Вибір вектора інтеграції: що ж показують цифри

Ігор Бураковський 20 вересня 2013, 19:45
ЕС — ТС

Читайте також

Аргументація прибічників вступу України до Митного союзу загалом і в частині оцінки економічного ефекту такого кроку явно чи неявно зводиться до низки досить простих тез:

— Митний союз обов'язково та однозначно буде економічно успішним проектом;

— розрахунки однозначно показують значний виграш України від членства в Митному союзі (ЄЕП), тоді як інтеграція України з Євросоюзом навіть на рівні зони вільної торгівлі (ЗВТ) у найкращому разі призведе до економічних втрат, а в найгіршому — до економічної катастрофи;

— тому (опираючись на першу та другу тези) єдино можливим варіантом співробітництва України та країн Митного союзу є вступ України до МС і відмова від інтеграції в ЄС у тому чи іншому форматі.

Та чи так усе просто й однозначно, як кажуть наші російські партнери принаймні публічно? Відповідь на це запитання очевидна: звичайно ж, ні. А дискусія в запропонованих російською стороною рамках — це чистої води політика, бо за її межами залишається дуже багато важливих запитань:

— Чи справді успіх МС як проекту не підлягає сумніву?

— Чи є альтернативні російським оцінки економічного ефекту МС та які вони?

— Як оцінюється вплив ЗВТ із ЄС на Україну іншими "немитносоюзними" експертами?

Як ліричний відступ зазначу, що дискусія з використанням цифр потребує від експертів надзвичайно високої наукової добросовісності та відповідальності. Річ у тім, що розрахунки економічних ефектів від тих чи інших варіантів інтеграції базуються на цілій низці припущень і передбачають використання досить складного інструментарію. Тому суворо в науковому плані інтерпретація цифр без дискусії про те, як їх було отримано, — це прямий шлях до політичних маніпуляцій. Тому формат "от вам цифри, і що ще вам, убогим, потрібно?" я вважаю просто образливим.

Зрозуміло, що особливості та тонкощі економіко-математичних розрахунків — це "арт-хаус", і вимагати, щоб усі були експертами в цій сфері, просто смішно. Однак при всьому цьому цифри в дискусії слід використовувати відповідально та не маніпулювати розрахунками в сьогохвилинних політичних цілях.

Ще раз повторю, що наукова етика вимагає, щоб оцінка вірогідності чи невірогідності розрахунків базувалася на аналізі вихідних припущень і методики розрахунків. Однак жанр газетної статті та газетна площа не дають змоги зробити це. Тому я просто покажу, що існує досить велика кількість серйозних альтернативних оцінок проекту "Митний союз" і вигідності ЄС і співробітництва України з ЄС.

А тепер повернімося до початкових тез. Візьмімо тезу про те, що Митний союз просто "приречений" на успіх.

Як свідчить світовий досвід, далеко не кожний інтеграційний проект приводив до заявлених результатів. Щодо пострадянського простору, то до першої спроби створити Митний союз вдалися Росія, Казахстан і Білорусь у 1995 р. (до них у 1996-му приєднався Киргизстан, а згодом Таджикистан та Узбекистан у 2005 р.), але вона виявилася невдалою.

Чи може стати успішним Митний союз у нинішньому форматі (спроба номер два) у принципі? Наприклад, відомий американський дослідник Девід Тарр вважає, що теоретично МС може стати успішним проектом, якщо вирішить цілу низку досить непростих проблем економічного та політичного характеру. Зацікавлений читач може сам ознайомитися з їх аналізом у процитованій роботі (David G. Tarr. The Eurasian Customs Union among Russia, Belarus and Kazakhstan: Can it succeed where its predecessor failed. Centre for Economic and Financial Research at New Economic School, #37, December 2012). Зазначимо лише, що ймовірність їх "невирішення" також досить висока.

До речі, і в самій Росії цілий ряд експертів досить жорстко висловлюються щодо Митного союзу. "Це, головним чином, політична затія", — вважає професор РЕШ Наталя Волчкова. На її думку, для Росії економічної вигоди від єдиного простору мало — ринки збуту країн, які входять до нього, малі порівняно з російським, і Росія досить добре на них представлена. Зазвичай інтеграція приводить також і до взаємного зростання прямих інвестицій між країнами-учасницями. "Навряд чи варто Росії розраховувати на те, що з ними прийдуть і нові технології. Проблеми такого простору також лежать у площині політики. У відповідь за реалізацію амбіцій російського керівництва треба буде платити економічними поступками іншим країнам — учасницям ЄЕП", — переконана вона.

