Скасовувати мораторій на продаж землі ще завчасно

123
klyuch.com.ua

Читайте також

Тривала боротьба навколо проблеми скасування/збереження мораторію на продаж сільгоспземель останнім часом загострилася настільки, що в неї втягнуто найвищий орган судової влади — Конституційний суд України. 

Група народних депутатів звернулася до КСУ із проханням перевірити закон "Про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2018 р." на відповідність Конституції України. Мета очевидна — спробувати проштовхнути негайне запровадження вільного продажу сільгоспземель в обхід Верховної Ради, адже значно легше "умовити" у своїй правоті 18 членів КСУ, ніж 226 парламентаріїв. З огляду на величезну негативну суспільну вагу подібного правового кульбіту ще раз нагадаємо як широкому громадському загалу, так і членам КСУ про катастрофічність його наслідків.

Перш за все зазначимо, що ми принципово не відкидаємо доцільності і можливості вільного обігу земель сільгосппризначення в Україні. Він справді може стати потужним стимулятором розвитку агросектору і зростання добробуту селянства. Але це стане можливим лише у разі створення адекватних інституційних і організаційних передумов, які забезпечать вільний доступ до ринку землі всіх селянських домогосподарств, фермерських господарств та інших учасників ринку землі, а також у разі справедливої конкуренції між ними. Для створення таких передумов потрібен певний час, протягом якого необхідно зберегти мораторій.

Ми вважаємо помилковим твердження, що в Україні нема ринку землі. Землі несільськогосподарського призначення та присадибні ділянки перебувають у вільному обігу, а це — мільйони гектарів. Землі сільгосппризначення теж є об'єктом ринкових відносин, але в їх найпростішій формі — оренді, тобто їх виробниче використання теж зазнає позитивного впливу ринку. Проте вільний обіг цих земель тимчасово обмежений державою через механізм мораторію, який не є першопричиною обмеження вільного доступу до цього ринку, а лише правовим оформленням відсутності його реальної можливості. Тому боротися потрібно не з мораторієм, а з чинниками, які його спричиняють.

Поза сільськими домогосподарствами в Україні уже накопичено великі обсяги тіньового, корупційного, спекулятивного капіталу, який після скасування мораторію хлине на ринок землі і сформує її ціну на рівні, який виявиться недоступним для переважної більшості зубожілого селянства, хоча може бути значно нижчим від реальної ціни на українські чорноземи. В таких умовах селяни, особливо старшого віку, активно продаватимуть свої земельні паї, але купити їх не зможе навіть молодше покоління селян. Ці землі опиняться в руках олігархів, які або збільшуватимуть свої латифундії, або перепродаватимуть за спекулятивними цінами. Запобігти цьому буде надто складно. Разом з тим разовий вихід на ринок після скасування мораторію великої кількості земельних паїв знизить ціни, що завдасть значних втрат найбіднішим селянам — пенсіонерам.

За межами України теж сформувався значний попит на наші чорноземи, за рахунок якого противники мораторію обіцяють приплив в Україну прямих іноземних інвестицій. Але при цьому замовчують, яку ціну доведеться платити за такі інвестиції — виведення надприбутків, погіршення якості земель, зростання безробіття на селі і навіть втручання у внутрішню політику держави. Адже скуповування земель бізнесовими, а то й державними структурами недружніх країн може бути знаряддям гібридної війни проти України. Боротися з цими загрозами в умовах високої олігархізації та корупційності владних структур буде ще складніше, ніж зі спекуляцією земель.

За роки незалежності України керівні органи не спромоглися прийняти загальновизнану стратегію розвитку АПК на середньо- і довгострокову перспективу. Це позбавило мільйони нових власників розпайованої землі орієнтирів для своєчасного і правильного визначення доцільності та можливості самостійно господарювати на одержаних землях, і більшість із них змушена була передати її в оренду. В числі орендарів опинилися переважно власники тих самих позааграрних тіньових, корупційних, спекулятивних капіталів, обсяги яких і корупційні зв'язки власників дали можливість останнімсконцентрувати величезні обсяги найкращих земельних угідь (за експертними оцінками, близько 30% орних земель) і організувати масове виробництво монокультур для експорту, застосовуючи новітню зарубіжну техніку і технологію. Таким чином, агросектор України стихійно скотився на латиноамериканський латифундистський шлях розвитку.

Якщо в таких умовах скасувати мораторій, то виграють від цього перш за все агрохолдинги, оскільки основна частина селян змушена буде й надалі здавати свою землю в оренду. Деяку частину землі селяни зможуть продати, але переважно тим же агрохолдингам. А кількість охочих самостійно обробляти свою землю селян не збільшиться, оскільки цей акт (скасування мораторію) ні фінансових ресурсів, ні виробничого досвіду і матеріальних можливостей, ні довіри до державної політики у селян не збільшить. Подовження ж мораторію може дати державі час, щоб провести фінансову, освітню, організаційну, правову підготовку селянства до самостійного господарювання.

