Кому вигідне "удосконалення орендних відносин" на основі емфітевзису

8 жовтня 2016, 00:00
село

Читайте також

 

Про суспільну небезпеку використання права емфітевзису як інструменту активізації ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення

Останнім часом під гаслом подальшого реформування земельних відносин активізувалися спроби монополізувати права користування сільськогосподарськими землями для товарного виробництва. Йдеться про узаконення безперешкодного розпорядження земельними ділянками (паями) селян і землями державної та комунальної власності через механізм емфітевзису. Цей намір може бути реалізований з прийняттям проекту закону України №4010а від 15.07.2016 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)".

Зважаючи на світовий досвід та уроки вітчизняних аграрних трансформацій, на завершальному етапі земельної реформи в Україні варто було б сконцентрувати зусилля на захисті суспільних інтересів у процесі змін у системі землеволодіння і землекористування. Ці зміни слід спрямувати на гарантування доступу широкого кола сільських жителів до сільгоспземель як місця докладання праці і джерела доходів із відповідною системою захисту прав власності, вільного доступу до фінансових, матеріально-технічних ресурсів, ринків збуту та соціальних мереж. Це передбачає унормування широкого кола питань соціально-економічного характеру, а саме:

— збереження господарств сімейного типу як основи сільського укладу життя, хліборобської культури та виробництва безпечного продовольства;

— забезпечення доступу до землі як засобу існування значної частини сільського населення, яке формує основу сільських громад, відповідальних за локальні екосоціосистеми;

— убезпечення суспільства від негативних наслідків надурбанізації, обезлюднення значних територій, проблем на ринку праці і деградації сільських територій;

— зниження рівня бідності та справедливість розподілу економічних вигод між різними соціальними групами населення від нарощення виробництва та експорту сільськогосподарської сировини.

Згаданий вище законопроект зовсім не має на меті створити умови для розвитку господарств, власники яких працюють безпосередньо на виробництві і формують середній клас на селі, тобто тих суб'єктів господарювання, які насправді є гарантами продовольчого суверенітету країни, збереження сільських поселень і облаштування сільських територій. Саме це сповідують у країнах ЄС, до яких прагне приєднатися Україна. Для досягнення зазначеної мети західноєвропейське законодавство (і не тільки) унормовує:

— право на оренду, купівлю, будь-яку іншу форму сільськогосподарського землекористування за фізичними особами, які проживають у регіоні розміщення угідь, що придбаваються; працюють безпосередньо в господарстві на сільськогосподарських роботах; відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам (мають сільськогосподарську освіту та/або встановлений термін професійного стажу тощо);

— запобіжні заходи з упередження концентрації сільськогосподарських угідь шляхом обмеження землекористування одним господарським суб'єктом, а також норми, які сприяють переростанню малих господарів у середні та оптимально великі фермерські господарства;

— механізми недопущення демпінгу цін і спекулятивних операцій на ринку сільськогосподарських земель;

— інституції з функціями регулювання ринку сільськогосподарських земель і довгострокової кредитної підтримки розширення землекористування фермерськими господарствами.

Проект закону не передбачає зазначених та інших норм, які сприяли б зміцненню середнього класу на селі. Натомість усі доповнення і зміни спрямовані на розширення доступу до користування землями сільськогосподарського призначення агроіндустріальному капіталу.

Так, законопроектом запропоновано внести зміни до частини першої статті 135 Земельного кодексу України, згідно з якими договір емфітевзису укладатиметься за результатами земельних аукціонних торгів, до яких допускаються всі фізичні та юридичні особи (тобто як агрохолдинг, так і особисте селянське господарство). Переможцем буде учасник, що запропонував найвищу ціну. Зрозуміло, що малі і середні сільськогосподарські виробники та фермерські господарства не можуть на рівних конкурувати за земельну ділянку. Вони не мають для цього необхідних власних запасів фінансових ресурсів, а держава наразі не передбачає забезпечення їм доступу до довгострокового пільгового кредитування для участі у конкурсних торгах емфітевзису.

Набуття довгострокового (до 50 років) права емфітевзису за змістом запропонованого проекту близьке до набуття права власності на угіддя: землекористувач-емфітевт може продати право емфітевзису, здати його в оренду, віддати в заставу при одержанні кредиту, передати у спадок. Тобто використовувати чужу земельну ділянку на свій розсуд, без узгодження з її власником. Упродовж визначеного терміну емфітевзису власник ділянки не може розірвати договір, а по його закінченню повинен викупити у емфітевта право користування власною ділянкою. Захист прав сьогоднішніх селян-власників земельних ділянок у даному проекті взагалі відсутній. Зазначене стосується також земель державної та комунальної власності.