Подобається комусь чи ні, але сьогодні практично єдиним прикладом успішного створення та функціонування повномасштабного митного союзу, який потім трансформувався в союз економічний, є ЄС.

Тепер про цифри. За розрахунками відомого фахівця Лусіо Вінхаса де Саузи, колишнього експерта Світового банку та Єврокомісії, а нині — головного економіста сектора інвестиційних послуг агентства Moody's, створення Митного союзу негативно вплине на ВВП країн-учасниць (див. табл. 1).

До речі, у цьому розрахунку враховано чинник гармонізації умов функціонування енергетичного сектора. На перший погляд, Україна виграє — її ВВП збільшиться (щоправда, лише на 0,11%), тоді як решта учасників програють. Однак у цілому ці розрахунки показують, що позитивний економічний ефект від створення МС для країн-учасниць, м'яко кажучи, сумнівний.

А що ж кажуть експерти країн — членів МС? Пошлемося на три досить примітні висновки білоруських дослідників, які наводяться в праці "Влияние Единого экономического пространства (ЕЭП) на развитие Республики Беларусь: проблемы и пути их решения".

Перший висновок: у результаті участі Білорусі в ЄЕП чистий ефект зростання добробуту країни (тобто фактично ВВП ) становитиме лише
6,7 млн дол.
Другий: зростання імпорту щороку становитиме 800 млн дол. При цьому серед продуктових складових цього приросту практично немає інвестиційних товарів, а конкуруючий імпорт може негативно вплинути на виробників білоруських товарів-субститутів.

І, нарешті, третій висновок: заходи, які передбачають здійснення узгодженої макроекономічної політики, загалом орієнтовані в правильному напрямі, оскільки дозволять усім країнам союзу працювати приблизно в рівних умовах. Але така рівність умов сприяє країнам, які мають значні запаси паливно-енергетичних і сировинних ресурсів, створює додаткові труднощі для країн із обмеженою сировинною базою та не здатних за рахунок їхнього експорту розв'язувати свої економічні проблеми.

Іншими словами, масштаб виграшу від участі Білорусі в ЄЕП (який включає Митний союз) досить скромний, причому окремі фундаментальні компоненти інтеграції створюють проблеми для окремих країн.

До речі, аналізуючи проблеми формування Митного союзу, інші білоруські дослідники Ірина Точицька та Ернест Акен роблять висновок про те, що "членство країн СНД у Митному союзі не сприяє залученню сучасних технологій в економіку, збільшенню інвестицій у людський і фізичний капітал".

Досить показові також висновки дослідження економічних ефектів участі Казахстану в Митному союзі, основні тези якого наведено в табл. 2.

Розрахунки показують, що, по-перше, запровадження загального митного тарифу МС у 2011 р. негативно вплинуло на економіку Казахстану. По-друге, навіть при найсприятливішому розвитку подій економічний ефект членства в МС для Казахстану в термінах приросту ВВП або добробуту є дуже малим.

Автори доповіді також зазначають, що оскільки зовнішня торгівля Казахстану більшою мірою орієнтована на СНД та меншою мірою на інші країни світу, країна об'єктивно одержує менше передових технологій з країн-лідерів, що, у свою чергу, гальмує процес одержання ефекту від технологічної модернізації.

Тепер повернімося до питання про безальтернативність МС як варіанта інтеграції. Результати дослідження Джеспера Дженсена та Девіда Тарра показують, що вступ Казахстану до СОТ може потенційно підвищити реальний дохід на 6,7% (або збільшити ВВП на 3,7%), причому ці оцінки в 4–5 разів перевищують найоптимістичніші оцінки ефекту від членства в Митному союзі. І далі робиться висновок про те, що Казахстану вигідніше зосередитися на інтеграції країни у світову економіку, у тому числі через членство у СОТ.

Тепер поговорімо про оцінки інтеграції України і ЄС. І тут існує цілий ряд досить серйозних досліджень, які показують вигідність створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Назвемо деякі з них.

Це насамперед дослідження під егідою Єврокомісії (Аналіз перспектив торговельних відносин між Україною та ЄС у контексті переговорів щодо розширеної угоди Ref: TRADE06/D01, 2007). Такого роду аналіз є обов'язковою попередньою умовою початку переговорів про створення зони вільної торгівлі, стороною якого є Євросоюз.