За роки здійснення земельної реформ деякі її питання не доведено до логічного завершення, що ускладнюватиме селянам реалізацію свого права власності на землю. Перш за все ідеться про те, що земельні паї переважної більшості селян зафіксовано лише на папері без визначення їхніх реальних меж у натурі, без узгодження місць розміщення об'єктів їх інфраструктурного забезпечення (під'їзних шляхів, інших об'єктів спільного користування), не визначено категорії окремих ділянок залежно якості ґрунтів та інших їх характеристик.

Не встановлено мінімальної ціни на землю, яка могла б послужити суспільно визнаним орієнтиром при визначенні ринкових цін, при оцінці землі як об'єкта застави, як бази для обчислення орендної плати та в інших операціях із землею. Особливо гостро відчуватиметься потреба в такому орієнтирі у перший час після скасування мораторію. Без вирішення всіх цих питань запровадження вільного обігу землі вкрай загострить суперечки не тільки між орендарями і орендодавцями, а й безпосередньо між селянами, які захочуть продати свої паї, і тими, хто бажатиме обробляти їх самостійно. Тому спочатку потрібно владнати всі зазначені питання, які десятиліттями не вирішувалися, скоріше за все, задля спрощення масового скуповування земель багатіями після скасування мораторію.

Більшість противників мораторію на продаж землі пов'язують свої аргументи за його скасування лише з інтересами продавців землі, зовсім не згадуючи про інтереси покупців. Такий перекіс суперечить принципу вільного доступу до ринку землі основних його учасників — селян як продавців і покупців, зате дуже добре приховує турботу про інтереси сучасних багатіїв, котрі, як правило, не мають прямого зв'язку із сільським господарством, зате мають достатньо коштів, щоб скупити землю, яка продаватиметься. З боку пропозиції в Україні вже "підготовлено" сотні тисяч (а то й мільйони) доведених до відчаю селян, готових негайно продати свої земельні паї, щоб вижити. Саме цей "жалісливий" аргумент виживання є основним в арсеналі противників мораторію. Але вони не переймаються запитанням, хто ж купить цю землю. І це не випадково, вони просто його замовчують, інакше довелося б визнати, що в решти селян немає вільних коштів, щоб купити ці землі, і їх неминуче придбають сучасні багатії, що ще більше посилить монополізацію земельних ресурсів, з одного боку, та обезземелення селян — з іншого. Селяни, які захочуть одразу продати свої земельні паї, одночасно вийдуть з ринку землі і навряд чи зможуть туди повернутися. Охочі ж самостійно обробляти свою землю не витримають конкуренції з великими агропідприємствами і теж поступово витіснятимуться з ринку. Щоб запобігти цим загрозам, потрібно подовжити мораторій на продаж землі, а цей час використати для фінансового забезпечення доступу обох груп селянства до ринку землі.

Зокрема, доцільно все-таки створити повноцінний державний аграрний банк, який спеціалізуватиметься на операціях з купівлі-продажу землі, в тому числі селянських домогосподарств. Він повинен викупляти землю у селян, які вирішать продати свої паї, за цінами не нижче мінімальних, і продавати її селянам, які захочуть збільшити свої земельні наділи, з наданням, за необхідності, пільгових кредитів для її оплати. Для послаблення соціальної напруги на селі аграрному банку можна дозволити здійснювати такі операції з землею селян ще до скасування мораторію. За успішного розгортання мережі і діяльності такого банку можуть ослабнути монополізація земельних ресурсів та обезземелення селян, відновитися зростання зайнятості, збільшення асортименту сільгосппродукції, в тому числі і в тих галузях і виробництвах, які зникли в Україні за роки незалежності (льонарство, коноплярство, хмелярство, вівчарство та ін.).

Скасування мораторію зачепить інтереси не лише безпосередніх учасників ринку землі, а й держави в цілому та її органів місцевої влади. Особливо чутливими до цього процесу будуть об'єднані територіальні громади, формування яких ще далеке від завершення. Тому поки не буде повністю завершено реформу адміністративно-територіального устрою країни та остаточно визначено права і можливості впливу новостворених об'єднаних громад у сфері землеустрою, скасування мораторію видається недоцільним.

Прибічники негайного запровадження вільного продажу земельних паїв часто посилаються на недоліки оренди як форми землекористування — неможливість користуватися банківським кредитом під заставу землі, незацікавленість орендарів в організації виробництва, що потребує великих інвестицій і має тривалу окупність витрат (садівництво, тваринництво). Але такі аргументи мають переважно штучний характер і служать виправданням наявних недоліків у розвитку агросектору України, зокрема його надмірній монополізації. Якби ці труднощі мали реальний характер, то ще в умовах мораторію можна було б знайти способи їх вирішення. Адже після скасування мораторію в Україні оренда як форма землекористування не зникне, як вона не зникла в інших країнах, де давно запроваджено вільний обіг землі. І наївно думати, що орендні підприємства після скасування мораторію не будуть користуватися кредитом під заставу землі чи не будуть здійснювати довгострокові інвестиції. Звичайно, будуть, але за умови створення в країні надійного, високоліквідного аграрного банку та підведення ефективної нормативно-правової бази під розвиток кредитних відносин в агросекторі. Ці передумови необхідні і для успішного розвитку підприємств з приватною формою землекористування, особливо малих і середніх фермерських. Тому їх потрібно спочатку створити, а потім уже скасовувати мораторій. Без цих передумов зможуть вижити лише великі агрохолдинги, в тому числі орендні, які можуть мати свої банки та доступ до кредитних ресурсів на міжнародних ринках, що дасть їм можливість ще більше монополізувати ринок землі в країні.