Крім того, наділення емфітевта правом передачі емфітевзису в оренду, що передбачено законопроектом, суперечить загальним засадам правового регулювання суспільних відносин, одним із визнаних постулатів якого є те, що ніхто нікому не може передати більше прав, ніж має сам. Згідно з чинним законодавством, емфітевт є особою, яка наділена лише правами щодо володіння і користування сільськогосподарською земельною ділянкою, а також правом відчуження прав щодо володіння і користування нею. Передача ж землі в оренду є розпорядженням земельною ділянкою, яким емфітевт не наділений. Тому прийняття зазначеного законопроекту завдасть неприпустимого удару по цілісності, внутрішній узгодженості правової системи України.

Інститут емфітевтичного користування землею застосовувався у Стародавньому Римі з метою заселення й освоєння імператорських необроблюваних земель, насамперед в Африці. Те ж саме згодом мало місце в колоніальних країнах Латинської Америки. У наш час ринок емфітевзису відсутній, оскільки можливостей уведення в сільськогосподарський обіг неосвоєних земель майже немає. Навпаки, у країнах ЄС, у США та інших за державного фінансування деградовані землі тимчасово виводяться з обробітку з метою відновлення їхньої родючості. До таких, а не до оброблюваних земель виправдане застосування права емфітевзису. В Україні наразі всі землі перебувають в обробітку, розораність угідь практично найвища в світі, як мінімум 3 млн га деградованих угідь необхідно виводити з обробітку для відновлення їхньої продуктивності.

Проект зазначеного закону відкриває значні додаткові можливості для концентрації на засадах права емфітевзису сільськогосподарських угідь у надвеликих розмірах, веде до обезземелення малих виробників сільськогосподарської продукції — власників земельних паїв. Це унеможливлює розвиток сімейного і сімейно-корпоративного фермерства — основи аграрного устрою переважної більшості країн світу, спричинить розорення селоутворюючих сільськогосподарських підприємств з усіма негативними наслідками для продовольчої незалежності держави, сільського господарства та пов'язаних із ним галузей, а також до зникнення селянства як носія традиційних знань і національної культури.

Зазначене вище свідчить про те, що законопроект не відповідає загальноприйнятим у світовій практиці принципам організації ринку земель сільськогосподарського призначення та загалом інтересам народу України. Вітчизняне земельне законодавство у цій частині має бути наближеним до західноєвропейського і, отже, однозначно спрямованим на утвердження в Україні сільськогосподарського укладу фермерсько-кооперативного, а не латифундистського типу.

 

Валерій Геєць, член-кореспондент НАНУ, академік НАНУ, професор, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Любов Молдаван, професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, головний науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Олена Бородіна, член-кореспондент НАНУ, професор, доктор економічних наук, завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Юрій Лупенко, академік НААНУ, професор, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, директор ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Володимир Юрчишин – академік НААНУ, професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, Радник Президії НААНУ

Василь Андрійчук, академік НАНУ, доктор економічних наук, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, факультет економіки АПК

Тамара Осташко, член-кореспондент НААНУ, доктор економічних наук ,завідувач відділу секторальних прогнозів і кон'юнктури ринків ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Ігор Прокопа, член-кореспондент НААНУ, професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Ольга Попова, професор, доктор економічних наук, головний науковий співробітник  ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Віталій Зіновчук, професор, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-інноваційний інститут економіки і агробізнесу

Павло Кулініч, професор, доктор юридичних наук, завідувач відділом проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права HAHУ

Олена Шубравська, професор, доктор економічних наук, завідувач відділу форм і методів господарювання в агропродовольчому комплексі  ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАНУ"