Якщо говорити коротко (див. табл. 3), то створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною і ЄС принесе Україні саме позитивний економічний ефект. Із приводу його значущості можна сперечатися, але ефект буде позитивним. По-друге, створення зони вільної торгівлі Україна—ЄС позитивно вплине на економіки Росії та ЄС-27, хоча знову-таки масштаби такого впливу відносно невеликі.

Можна також послатися на цілу низку праць експертів Інституту економічних досліджень і політичних консультацій та Німецької консультативної групи з питань економічних реформ, у яких аналізуються та оцінюються різні варіанти торговельної політики України. У табл. 4 наведено результати одного з них (Вибір торговельної політики України: плюси та мінуси різних опцій регіональної інтеграції. Аналітичний звіт, Київ, грудень 2011 р.). Не вдаючись у технічні подробиці аналізу, зазначу, що з погляду добробуту і доходів глибока й всеосяжна ЗВТ із ЄС однозначно вигідніша за членство в Митному союзі. До речі, зазначимо: ці розрахунки показують, що запровадження режиму вільної торгівлі з ЄС зовсім не означає, що імпорт із ЄС набуде характеру цунамі, яке змітає все на своєму шляху (у різних варіантах величини приросту експорту та імпорту дуже близькі).

* * *

А висновки мої прості.

По-перше, успіх Митного союзу як економічного проекту далеко не такий очевидний, як цього хотілося б його щирим і нещирим прибічникам.

По-друге, існують переконливі економічні докази того, що більш глибока інтеграція з ЄС має значно більший позитивний потенціал для України, ніж членство в Митному союзі.

А от який він та як його реалізувати — це тема окремої професійної розмови.