Подібний характер мають і посилання на те, що збереження мораторію є прямим обмеженням конституційних прав мільйонів селян вільно користуватися своєю власністю, що це нібито ставить їх у дискримінаційне становище порівняно з міським населенням, яке має право вільно продавати своє житло тощо. Штучність таких аргументів полягає в порівнянні прав різних за своїм характером об'єктів власності. Право на житло міського населення слід порівнювати не з правом селян на землю, а з таким же правом їх на житло, і виявиться, що воно абсолютно однакове в обох груп населення. Право на землю селян слід порівнювати з правом на промислові активи міського населення, яке було проголошено і оформлено видачею компенсаційних сертифікатів ще в 90-х роках минулого століття з обміном їх на акції вибраних підприємств і вільним продажем їх на ринку. Чим закінчилася та реформа для переважної більшості населення, добре відомо: появою купки олігархів-монополістів, з одного боку, і мільйонів найманих працівників, що не одержали ніяких доходних активів, а нерідко і місця роботи, — з іншого. Саме на такий же шлях лібералізації і прав власності на землю селян штовхають країну захисники негайного скасування мораторію на продаж землі.

Наведені аргументи дають підстави для висновку, що для швидшого завершення формування повноцінного ринку землі в країні потрібно терміново і ефективно здійснити такі заходи:

1. За широкої участі громадськості розробити і законодавчо затвердити національну Стратегію розвитку аграрно-продовольчого комплексу України з визначенням продуктово-ринкової структури виробництва, пріоритетних організаційно-правових форм господарювання на селі та встановленням максимальних обсягів землі у розпорядженні одного власника/орендаря.

2. Прийняти закони про мале/сімейне фермерство з визначенням держпрограм його підтримки.

3. Провести інвентаризацію всіх орендованих сільгоспземель з визначенням їхніх орендарів, обсягів, категорій. Визначити способи зниження надмірних обсягів землі, що перебувають у розпорядженні окремих господарюючих суб'єктів, до нормативних вимог, встановлених Стратегією розвитку АПК.

4. Створити державний аграрний банк із правом формування запасу (фонду) земель для регулювання кон'юнктури земельного ринку. Позбавити права будь-які інші структури викупати землю у селян для перепродажу.

5. З метою підготовки земельних паїв до продажу завершити розмежування їх у натурі з позначенням об'єктів інфраструктури з їхнього обслуговування та провести консолідацію земельних ділянок.

6. Законодавчо визначити категорії земель залежно від якості ґрунтів та їх розміщення, встановити мінімальну ціну та мінімальну орендну плату за кожною категорією землі.

7. Завершити формування сільських об'єднаних територіальних громад, забезпечити передачу в їх відання земель, що розташовані поза межами населених пунктів, і законодавчо визначити права громадян щодо впливу на землекористування на закріплених за ними територіях.

8. Прийняти закон про розвиток кооперації на селі, передбачивши широку державну підтримку всіх видів кооперації (включно з виробничою), необхідних для ефективного функціонування сімейного малого і середнього фермерства.

9. Прийняти Кодекс правильного ведення аграрного виробництва, вимоги якого повинні враховувати світовий досвід і специфіку українських умов його застосування.

І тільки після цього можна приймати закон про вільний обіг земель сільгосппризначення із скасуванням мораторію на їх продаж і встановленням повного переліку критеріїв обмежень на купівлю землі (за обсягом угідь у одного власника/орендаря, за мінімальною ціною, за резидентністю покупця, за його кваліфікацією, за цільовим призначенням, за тривалістю невикористання ділянки, за дотриманням вимог збереження якості ґрунтів та ін.).

Ймовірно, цей перелік необхідних заходів не повний.Особливу увагу слід приділити сільським об'єднаним громадам, спрямувавши їх діяльність на запобігання продажу паїв домогосподарствами, в яких є активні, працездатні члени і які можливо трансформувати в сімейні фермерські господарства. Завдання громад — надати допомогу в такій трансформації: освітню, правову і фінансову. Що більше в громади буде сімейних фермерів, то кращими будуть перспективи її розвитку за всіма напрямками.