Теги:
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
21 коментар
 • aetes 10 октября, 17:30 UkrVatson: "в селах развить перерабатывающую промышленность, заняв работой народ." Щоб розробити і здійснити такий проект потрібен Госплан. Фактично, Ви пропонуєте повернутись до Госплану й соціалізму. Але зараз інша система. Уряд не може видати указ "розвивати переробну промисловість". Це роблять інвестори, причому тільки тоді, коли їм це вигідно. Це буде схоже на указ Кім Чен Іра "виростити хороший врожай". Уряд повинен створити привабливий інвестиційний клімат, а для цього потрібен вільний рух капіталів і ресурсів, тобто вільний ринок землі. Особливо нагальна проблема -- ризик соціалістичної революції, а він зараз великий, прийде до влади Тимошенко, вона вже сказала, що вся земля буде державна. Вона ще не прийшла до влади, а вже заблокувала інвестиції одним своїм бойовим виглядом. Україна бідна не тому, що нема хорошого проекту, а тому, що не йдуть інвестиції.
  Republic 10 октября, 18:49
  «Україна бідна не тому, що нема хорошого проекту, а тому, що не йдуть інвестиції» - пане aetes, чи можливо АРГУМЕНТОВАНО!!! пояснити явище «відсутності інвестицій в економіку України», виходячи виключно з положень визнаної економічної праці - «Відкрите суспільство та його вороги»? Зважте, будь ласка, на мої економічну необізнаність, повагу до фахових думок та цікавість, щодо суті природи «інвесторів», про яких йдеться у Ваших коментарях: українські олігархи-злодії – це саме «вони»?
  aetes 10 октября, 19:21
  1) Ні, не вони. Наші олігархи-злодії намагаються вивести вкрадені гроші за кордон. Я кажу про іноземних інвесторів. Наприклад, Міттал. Чи канадський інвестор, який купив лежачий Квазар і налагодив виробництво сонячних елементів. Після чого налетіли рейдери й ледве не вбили його. Що зараз там робиться, вже не можу розібратись, навіть прізвище його зникло. Ще приклад. Київський хімфармзавод. Лежав, поки не прийшов інвестор, вклав гроші, закупив обладнання, налагодив технологію, пішло діло на повну котушку. Після цього один з акціонерів (бувший директор) потай емітував акції, й 51% інвестора перетворились в 0.51%. Інвестор подав у суд, але марно. Про історію в Затоці, мабуть чули. Тому й мало бажаючих нести сюди гроші. 2) Відкрите суспільство та його вороги -- не економічна праця, про інвестиції там нічого нема. 3) Зауважте, що для інвестора до лампочки, хто президент і хто тут що краде (в держави, аби не в нього). Тільки не Тимошенко, ця скажена баба відбере будь-які інвестиції.
  aetes 10 октября, 19:28
  Щодо "АРГУМЕНТОВАНО!!!", не покладайте на мене надто багато, я не професійний економіст. Навряд чи професійніший ніж Ви, просто дивлюсь трохи з іншої точки зору. Ви поділили людей на хороших і поганих, позначили самого поганого і всю увагу зосередили на ньому (впору писати Він з великої букви, так Ви на ньому зациклились). Гіршої точки зору неможливо придумати. Тільки й чутно від Вас, що крики типу "РЕШИТЕЛЬНО!!!", "ПОДЛОСТЬ!!!".
  Republic 11 октября, 19:45
  Пане aetes, я поділив людей в Україні на: 1) «пересічних» громадян, тобто тих хто займається своїми справами й «не лізе в політику»; 2) «мерзотних» громадян, тобто тих, котрі під виглядом «політики» ОБКРАДАЮТЬ!!! Україну. Сьогодні «мерзотним» конче потрібно провести так зване «нульове декларування», тобто усе вже вкрадене ними в України оформити, раз і назавжди, як «належне» їм по ЗАКОНУ??? і далі вести себе, як «інвестори», вкладаючи «належне» в сільськогосподарські землі. Якщо це їм вдасться зробити, то «пересічних» громадян України сміливо можна називати – ДУРНЯМИ!!! і більше не писати «завзятих» коментарів. Сьогодні Україна вбачається країною УНІКАЛЬНОЇ!!! дурості: за 25 років формальної незалежності, «пересічними» було добровільно ВІДДАНО!!! в зажерливі лапи «мерзотників»-олігархів-злодіїв УСЕ!!!, за виключенням земель сільськогосподарського призначення. Зробіть ще один крок «дурості» та йдіть собі «голі в чужий світ».
  aetes 12 октября, 15:23
