

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
21 коментар
 • виктор 23 октября, 20:47 для освобождения тимошенко нужна не воля президента-нужен президент. в украине есть стая гопников, система смотрящих, ненасытные "млодореформаторы"-очень много всякой нечисти. президента нету уже почти 4 года. я не знаю что он будет говорить людям в 2015г. об успехах власти, что можно обещать на следующий срок? и самое главное где найти простаков, которые поверят ему. и тимошенко здесь ни при чем. я сам так жить не хочу и мои дети не хотят Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Циник из ЕС 21 октября, 18:21
  недонбасс Вчера, 22:48 Здесь вспомнили Харьков, так специалисты в области уголовного права Национальной юридической академии подготовили для администрации президента два экспертных заключения в кот. абсолютно законно можно, как выпустить Тимошенко, так и оставить её в заключении. А Вы пишете, соблюдать закон.
  Я действительно искренне сочувствую Вам и правому полю в котором живут граждане Украины (как и всего СНГ). Просто уму не постижимо, чтобы народ так позволял себя иметь...
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Верный 21 октября, 16:01 Два юриста-три мнения, что общеизвестно. Путь у Презитента Украины один- помиловать Ю.Тимошенко в кротчайчие сроки, минуты бегут.....и не в его пользу. Уже абсолютно очевидно, что без решения этого вопроса никакого подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе НЕ БУДЕТ! Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • бугага 21 октября, 15:04 можно сказать однозначно: вопрос о помиловании Ю.Тимошенко находится в исключительной импотенции президента В.Януковича
  бугага 21 октября, 15:09
  ЕС предлагало - сделай реформу правоохр. органов, но нет! ну зато теперь в отряде будет много знакомых лиц
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • РотФронт 21 октября, 13:38 Отпустят, когда выяснят кто вона, блондинка или брюнетка. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Валентин 21 октября, 13:10 ЕСПЧ в своем Решении правильно указал, что в деле Тимошенко судебного разбирательства не было, поскольку все ходатайства защиты отклонялись без рассмотрения. Именно поэтому в этом деле о презумпции невиновности и говорить не приходится. Сегодня обвинение Тимошенко стало публичным. Но и здесь презумпцию невиновности никто не отменял. Следовательно, имеет право месту быть публичная защита. И начать надо с того, что не делал суд, с анализа ситуации, сложившейся перед подписанием Контракта, и самого Контракта. Вообще, складывается впечатление, что никто Контракт просто не читал. Как тут не вспомнить обвинения на собраниях трудовых коллективов Солженицына по известной формулировке: "Солженицына не читал, но осуждаю". Ситуация накануне подписания Контракта. Из комментария Таруты корр. УП: "1 января (2009) меня разбудили в 7.30 утра и сказали, что у нас давление на Алчевском меткомбинате упало в два раза. Практически каждый день давление падало. На момент, когда Юля ехала на переговоры, у нас оставалось менее двух атмосфер. Это была абсолютно критическая ситуация! Более того, население тоже было без давления. Запасов газа хватало только Западной Украине, а на востоке была критическая ситуация". 15.01.2009 тогдашняя оппозиция обратилась с письмом Кабмину, подписанным Януковичем и Ю. Бойко, не допустить техногенную катастрофу. Что бы вам было понятно, о какой техногенной катастрофе идет речь. При остывании металлургических печей металл в печи остывает, превращаясь в так называемый "козел", который уже не расплавить. Печь надо демонтировать, застывший металл взрывать. Таких ситуаций в Союзе не было. Опыта нет. Когда я работал на Коммунарском (Алчевском) метзаводе, помню, из-за аварии в электроснабжении доменного цеха начала складываться аналогичная ситуация. Напряг был страшный. Катастрофы удалось избежать. В 2009 под угрозой «козления» оказались десятки доменных и мартеновских печей. Если кто-то не хочет понять серьезность той ситуации, пусть обращается к психиатру. Тимошенко не только имела право, она, как премьер-министр, была обязана подписать Директиву и Контракт, сняв этим угрозу техногенной катастрофы. О Контракте. Все его критики, на 100%, Контракт просто не читали. Когда-то мы осуждали Солженицына по ф-ле: " Солженицына не читал, но осуждаю". Прочитали, стало стыдно. В отоношении Контракта и Тимошенко аналогичная ситуация. Читаем. П 2.2 "Продавец принимает на себя обязательство передать, а Покупатель-принять в период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2019 года Природный газ...в количестве 40 млрд. куб. м в 2009 г., а начиная с 2010 г.-52 млрд. куб. м ежегодно (Годовое Контрактное Количество или ГКК)-а по какой год именно 52 млрд. куб. м, а может быть в дальнейшем больше или меньше? п 2.2.2. "Стороны согласовали в 2010 г. поставку Природного газа в объеме 52 млрд. куб. м и следующее его распределение по кварталам:...