Теги:
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
44 коментаря
 • aetes 14 марта, 10:56
  visusport 12 марта, 20:07 «Надоели Савлуки и им подобные. 25 лет в Украине мораторий на продажу сельхозземель. Сколько еще 25 - леток должно произойти, что бы я смог законно продать свои 28 соток? Савлукам и стоящим за ним латифундистам очень выгодно платить селянину за аренду сотки 25(двадцать пять гривень) в год! Вот они и зубами будут вырывать продление моратория на продажу земли. Кормя 70 -90 летних крестьян светлым будущим.»
  Сказав же Вам Republic, віддайте задарма. А хто не захоче віддавати, тих ешелонами у Сибір. Багато хто зі зброєю в руках буде захищати свою власність. Веселі часи настануть. Гуляй-Поле проти Republic.
  Republic 14 марта, 15:09
  Пане aetes, запитайте себе: чому особисто Вам не дісталися оті 4 га паю землі с/г призначення? Чому особисто Ви не зможете «з радістю побігти на вільний ринок землі», щоби продати усіляким «лібералам-ахметовим» БЕЗКОШТОВНО отриманого Вами паю? Чому в Україні практикується кричуща ДИСКРИМІНАЦІЯ, а саме: селянам дали оті паї, а особисто Вам – НЕ дали? Чому БЕЗКОШТОВНО надані паї перетворять селян із «люблячих землю ТРУДАРІВ-ГОСПОДАРНИКІВ» у «жадібних ТОРГАШІВ землею, яку вони отримали БЕЗКОШТОВНО»? Де логіка: отримав БЕЗКОШТОВНО землю - як «потенційний її ЗАХИСНИК», але ПРОДАВ цю землю - як «байдужий до неї ЛЕДАР-ШАРОВИК». І не кажіть, що у цих ледарів-шаровиків ростуть діточки, яких вони мають кормити, - це просто СМІШНО! Порахуйте кількість слів «БЕЗКОШТОВНО» та й робіть висновки. Передайте привіт Вашому однодумцю «visusport», який також не має паю, але «гарчить».
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • aetes 13 марта, 21:53 Ну що ж. Все стало на свої місця. Отже, соціаліст. Змініть нік на "Соціалістична Республіка". Можете навіть добавити "Шведська". Тільки не "Українська", бо УРСР вже було. Я вже два дні надриваю горлянку, доводжу, що через землю брудні кошти не легалізуються, а виявляється, справа зовсім не в "олігархах-злодіях", а в тому, що Ви зібрались соціалізм побудувати. Хаєк в книзі "Шлях до рабства" пише, що соціалізм -- це шлях до обмеження прав людини. Півстоліття тому писав, і як прозорливо! Ви ще не побудували соціалізм, а вже прикріпили селян до їхніх "аж 4 га". Звісно, з найкращими намірами, згідно всіх канонів соціалізму. Правда не шведського, а класичного, тимошенківського, бо у Швеції вільний ринок землі й такої дурні, як наш мораторій нема, ніколи не було й не буде. Так, зовсім забув! Ви ж зібрались будувати не шведський, а "власний український функціональний соціалізм". Нове слово в довгому ряду соціалізмів. Зразу після венесуельського.
  Republic 13 марта, 22:01
  Дарма ДУРНЯ клеїте!
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Republic 13 марта, 21:24 Чому селяни БЕЗКОШТОВНО отримали паї землі? Тому, що вони (як і їхні батьки, предки) ПРАЦЮВАЛИ на цій землі! Таким чином, селянам була виявлена велика ДОВІРА по догляду за головним БАГАТСТВОМ України – ЗЕМЛЕЮ! Чому сучасні селяни бажають продати свої паї? Бо старі, кволі і не мають нащадків? Чи може їхні спадкоємці не бажають доглядати за землею-спадщиною? Багато причин, але чому отримані БЕЗКОШТОВНО паї землі селяни мають право ПРОДАВАТИ? Якщо тобі ДОВІРИЛИ доглядати за ЗЕМЛЕЮ, а ти НЕ хочеш цього робити, то віддай свій пай БЕЗКОШТОВНО (як і отримав) тому, хто ХОЧЕ і БУДЕ за землею ДОГЛЯДАТИ! Україна – це, насамперед, родюча ЗЕМЛЯ, яка потребує фахового ДОГЛЯДУ люблячих Її людей. Як можна продавати те, що ти ЛЮБИШ? Не бачу сенсу продовжувати демонструвати свою життєву ПЕРЕКОНАНІСТЬ тим, хто умисно «змішує докупи праведне з грішним».
  aetes 14 марта, 10:57
  Ви робите ту ж помилку, що й усі соціалісти, починаючи з перших утопістів. Намагаєтесь регламентувати, як людям жити, скільки чого мати й навіть що любити. При спробі втілити в реальність проявиться багато нестиковок і недоречностей, Ви будете виправляти їх усе новими регламентами. Доведеться найняти армію чиновництва, щоб наглядати за дотриманням регламентів. Це шлях до рабства. 4 га недостатньо для рентабельного сімейного господарства. Потрібно як мінімум в 10 разів більше. Як Ви будете вирішувати цю проблему? А проблему змін? Люди женяться, розводяться, переїжджають. Продати свою ділянку й купити в іншому селі не можна. Колись квартири не можна було продавати й купувати, можна було тільки обмінювати. Пам'ятаєте, як важко було знайти потрібний варіант? Люди створювали довгі ланцюжки обмінів, часом більше 10 ланок, і як легко все зривається, коли один передумає. І це не всі потенційні проблеми, більшість з них невидимі й почнуть проявлятись тільки на практиці.