  1) Ще раз закликаю Вас мислити в категоріях "що буде, якщо", а не "ці хороші, а ці погані". Якщо до влади прийде соціалістка Тимошенко, дуже погано буде саме 1-му класу, 2-й клас, як завжди, викрутиться з мінімальними втратами. 2) У "пересічних" завжди є невичерпний ресурс -- власна робоча сила. У світі вона коштує дуже дорого, і коли в нас буде нормальна економіка, теж буде дорого коштувати. У нас про це заведено писати "залишитесь рабами", між тим в цивілізованому світі кожний, хто працює, має все, чого душа забажає: машину, котедж за містом, відпустку на Багамах... 3) Світ так влаштований, що люди поділяються на роботодавців і найманих робітників. Нічого з цим не вдієш. Називати перших злодіями, а других дурнями -- стиль висловлювання соціалістів. Соціалісти -- секта божевільних фанатиків, які збурюють темний натовп казками про те, що всі можуть швидко стати багатими, достатньо лише відібрати й розділити "награбоване у народу".
  Republic 12 октября, 18:40
  ВікіпедіЯ: «Шведська модель соціалізму (в оригінальних термінах - «Народний Дім», Folkhem) виходить з того положення, що ринкова економіка найбільш ефективна, тому держава дотримується політики невтручання у власне виробничу діяльність підприємств і компаній; а негативні соціальні витрати ринку - зокрема, безробіття і велику нерівність у доходах - можна побороти за допомогою активної діяльності держави на ринку праці, перерозподілу частини прибутку через оподаткування і використання держсектора, що переважно включає в себе інфраструктурні елементи і колективні грошові фонди (а не підприємства). У реформістській ідеології така діяльність отримала назву «функціональний соціалізм»» - чому Ви посилаєтеся виключно на «радянський соціалізм»? Заберіть із України «олігархів-злодіїв» (саму їх ідею, феномен) і Ви побачите, як Ненька РОЗКВІТНЕ!!!. Мене дивує те, що цих «мерзотників» більшість пересічних громадян України сприймають, як «успішних бізнесменів-буржуїв». Де ваші мізки?
  aetes 13 октября, 01:20
  Ви думаєте, що оберете Тимошенко, і у нас буде, як у Швеції? Де Ваші мізки? У нас буде, як у Венесуелі. А ще скоріше -- як у Сирії. Ви побачили, як добре в Швеції, і захотіли, щоб і у нас так було. Хід думок, як у малої дитини -- побачила іграшку і захотіла собі таку ж, слухати нічого не бажає, ніжками тупає, голосно репетує. Ви думаєте так все просто: прибрали олігархів-злодіїв, і ненька розквітла? Та де Ваші мізки, врешті-решт? Я посилаюсь не на радянський соціалізм, а на його класичне визначення -- заборона приватної власності на засоби виробництва. Шведський соціалізм під це визначення не підходить, вони мають на увазі соціально орієнтовану, та все ж ринкову економіку. Зате соціалізм Тимошенко під це визначення підходить один до одного. Взяти хоча б вимогу державної власності на землю. Отака Вам Швеція буде: до радгоспів повернемось. Втім, не встигнемо. Селяни нарешті побачать, до чого діло йде, почнуться заворушення й бунти, втрутиться Путін, і буде як в Сирії.
  Republic 13 октября, 18:11
  «Ви думаєте, що оберете Тимошенко, і у нас буде, як у Швеції» - Ваші «міркування» мене вже втомили:1) від 2010 року постійно «кричу» про ЮВТ, як про ФАЛЬШИВУ ЛЕДІ!!!; 2) власним досвідом переконаний у тому, що Folkhem мені до вподоби; 3) переконаний та наголошую - «так, все просто: прибрали олігархів-злодіїв і Ненька розквітла»; 4) я ВИКЛЮЧНО!!! за ринкову економіку й категорично проти будь-яких спроб її руйнації; 5) в усіх моїх «коментарях» йдеться виключно про ЗАГАЛЬНЕ!!! – Ваші «стогони» стосовно моєї упередженості щодо Вас, – це від Вашої гордині. Розберіться в собі, бо я вже втратив цікавість до «суперечок» з Вами. Бажаю успіхів!
  aetes 14 октября, 00:28