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
398 коментарів
 • толикрым 1 октября, 10:58 набор букв и ссылки на заказные статейки - просто смешно читать таких икспертов. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Вадим 28 сентября, 13:25 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/countries/1W-CN-UA-BY?display=graph Сравним рост ВВП ппс на душу населения в мире, в Китае, на Украине, в Белоруссии. Китайцы уже обогнали Украину. Полтора миллиарда китайцев стали производить и потреблять на каждую китайску душу больше, чем украинцы. Это же надо - докатились. А график желтого цвета - он Белоруссии относится. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Из Белоруссии 28 сентября, 13:11 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь в январе–августе 2013 г. составила 4 952,5 тыс. рублей, в том числе в августе – 5 547,1 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с июлем 2013 г. на 1,8%, или на 96,9 тыс. рублей. Реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе–августе 2013 г. по сравнению с январем–августом 2012 г. увеличилась на 19,5%, в августе 2013 г. по сравнению с июлем 2013 г. – на 1,7%. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • сено 27 сентября, 20:36
  Сергій Сегодня, 18:34 2009 року долар коштував 2000 "зайчиків" сьогодні 9080 "зайчиків"
  Зазначу лише, що білоруську мову знищив не Лукашенко - це сталося значно раніше. Може тому що у білорусів немає своєї мови, вони такі і мляві: дозволяють так знущатися з себе. Це ж треба: нац. валюта девальвувала втричі! Де-інший народ збурився б. У нас падіння гривні змело навіть "народну улюбленицю" Тимошенко. А там бацка і в вус не дмухає! ................... Трохи незрозуміла ваша іронія що до німців у 41-му. Я так зрозумів, що нинішній "прагматизм" Лукашенка сьогодні дорівнює приєднанню до гітлерувців тоді. Зважаючи на їхні плани по знищенню слов"ян, то це теж саме, що самогубство - приєднатися до свого ката!
  Сергій 27 сентября, 21:10
  9080 : 2000 = 4,5 рази (не три). Білоруську мову цілеспрямовано нищила Росія за часів СРСР. Після 1991 року почалася робота на д розвитком мови, але 1995 року до влади прийшов проросійський диктатор Лукашенко. Одразу по обранні Президентом він ВЛАСНОРУЧНО перед телекамерами зірвав з дверей кабінету Президента старовинний герб Білорусі і, того ж таки, 1995 року зробив російську державною мовою. За переписом 1999р рідною мовою назвали білоруську 74% населення, а вже у 2009р лише 53%. Судочинство у Білорусі ведеться ВИКЛЮЧНО російською, діловодство - російською. Лукашенко звертається до народу також виключно російською. 82% населення у містах розмовляє російською Це прямий наслідок цілеспрямованого нищення білоруської культури і обрусачення народу шизофренічним слугою Кремля. Саме ці "подвиги" Лукашенка спонукають Москву до економічних подачок цьому виродку.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • сено 27 сентября, 20:10
  законома Сегодня, 18:53 Эх,ребята за благим делом топите себя в цифрах,главное-страна ведь не спонсора ищет,а направление.
  Так то-то и оно, что так и норовят сравнить ту же Белоруссию с Украиной. Ведь никто не спорит, что в Украине дела "не очень", мягко говоря. Ну так мы и хотим поменять к лучшему: что тут непонятного? Просто российский путь нам не подойдет: у нас нет столько нефти и газа. Не подойдет и китайский: у нас нет столько трудовых рабов. Можно или как Белоруссия, или как Польша.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • сено 27 сентября, 17:32 Я ошибся. С 2011 года зайчик прыгнул в ТРИ раза. Народ в шоке! Только что смотрел и читал летние репортажи из РБ. Вася, а вам еще раз повторю. Берутся официальные данные. Тот же курс доллара, по которому ведутся расчеты при международных торговых операциях. А то, что в обменниках доллар днем с огнем не сыщешь... Ну так зачем он белорусам надо, спрашивается? Если кому так нравится, так вперед: чемодан-вокзал Минск. Только повторю: чурки и узкоглазые даже туда ехать не хотят - "бо" то что и заработаешь, бацька заберет, вновь обвалив пушистого. А черно)/(опые - они народ ушлый!
  Сергій 27 сентября, 18:06
  Принаймі, добре те, що Вася визнає: від читання бацькіних даних про ВВП Білорусі - нормальні люди "обмочились от смеха" :) А про Всесвітній банк, то, напевно Вася впевнений, що ВБ звіряє курси з підворотнею, а не з офіційними даними, за котрими провадяться офіційні платежі, в тому числі міжнародні і митні.
  Сергій 27 сентября, 18:34
  2009 року долар коштував 2000 "зайчиків" сьогодні 9080 "зайчиків"
  законома 27 сентября, 18:53
  Эх,ребята за благим делом топите себя в цифрах,главное-страна ведь не спонсора ищет,а направление.
  Сергій 27 сентября, 18:57
  Тут наші "московські гості" зациклилися на Білорусі, котра живе виключно за рахунок приторговування своїм суверенітетом (російський газ для білорусів дешевший, ніж для москвичів за це білоруська мова знищена). А варто було би подивитися як живуть ті, хто давно і надійно послав "московські подарунки" і реально дбає про свій народ і свою економіку - Литва, Латвія, Естонія. У всіх цих країнах ВВП на душу населення вище, ніж у Росії. При цьому Росія має ВВП за рахунок ренти з енергоносіїв, а ці країни заробляють своєю працею. За даними Міжнародного валютного фонду ВВП на душу: Естонія 21713дол, Литва 21615дол, Латвія 18255дол Росія 17709дол. Не забудьмо - у Прибаотів економіка росте, а у Росії, згідно слів міністра економічного розвитку РФ, економіка у найгіршому стані з 2008р, при цьому голова Нацбанку Росії Набіуліна вважає заяву Улюкаєва занадто оптимістичною. Тож, "Фпєрьод у МС!"