  Republic 14 марта, 15:31
  «При спробі втілити в реальність проявиться багато нестиковок і недоречностей, Ви будете виправляти їх усе новими регламентами» - не я, а – ВИ! Я – за ПОВНЕ знищення в Україні олігархів-злодіїв, а Ви – за їхнє «керівне управління». Дурень не усвідомлює своєї ДУРОСТІ! «4 га недостатньо для рентабельного сімейного господарства. Потрібно як мінімум в 10 разів більше» - Ви включаєте мізки, коли читаєте те, про що пишуть ІНШІ? У мене склалося враження: «лібералістикою» Ви прикриваєте Вашу реальну «совковість». КОНЦЕПЦІЯ «функціонального соціалізму» шведських соціал-демократів в середовищі таких, як Ви, просто НЕ працюватимею, як і «буржуазний лібералізм», який Ви НАСТИРНО пропагуєте.
  aetes 14 марта, 15:50
  "Буржуазний лібералізм" -- це дещо новеньке. Вперше в житті чую, навіть в часи СРСР такого не було. Був "буржуазний націоналізм", часто "дрібнобуржуазний". А "дрібнобуржуазний лібералізм" є?
  Republic 14 марта, 17:20
  Лібералі́зм (фр. libéralisme) — філософська, політична та економічна ТЕОРІЯ, що зародилася як ідеологія БУРЖУАЗІЇ у 17 ст. і остаточно оформилася як ідейна доктрина до середини 19 сторіччя. Я не є фахівцем «ідеологій», але обставини виникнення «теорій» мене цікавлять: лібералізм зародився за обставин панування буржуазії, тому й був названий мною «буржуазним». Суттю «лібералізму» не цікавлюся, як і «марксистсько-ленінським соціалізмом»: використовую «лапки», щоб підкреслити моє особисте формулювання «НЕфахівця». Чіпляйтесь до СУТІ, а не до «формулювань». Не виключаю можливості існування форм «інших лібералізмів»: основні положення філософської, політичної та економічної теорії буржуазної ідеології можливо частково закладені і в концепцію «функціонального соціалізму» шведських соціал-демократів. Над цим теоретично потрібно попрацювати, але на таке НЕ маю бажання: достатньо побувати в Швеції, щоб зрозуміти ПЕРЕВАГИ!
  aetes 14 марта, 17:45
  Не "можливо частково закладені", а визнаються шведськими соціал-демократами. Вони вважають (загляньте хоча б у Вікіпедію https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціалізм), що приватна власність і вільний конкурентний ринок -- найкраща форма господарювання, а "функціональний соціалізм" означає перерозподіл виробленого на користь населення. Краще поцікавились би, ніж дивитись з вікна автобуса. Звісно, "на таке НЕ маю бажання" -- справа Ваша, але про що тоді з Вами говорити? Перекидатись епітетами ДУРЕНЬ, сам ДУРЕНЬ? Так це й з Талимошею можна робити.
  Republic 15 марта, 12:16
  Пане aetes, із Ваших коментарів випливає, що Ви є фахівцем РЕМЕСЛА програмування, тобто такі як я (фахівець теоретичної механіки, математичної фізики та – побічно – газової динаміки) надають Вам алгоритми вирішення реальних фізичних проблем, а Ви вже доводите їх до числа, тобто – до реалізації на комп’ютері. Очевидно, що ми з Вами є БАНАЛЬНИМИ користувачами ПОПУЛЯРНОЇ літератури, про усе у цьому світі. То чому ж Ви беретися «повчати» («…але про що тоді з Вами говорити?») таких, як я - користувачів-читачів, у питаннях, які Вам – користувачу - самим стали відомі тільки завдяки тому, що одну із таких «популярних» книжок Ви перевели в електронний формат, прочитавши при цьому? Чи не повязано це з Вашим «надмірним» Его?
  aetes 15 марта, 16:14
  Его моє нормальне, не гірше інших. Не знаю, що ще про нього сказати. А стосовно книжки (вочевидь, маєте на увазі "Відкрите суспільство..." Поппера), є що сказати. Чому таку чудову книгу відкидають, навіть не читаючи? Незважаючи на те, що лібералізм -- ідеологічний базис європейської цивілізації (в тому числі шведського соціалізму). Зрозуміло: тому що в народі надто поширене совкове уявлення, що "соціалізм -- це за народ, а лібералізм -- за буржуїв. Вони навмисне його (лібералізм) придумали, щоб обдурювати народ". Об Вас, пане Соціалістична Республіка, я вже зуби зточив, доводячи що це не так. І переконався, що справа безнадійна. Тому, вибачайте, дискусія закінчена.