  Чого Ви так нервуєте? В усьому розібрались і про все домовились.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Republic 10 октября, 16:34 «Р.Бессмертный: «Хуже всего то, что мы в интеллектуальном смысле свернули в глухомань. А мир — используя, впрочем, и наши достижения — давно ушел вперед. Мир пошел вперед, а мы — заблудились в темноте … И нам придется помучиться, чтобы из этой тьмы выйти»» - стоны безысходности звучат над Украиной; Её граждане пытаются найти тот путь развития, который вывел бы их из «глухомани», при этом НЕ!!! «замечая» ПРИЧИНЫ!!! всех бед, которая просто «кричит перед глазами»: Вы прекрасно ЗНАЕТЕ!!!, кто украл ПОТЕНЦИАЛ!!! Украины, которым Она владела в 1991 году! Почему «благодетелей» всех наших бед, Государственная Власть РЕШИТЕЛЬНО!!!, без сомнений, защищает от РАЗОБЛАЧЕНИЯ!!! вот уже 25 лет. «Глухомани, тьмы», как таковых. - НЕТ!!!, но ЕСТЬ!!! и процветает людская ПОДЛОСТЬ!!!. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • UkrVatson 10 октября, 11:45 С удовлетворением прочитал статью. Есть еще в стране разумные люди, думающие об интересах Украины. К сожалению, мы все находимся в плохой ситуации. О нынешнем состоянии страны сказал в Alter Idea Р.Бессмертный: «Хуже всего то, что мы в интеллектуальном смысле свернули в глухомань. А мир — используя, впрочем, и наши достижения — давно ушел вперед. Мир пошел вперед, а мы — заблудились в темноте … И нам придется помучиться, чтобы из этой тьмы выйти». Так вот, Минсельхоз совместно с МВФ нам предлагает простейший вариант – любыми путями срочно капитализировать землю, а там - куда кривая выведет, т.к. пока нынешнее руководство нашей страны неспособно на серьезные варианты преобразований. А эта «кривая» выведет нашу страну к разрастанию латифундий, вытеснению из с/х производства массы людей - (объективная реальность). Сейчас в городах стагнация и, как следствие, - безработица, а что будет с освободившимися людьми?
  UkrVatson 10 октября, 11:46
  Я не знаю, какими идеями пользовались люди, внедрившие паи в нынешнем виде. То, что земля сама найдет эффективных хозяев? Мы видим на примере Гайдаровской ваучеризации и, как следствие, дальнейшей олигархизации промышленности и в России и в Украине, что при полной либеризации рынка в условиях перехода от тоталитаризма, это ведет к захвату рычагов управления элементами с преступной психологией и, автоматически, к развалу наших государств. Но действо произошло, нужно исходить из этих реалий. Хорошо, что сейчас парламент, при поддержке правительства, погасил конфликт в самом зародыше, не допустил дикого рынка земли, подобия «боя без правил». Дело за «малым» - определить – как должно развиваться с/х сейчас, чтобы в будущем мы не оказались «у разбитого корыта». Нужны поиски выгоды. Не искать выгоду только для себя, а надо искать выгоду для всего народа Украины. И более того, как ни пафосно звучит, выгоду и для всего Человечества. Тогда мы будем всем нужны, и нас все поддержат.
  UkrVatson 10 октября, 11:47
  Мой маленький внук, прежде чем что-то сделать, говорит: «Надо разработать проект». Но кто у нас будет разрабатывать этот проект? Минсельхоз? Предыдущие материалы в газете показали, что в Министерстве сидят очень активные и умелые менеджеры по распределению денег, но абсолютно не способные генерировать новые прорывные идеи по с/х. Для них приоритеты, названные в этой статье – пустой звук, мешающий немедленно заработать бабки. Институты при Министерстве?. Да хоть бы один из них предложил концепцию развития нашего с/х, способную, используя лучшие стороны менталитета украинцев, создать в с/х систему, нацеленную в будущее. Увы, они способны только действовать по принципу: «Чего изволите». Президент? У него свои личные интересы. Международные эксперты? Они в основном действуют по своим, отработанным у себя лекалам, зачастую отрываясь от интересов сохранения государства Украина, не учитывая менталитет украинцев, своеобразно учитывая природные ресурсы. Ответа я пока не вижу.
  UkrVatson 10 октября, 11:48
  Как ни откладывали решение, а время преобразований пришло. Во-первых: необходимо выбрать концепцию. Завалить ли мир дешевой низкокачественной продукцией по низким, падающим ценам или обеспечить поставку на мировые рынки недорогих (за счет высокой производительности труда) экологически чистых пищевых полуфабрикатов с высокой добавленной стоимостью? Я за второй вариант. Потому что благотворное действие от питания экологически чистыми продуктами я почувствовал, когда в последние 10 лет мне удалось перейти на питание ими. И в свои 65 я себя чувствую гораздо лучше, чем чувствовал в 40. Кроме того, в этом случае мы сможем, не ломая менталитет украинцев, в селах развить перерабатывающую промышленность, заняв работой народ. Но для второго варианта нужны деньги, технологии и высокий уровень производительных сил, т.е. высокая квалификация работников и высокий уровень техники.