Распределение поставок Газа по кварталам в 2011-2019 годах определяется дополнительными соглашениями к настоящему Контракту..." А как с общим количеством по годам? Получается, по допсоглашениям. Это относится и к МКК. "П. 2.2.3. ГКК, приведенное в настоящем п.2.2, может быть изменено по соглашению Сторон...При этом изменение ГКК не должно превышать 20% от количества, приведенного выше п.2.2. " Совместный анализ п.п. 2.2, 2.2.2...2.2.5 показывает, что Украина имела право согласовывать по годам:2011-41.6, 2012-33,28 млрд м куб. и отбирать: 2010-41,6, 2011-33,28, 2012-26,64 млрд м куб. В 2006 была принята энергетическая стратегия Украины, согласно которой импорт газа к 2030 должен был быть сведен к 0. Я описал эту стратегию экспоненциальной зависимостью, получил в 2010-30, 2011-27, в 2012-24,5 млрд м куб. Совпало с тем, что вещал Бойко, значит, не ошибся. Совмещение этой зависимости с распределением по годам МКК, приведенного выше, показало эффект ножниц с осью на 2013 г. Т.е., до 2013 нужно было перебрать и сохранить в ПГХ около 20 млрд м куб., а в дальнейшем ножницы расходятся в обратную сторону, накопленное дает возможность снижать импорт, не нарушая Контракта. Т.е., Тимошенко была абсолютно права, сделав упор на энергосбережении. Контракт не ставит никаких препятствий в реализации энергетической стратегии Украины в ходе технологической модернизации. Украина импортировала газ: 2009-33, 2010-36 млрд кубов, 2011-45, 2012-35 млрд кубов. Что это за выплеск в 2011? Никакого роста промпроизводства не наблюдалось. За три года уволено 135000 металлургов, это пять метзаводов. Точно приписка. По ценообразованию. п. 4.1. "Контрактная цена...рассчитывается ежеквартально по следующей формуле..., где: Ро - базовая цена в размере 450/1000 куб. м газа- на какой срок?; К - коэффициент, равный в 2009 году 0,8, а с 2010 года равный 1" - , по какой год или по годам? Пунктом 4.4 предусмотрена возможность пересмотра Контрактной цены. Т. о., в Контракте предусмотрены максимальные объем поставки и цена на 2010 г., а в дальнейшем, по цене даже со второго квартала 2010, все подлежит согласованию. Так что же тут кабального для Украины? Для Правительства-да, надо непрерывно работать с Контрактом, добиваясь приемлемого. Но ведь на то и Правительство. А выгоды от нового Контракта: перестал действовать Контракт от 5.01.2006 г. с посредниками РУЭ и Укргазэнерго, похитившими у нас в 2007 г. около 6 млрд. дол.., такую же сумму они могли похитить в 2009 г., помешала Тимошенко со своим Контрактом; возникла необходимость заниматься энергосбережением, поскольку нас интересует не цена сама по себе, а стоимость импорта. Ф-ла из Контракта Рцена=450 х 0,5(Г/935 + М/520) х К, где: Г и М- среднеарифметические за 9 месяцев перед расчетным кварталом цены на газойль и мазут по прайсу Platt"s oilgrame price report Где-то в марте я попытался вывести цену газа по ф-ле из Контракта, вошел в указанный прайс и понял, что установить цены на газойль и мазут можно только в результате согласовния обеих Сторон (разночтения). Такое соглаксование Контрактом предусмотрено, и не только цены но и объема. За три года ни одного согласования не было. Платили, что выставят. Я взял максимальные цены 1020-газойль, 560-мазут. В итоге цена 488 дол. Среднюю цену за 2012 г. нам назвали 434 + 100(Севастополь) = 534 дол. Считаем, что 100 дол. сверху цены с нас сорвали. Вывод напрашивается сам собой. Страна понесла многомиллиардные убытки по газу (по справке Левочкина 12 млрд дол. у Януковича 20 млрд дол.) в 2010-2012 не по вине Тимошенко а по вине Януковича, Азарова, Бойко, принудивших Украину оплатить необоснованно завышенные объемы газа по умышленно завышенным ценам. Тот, кто хочет этому возразить, пожалуйста, на мой анализ своим конкретным анализом, и протоколы согласований цены по кварталам, объема по годам, или протоколы разногласий. Словоблудие не принимается. Контракт по транзиту газа через Украину на 2009-2019 г. П.3.1. Заказчик в период с 2009 по 2019 годы включительно ежегодно передает Исполнителю для транзита в страны Европы Природный газ в объеме не менее 110 млрд м куб. П.10.1 абзац 2. В случае невыполненных условий настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне доказанные убытки, причиненные таким невыполнением. Реальный транзит по годам: 2010-95: 2011-90: 2012-81 млрд м куб. Невыполнение п.3.1-64 млрд м куб. Газ пошел по Потокам, Украина терпит убытки, а Янукович, Азаров, Бойко вместо выставления иска Газпрому согласно п.10.1 Контракта привычно словоблудят в отношении Тимошенко. Относительно якобы убытка, нанесенного Нафтогазу низкой ценой транзита. Контрактом на транзит предусмотрен расчет цены транзита по годам и имеет место рост цены. Как отмечали специалисты во время суда Киреева, согласно нормативным документам, если имеет место растущая по годам прибыль, то убыток в первый год вообще не начисляется. О каком штрафе может идти речь, если убыток 2009 с лихвой покрыт прибылью 2010-2012? Все это должно было быть по УПК предметом анализа на суде Киреева, но не стало. И, наконец, ситуация, складывающаяся сегодня. Газпром решил закачать свой транзитный газ в ПХГ Украины. Согласно Контракта на транзит, все затраты на это должны стать предметом отдельного допсоглашения. Но мы читаем, что Нафтогаз возьмет кредит у Газпромбанка (это вместо оплаты Газпромом) на обслуживание этой хакачки. В дальнейшем, конечно, эти деньги будут включены в стоимость импорта газа а затем перейдут в «экономически обоснованные» коммунальные платежи под привычный аккомпанемент обвинений Тимошенко. Вывод прос: Генпрокуратура должна снять все обвинения с Тимошенко как недоказанные а дело закрыть в виду отсутствия события преступления по реабилитирующим мотивам. И точка. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Gunfighter Sunday 21 октября, 00:32 для "Анатолий" - Качановская ИК №54 находится в Червонозаводском р-не, а не в Киевском. Комментарии в большинстве любительские, а вот Национальная юр.академия (ректор Таций) отмалчивается, будто в обществе нет такой проблемы. Однозначно мяч у президента, и не стоит запутывать ситуацию... ЕвроСоюз скоро поймет что их водят за нос давно. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Менестрель 20 октября, 12:33 Свободу Тимошенко! Судью на мыло! Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Ник 19 октября, 16:37 Да надо выпускать и точка. Европейский суд это подтвердит. Уже Кузьмина засунули. Всё уже ясно.
  Тина 20 октября, 00:43
  ЕСПЧ не имел вопросов к приговору суда. Это главное! И сидит тимоха по ЗАКОНУ Украины. Их ещё не отменили?
  321 20 октября, 08:42
  Тіна, Ви насправді така дурна чи робите вигляд? Навіщо коментуєте те, в чому не розбираєтесь. Європейський суд встановив незаконність арешту Тимошенко і перешкоджання в його оскарженні, що означає вчинення суддеє кримінального злочину. Відповідно відкрились нові обставини при яких виникає сумнів у об'єктивності судді, бо цей же суддя виніс вирок по справі. Тому, як мінімум справа повинна бути переглянута.
  Тина 20 октября, 16:12
   Вам даже и "робить вигляд" не надо. Это видно и так. )))
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Анатолий 19 октября, 14:14 Тот, кто имеет хоть какое-то юридическое образование, должен прекрасно понимать, что попытки на основании принятия закона о лечении украинских заключённых за границей переложить на парламент решение вопроса лечения за границей Ю. В. Тимошенко, нарушают конституционное устройство Украины. Вопрос освобождения и лечения за границей экс-премьера является одним из условий подписания на саммите «Восточное партнёрство» в Вильнюсе Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и зоны свободной торговли между ними. То есть этот вопрос является элементом внешней политики Украины, руководство которой согласно пункту 3 статьи 106 Конституции Украины осуществляет Президент Украины. Если вопрос лечения Ю. В. Тимошенко будет решаться по закону, который может быть принят ВРУ на основании законопроекта № 3444 народного депутата фракции ПР Н. Рудьковского, или законопроекта, разрабатываемого а АП, то направление внешней политики Украины будет зависеть не от Президента страны, а от решения Киевского районного суда Харькова, в пределах территориальной юрисдикции которого находится Качановская исправительная колония № 54, где Тимошенко отбывает наказание.
  Циник из ЕС 19 октября, 17:17
  Анатолий, вы сами верите, что в Вашей стране работает законодательство? Вот когда честно ответите, то сначало возбудите дела против половины Ваших депутатов и действующих госслужащих. Но не верю я, как, на верят мои коллеги юристы в Европе, что Ваш Кернес из Харькова (он же Гепа) "святее" Тимошенко, или Добкин! После такой известности в интернрте парочки из Харькова ни в одной стране ЕС было бы не возможно продолжить политическую карьеру.А у Вас всё ОК! Так, что не надо развивать демагогию, а просто соблюдайте элементарный закон порядочности, а для политиков тем более!
  Тина 20 октября, 00:41
  Соблюдать закон - это не в правилах укрополитиков. А уж о порядочности даже говорить не стоит. Увы. Пример возни с тимохой - это и есть избранное правосудие.
  Циник из ЕС 20 октября, 12:00
  К сожалению Вы правы. Юристы работающие, время от времени, на территории СНГ, заметили, что избранность правосудия это норма для стран бывшего СССР (кроме Прибалтики). Так, что когда прокуратура займется Харьковом и её сладкой парочкой или новым Вашим молодым "гением" в области бизнеса, или семейного бизнеса семьи Януковича и т.д., то тогда можно сказать, что право для всех одно. А так Тимошенко просто сидит, т.к. это выгодно Януковичу.
  недонбасс 20 октября, 22:48
  Здесь вспомнили Харьков, так специалисты в области уголовного права Национальной юридической академии подготовили для администрации президента два экспертных заключения в кот. абсолютно законно можно, как выпустить Тимошенко, так и оставить её в заключении. А Вы пишете, соблюдать закон.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89