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • aetes 13 марта, 18:32 Коли совок чіпляє на себе бейджик "шведський соціалізм", він не перестає бути совком. Тимошенко теж каже, що вона соціалістка. Не знаю, шведська, чи норвежська, та це й не важливо. Головне те, що спроба зробити "як в Швеції" приведе до жахливих результатів. У нас нема шведської політичної культури, некорумпованого держапарату, потужної економіки. До того ж там взагалі не соціалізм (це неправильний переклад), а соціальна держава. Більшість підприємств приватні, існує вільний конкурентний ринок, в тому числі ринок землі, ніякого ідіотського мораторію і близько нема, то який же це "соціалізм"? Фактично, від іншої Європи відрізняється тим, що посилена соціалка за рахунок підвищених податків. У нас на "шведський соціалізм" нема грошей. У нас вийде не шведський, а венесуельський соціалізм. Тому не розказуйте мені, як добре у Швеції й що треба й нам так зробити.
  Republic 13 марта, 18:53
  Я є прихильником КОНЦЕПЦІЇ «функціонального соціалізму» шведських соціал-демократів і не агітую реалізовувати «совкове копіювання досвіду успішної нації». В Україні має реалізуватися виключно власний «функціональний соціалізм» - це ж ОЧЕВИДНО! І це є можливим за єдиної умови: олігархат злодіїв має зникнути – як ЯВИЩЕ! Інакше, усі наші з Вами «ліберальні роздуми» - це марне відволікання читачів ДТ від нагального.
  aetes 13 марта, 19:34
  Що таке "власний український функціональний соціалізм"? Мене зачіпає не те, що Ви намагаєтесь ще один різновид соціалізму придумати (нічого у Вас не вийде), а Ваша ненависть до лібералізму. Мабуть, Ви думаєте, що Ахметов і Порошенко -- ліберали, бо називають себе лібералами. "Якщо Порошенко називає себе лібералом, то я -- противник лібералізму". Чи не надто примітивний хід думки? Що невірний -- очевидно. Невже не помічаєте, що Ви в одному човні з Тимошенко, Ляшко і Капліним? Те, що пропонують і роблять соціалісти, веде до посилення державно-монополістичного ладу. Я вважаю, що треба знищити державний монополізм і перейти до вільного конкурентного ринку. А Ви, як я зрозумів, прагнете перейти до соціалізму. До "хорошого" соціалізму. Ви зможете довести Тимошенко і Ляшко, чим Ваш соціалізм кращий, ніж їхній?
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • aetes 13 марта, 11:52
  Republic Вчера, 17:29 «1).«Вони безнадійно уражені соціалістичними забобонами й проголосують за популістів» - «безнадійності» висновок: «всьо пропало»! 2). «Вони тримають гроші не в мішках, а в банках» - е-декларації повідомляють: «декларую статки - еквівалентні мільйонам доларів США, – які не «тримаю в руках», бо «позичив» їх третім особам на невизначений (до зняття мораторію на продаж земель с/г призначення) час»! 3). «Треба, принаймні, словом підтримувати його й домагатись усунення монополій» - лікарська діагностика корисна саме виявленням ПРИЧИНИ хвороби, а не констатацією її проявів. Особисто я переконаний, однозначно: знищення державницького олігархату злодіїв – це єдиний шлях до ОДУЖАННЯ (функціонування вільного ринку ефективної економіки) занедбаної України. Пане aetes, «коса на камінь зайшла» - чи не так?»
  Ви доводите, що скасування мораторію потрібне "їм" для легалізації тіньових капіталів. Republic: "...які не «тримаю в руках», бо «позичив» їх третім особам..." Але ж ця фраза означає, що вони вже легалізували навіть те, чого у них ще нема. Навіщо ж легалізовувати ще раз? Крім того, для відмивання грошей земля непридатна, бо в договорі купівлі-продажу і в геокадастрі записується прізвище покупця.
  Republic 13 марта, 14:57
  Якщо Ви купите на «брудні кошти» нерухомість й відразу ж її продасте – і так декілька разів, то в сучасній Україні Ви будете «успішним легалізатором»: думайте про власний «навар» та й нічого не бійтеся, бо усі «контролюючі та суддівські» в Україні - такі ж, як Ви, - ЛЕГАЛІЗАТОРИ! Пане aetes, моя повага до Ваших «роздумів» перетворилася на ПОРОХ!
  aetes 13 марта, 16:12
  На брудні кошти "я" не зможу купити землю навіть перший раз, бо угода з "моїм" прізвищем залишається в базах даних. "Я" не знаю, хто прийде до влади через кілька років і заведе на "мене" справу. Навіщо "мені" вішати над собою сокиру, якщо є кращі способи легалізації? Дурниці мелете, пане Совок.
  Republic 13 марта, 17:29