  UkrVatson 10 октября, 11:48
  Но почему бы под эту программу не взять кредит у того же МВФ, можно и большой – отдача начнется лет через 3-5, долги отдадим свободно. И землю можно будет капитализировать, когда станет ясно, как выгоднее ее использовать в интересах Украины. Но это же надо думать, а не набивать собственный карман и воровать. Покончить с коррупцией, раскулачить мздоимцев, чтоб другим было неповадно. А для этого нужна воля пастуха, а не потакание ручным судьям. А пока стадо бредет. Хоть и заблудилось, но бредет. Куда?
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Republic 9 октября, 14:41 Як пересічний громадянин України, котрий є свідком ЗЛОЧИННОГО!!! збагачення, впродовж так званої «незалежності», 1%-ка мерзотників з українськими паспортами, маю власне бачення ГОЛОВНОЇ!!! умови реалізації в Україні ринку сільськогосподарських земель: «кошти» від матеріальної спадщини УРСР, вкрадені у громадян України олігархами-злодіями, ЗАБОРОНЕНО!!! використовувати у процесі придбання у власність земель сільськогосподарського призначення. Спільними зусиллями, громадяни України мають СТВОРИТИ!!! механізм гарантованого ВИКРИТТЯ!!! будь-якої найменшої спроби використання ТАКИХ!!! «коштів». Брудні «досягнення» олігархів-злодіїв мають бути виведені громадськістю України «НА ЧИСТУ ВОДУ!!!», задля СПРАВЕДЛИВОГО!!! життя в Україні: не зробити цього – зганьбити себе й своїх НАЩАДКІВ!!!.
  aetes 9 октября, 17:03
  Шановний, вчіть матчастину. На грошах не написано, звідки вони походять. Ловити злодіїв треба на місці злочину. Ловити їх в магазинах не вийде. Запропонуйте що-небудь краще.
  Republic 9 октября, 18:15
  «На грошах не написано, звідки вони походять» - для пересічних – таких, як ми з Вами, – це так, але для ФАХІВЦІВ!!!, які отримують платню за свою професійність – це АЗБУКА!!!. Напружтеся й подумайте, що для цього потрібно: даю натяк – ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ!!!. Саме на цьому, громадяни України мають ПЕРЕВІРИТИ!!! чинну Владу.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • aetes 8 октября, 16:48 До останніх пір прихильники мораторію казали, що його відміняти ще рано. Треба спочатку упорядкувати земельні відносини, створити кадастр і т.д. Тепер так не кажуть. Тимошенко і Ляшко явно озвучили своє бачення земельних відносин: земля належить державі, а фермери і агрофірми отримують її в оренду. Будемо будувати соціалізм в окремо взятій країні. Отже, тепер мораторій продовжено не для того, щоб підготуватись до його скасування, тепер це всього лиш результат перетягування канату. Земельні відносини на невизначений термін заморожено в стані запору, ні нашим ні вашим, ні соціалізм ні капіталізм. В цьому стані тепер будемо тупцювати вічно. Стосовно цього "емфітевзису" -- незграбна спроба хоч якось упорядкувати земельні відносини, вийти зі стану запору, не скасовуючи мораторій.
  aetes 8 октября, 17:12
  Вчора у Шустера Тимошенко привела приклад Ізраїлю: "там держава володіє землею і здає її в оренду". Бреше, як шовком шиє. В Ізраїлі вільний ринок землі, ніякого мораторію й близько нема, кожний бажаючий може купити чи продати ділянку. Те, про що вона каже -- всього лиш невинний трюк. Фермер продає свою ділянку державі й отримує її ж в оренду на хороших умовах. Для нього це вигідно, він отримує від продажу кошти для свого господарства. Там держава чесна, фермер не боїться, що завтра його проженуть з цієї ділянки. Крім того, там держава багата, платить за ділянку хорошу ціну, а в нас фермер отримає копійки. Соціалізму в цьому нема ніякого.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.55
EUR 28.89