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Вася 27 сентября, 17:10 О Всемирном Банке кратко. Членство: 184 государства-члена. Штаб-квартира: Вашингтон, США. Дополнительные офисы: более 100 представительств в различных странах мира. Количество сотрудников 10 000 чел. Сайт http://www.worldbank.org Цель - решать глобальные задачи развития человечества. Подробно о ВБ на русском языке - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%F1%E5%EC%E8%F0%ED%FB%E9_%E1%E0%ED%EA А теперь представим, что ВБ по мнению «сена» берет официальные данные от «батькиных» органов. Вы ещё не обмочились от смеха? Если нет, то продолжим. Ни одна уважающая себя аналитическая организация, ни МВФ, ни ЦРУ, ни ВБ не берет без всесторонней проверки никакие данные. Как официальные, так и неофициальные. Особенно от стран, где правящий режим какой-то не такой. Поэтому я утверждаю, что написанное «сеном» +++++ А вы знаете, что официальный курс доллара в Белоруссии отличается от реального как раз в два раза. Ну или около того: поищите сами - мне уже надоело туда-сюда лазить, чтобы вам мозги на место вправлять. Всемирный банк же берет официальные данные. +++++ несусветная чушь, глупость, порожденная недостатком образования и воздействием незалэжной пропаганды.
  Зинаида 27 сентября, 17:27
  Чем вам не нравится "какой-то не такой правящий режим", который обеспечил устойчивое развитие страны после советской, извините, жопы в сложнейших условиях? Батька прагматик, а не идеалист, витающий в облаках.
  Сергій 27 сентября, 19:19
  Прагматик..... Куди поділися (у чию кишеню приносять прибуток) найкращі і найпривабливіші підприємства Білорусі? Хто господар Белтрансгазу? Чи спроможна Білорусь випускати конкурентну продукцію, якщо Москва вирішить продати їм газ навіть не вище світової (як Україні) а просто по ціні газу для регіонів РФ? Яка буде ціна комунальних послуг ,якщо ціна газу виросте хоч би вдвоє? Дуже прагматично було взяти у РФ нафту, зобов’язатися провести розрахунок бензином і не розрахуватися. Дуже прагматично було взяти у Росії нафту (по заниженій ціні) і перепродати її у Європу під видом машинного мастила. А якже, ріст економіки. Дуже прагматично було знищити білоруську мову і культуру та насадити мову окупанта. А Вам не приходило до голови, що за Вашою логікою прагматизму - якби білоруси у сорокових роках віддали свою промисловість німцям і перейшли з білоруської на німецьку - то вони би зараз були би громадянами ФРН і ВВП на душу намселення був би куди як вищий, ніж вони мають у московськомиу ярмі
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • сено - Сергій 27 сентября, 16:46 Я пані Зінаїді вже казав: якщо б усі ті холодильники, трактори, самоскиди успішно продавалися (хоча б в Росії), то ніякої необхідності друкувати зайчиків, девальвуючи їх, не було б! Але це не так, як бачимо: ніхто не хоче купувати білоруський нрепотріб - навіть брати-росіяни!
  Сергій 27 сентября, 16:54
  Зате, пардон, "лохам можна парити" про економічне диво Білорусі =:) і ВВП можна малювати казковий і експортом можна хвалитися, особливо, зважаючи на те, що третина того експорту - фікція, а іще половина - наслідок демпінгових цін на продукцію (за рахунок газу по 0). При цьому геть не зважати на те, що Білорусь практично втратила можливість контролювати свою економіку і мають лише те, що їм ПОКИ-ЩО(!) дозволяє Москва
  Сергій 27 сентября, 16:55
  Газ по сто шістдесят - робот не пропустив числа
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Зинаида 27 сентября, 16:39
  а какие аргументы работают Сегодня, 16:23 в адрес сена?
  Я пишу СЕНУ только потому, что меня читают ОСТАЛЬНЫЕ ЧИТАТЕЛИ.
  Вася 27 сентября, 17:16
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Семен 27 сентября, 16:14 сено Сегодня, 15:02 Я русский язык понимаю. И хоть не экономист, но понимаю......... Было неплохо, если бы и автор статьи сделал бы такое признание. Или, хотя бы признал, что он особенный экономист и консультант, а именно украинский. Из самого Киева. ЗЫ. А что на это скажет моня?
  Моня 27 сентября, 16:37
  Что может сказать старый Моня?Гешефта вами любимого не там не там не получите.ТС конечно может дать нам отсрочку,ну это как алкашу бросающему пить- похмелиться.
  Семен 27 сентября, 16:42
  В прошлый раз вы писали своё имя "моня" с маленькой буквы. Я так и запомнил. Прошу прощения, Моня.
  Моня 27 сентября, 16:49
  Наверно расту в ваших глазах.
  Моня 27 сентября, 17:05
  Лучше аплодирующие гои,чем твердолобые изгои.Сэмэн спросил я ответил.Што ты дурилка картонный под ноги кидаешься,лучше сразу об стенку.
  Моня 27 сентября, 16:46
  Я к тому,что ЕС это работа на перспективу(далёкую,но перспективу),а ТС союз бедного с нищим в нём и через десять лет будите сравнивать чей трактор хуже.И гордится цифрами которые у нормальных стран будут вызывать улыбку
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.55
EUR 28.89