  «На брудні кошти "я" не зможу купити землю навіть перший раз, бо угода з "моїм" прізвищем залишається в базах даних» - в базах даних залишаються усі прізвища «ахметових», «пінчуків», «фірташів», … , але всі пересічні українці сьогодні вже добре УСВІДОМЛЮЮТЬ, яким чином усі ті «брудні статки» цими особами були «зароблені», впродовж 25 років функціонування - так званого - «вільного ринку» в «незалежній» Україні. Головне – НЕМАЄ довіри до «обіцянок» Влади, яку українці бездумно «обирають». Що ж до «совка», то це – ПОВНА дурня: я прихильник концепції «функціонального соціалізму» шведських соціал-демократів (безпосередня залежність економічної стабільності від рівня державного управління та суспільного добробуту, на підставі ліквідації традиційного підкорення праці капіталу та зміцнення позицій праці - шляхом підвищення її соціального престижу та впливу на якість життя).
  aetes 13 марта, 17:52
  Ви ухиляєтесь від відповіді. Я кажу, що купівля землі не може бути способом відмивання брудних коштів. Ви скажіть, чому може бути. Замість цього Ви говорите про інше -- що брудні кошти брудно діставались. Давайте логіки дотримуватись. На питання -- відповідь по суті питання, а не "...а от в Африці..."
  Republic 13 марта, 18:39
  Ви переконані в тому, що Ренат Ахметов досяг «олімпу», як і Стів Джобс, а саме: наполегливою реалізацією свого природного таланту? Чому «брудні статки» асоціюють у Вас з «прибутками» від «наркотиків, проституції, бандитизму і такого іншого»? Продаж і купівлю землі с/г призначення належить юридично захистити таким чином, щоб найвищий пріоритет мало аграрне ПОКЛИКАННЯ її власників, для яких ЗЕМЛЯ має бути ДЖЕРЕЛОМ життя, а не «інструментом». Чи можливо цього досягти в Україні, при тотальній БЕЗДУХОВНОСТІ Її громадян-виборців? Переконаний: допоки «життєва духовність» українців формується олігархами-злодіями – ЗЕМЛЯ с/г призначення має залишатися виключно «предметом судження»!
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • UkrVatson 13 марта, 07:24 Стервятники кружат над украинскими землями, дожидаясь минуты послабления и захватить лакомые кусочки чернозема, чтоб пировать, оставляя не у дел исконных обитателей этой земли. Некоторые из «исконных обитателей», подпитываемые стервятниками, кричат: «Приди дикий рынок. Я ненавижу эту землю. Хочу ее немедленно продать и от нее избавиться!». Остальные, обладая крестьянским менталитетом, ждуть, що пани вирішать, чтоб потом, в случае, если паны их обидят, взяться за вилы. Sapientes sunt (люди разумные) из коренных обитателей предлагают думать и только после этого по-уму распорядиться Главным Богатством, имея ввиду народ Украины и землю Украины. Что же решат паны?
  aetes 13 марта, 11:53
  Яка висока поезія! "Стервятники кружат..." Талимошо! А ну, вшквар у віршах! Про святу неньку-землю, яку не можна продавати. Бо Republic не вміє.
  Republic 13 марта, 15:15
  І звідки ж, в Україні ХХІ-го сторіччя, взялися оті «пани»? І що ж собі думають оті «вільні та незалежні» громадяни-виборці України?
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Republic 12 марта, 21:15 Чому селянам роздали колгоспну землю? Для того, щоб вони (як і усі їхні предки) старанно обробляли її, а вона –ЗБАГАЧУВАЛА б їх за це, чи для того, щоб вони її здавали в оренду усіляким «аграрним бізнесменам», живучи на дрібні %-ки від того, що могли б отримувати цілковито (в усій сукупності) власною працею? Селяни отримали землю (паї), не маючи поваги до надзвичайного ДАРУНКУ – мрії своїх предків: чи вони не ДУРНІ? І сьогодні ці ЛЕДАРІ готові продати те, що завжди було СВЯТИМ для істинного селянина. ГАНЬБА українцям! І не «гарчіть» тут, захищаючи «права дурнів», які обирають до Влади усіляких мерзотників, які майстерно використовують дурість виборців - сучасних «українських хліборобів». І наголошую: «старанно обробляти землю» - це поняття, яке включає в себе реалізацію УСЬОГО комплексу аграрно-організаційних робіт (техніка+насіння+добрива+технології+інфраструктура+…). Мої батьки усе своє життя були АГРОНОМАМИ! Я з дитинства знаю, що таке ЛЮБОВ до ЗЕМЛІ!
  aetes 13 марта, 11:54
  Здається, Ви передумали? До цих пір казали, що скасовувати мораторій не можна, поки при владі "олігархи-злодії". Тепер кажете, що земля це святе і тільки ледарі готові продати її. Тобто, тепер Ви взагалі проти купівлі-продажу землі, незалежно від того, хто при владі?
  aetes 13 марта, 12:08
  Ну добре, спробую і я метафорами доводити. Земля -- не свята ікона, на яку треба молитись, а робочий інструмент, з яким треба працювати. І якщо, наприклад я, з ним працюю, то дуже бажано, щоб він належав мені, а не геокадастру, і щоб я міг, в тому числі, розпоряджатись ним, і при необхідності купити ще один, чи продати цей і купити інший. Що ж це за діла? Ось тобі болгарка. Вона свята. Ти не зможеш ні продати її, ні купити щось інше, навіть якщо знадобиться. А про мотоблок і не мрій, бо він теж святий.
  aetes 13 марта, 12:32
  Тільки зараз помітив, який цікавий у Вас хід думок! "Чому селянам роздали колгоспну землю? Для того, щоб вони (як і усі їхні предки) старанно обробляли її". Тобто, закріпачили селян. Може хтось хоче в місто переїхати, в інститут поступити, чи інші життєві плани. Чи може хто оженився і в сусіднє село переїхав. Чи в місті хорошу роботу знайшов. Комусь вік і здоров'я не дозволяють на землі працювати. Без разніци. Прикріпили тебе до твого клаптика і сиди не рипайся. "...не маючи поваги до надзвичайного ДАРУНКУ – мрії своїх предків..." Тобто, ще й вдячний маєш бути, що закріпачили тебе.
  Republic 13 марта, 14:45
  Якщо Ви, Ваші батьки, Ваші предки завжди жили та ПРАЦЮВАЛИ на родючій українській ЗЕМЛІ (тобто: маючи спадковий ДОСВІД), а сьогодні отримали у власність БЕЗКОШТОВНО аж 4 гектари такого цінного ДЖЕРЕЛА власного прибутку, то про яке «закріпачення» Ви говорите? Якщо Ви, як і усі Ваші сусіди у Вашому краю, любите ЗЕМЛЮ Ваших предків, то організуватися у велике АГРАРНЕ господарство - не є проблемою: маєте землю – беріть кредит під аграрно-організаційні справи та й ЗБАГАЧУЙТЕСЯ! І де тут «ЗАКРІПАЧЕННЯ»? Проблема сучасної України - єдина: ДУРНІ спадкоємці НЕ хочуть працювати на ВЛАСНІЙ землі! Не земля закріпачує українців, їх закріпачує власна БАЙДУЖІСТЬ до свого майбутнього! З кріпацькими генами та й у господарі власної долі – це ж НОНСЕНС для українців, що сьогодні й підтверджує ЗЛИДЕННЕ життя «гідних» громадян-виборців. «Згинь, сатано! Щезни! Пропади... Тьфу! Тьфу! Тьфу! » (Панас Мирний, IV, 1955, 376)
  aetes 13 марта, 16:10
  "Якщо Ви, як і усі Ваші сусіди..." Я вже втомився повторювати Вам, що люди різні й не можна кожного в стандартну клітку посадити. Хтось любить землю, а хтось техніку, чи електроніку, чи поезію. Ось чому, виявляється, Ви так ненавидите лібералізм. Бо у Вашій уяві ідеальний світ -- "кожний знай своє місце". А хто не хоче на цьому місці всидіти, на тих по старій совковій традиції тиснете ідеологічно. Дурнями обзиваєте. І навіть кріпаками (невже не помічаєте, який нонсенс?)!
  Republic 13 марта, 17:53
  «А хто не хоче на цьому місці всидіти, на тих по старій совковій традиції тиснете ідеологічно» - я ж не схотів «всидіти на місці моїх батьків-агрономів», бо зацікавився динамікою та міцністю машин і механізмів (авіаційних двигунів), але це не є підставою для продажу землі усіляким «аграрним бізнесменам», яким потрібен виключно «прибуток заради прибутку». Земля потребує дбайливого ставлення до себе, яке властиве саме «хліборобам за покликанням»: згадайте оспівування журби за минулим у фільмі О. Довженка «Земля».
  aetes 13 марта, 18:09
  Як самі не всиділи, то чого ж інших намагаєтесь прикріпити до цих "аж 4 га"? Причому, намертво прикріпити.
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • visusport 12 марта, 20:07 Надоели Савлуки и им подобные. 25 лет в Украине мораторий на продажу сельхозземель. Сколько еще 25 - леток должно произойти, что бы я смог законно продать свои 28 соток? Савлукам и стоящим за ним латифундистам очень выгодно платить селянину за аренду сотки 25(двадцать пять гривень) в год! Вот они и зубами будут вырывать продление моратория на продажу земли. Кормя 70 -90 летних крестьян светлым будущим. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • aetes 11 марта, 11:46 Автори кажуть, що вони прихильники скасування мораторію і вільного ринку землі, але тільки після виконання 9 умов. Далі добавивши, що "цей перелік необхідних заходів не повний". Таке враження, що навмисне морочать голову. Думають одне, а пишуть інше. "Не слід поспішати", вже 20 років не поспішаємо. Вже давно зрозуміло, що проблема не економічна, а політична, тобто вирішується не в результаті раціонального аналізу фахівцями, а перетягуванням канату з популістами й соціалістами. Самі ж збурюють в народі соціалістичні забобони типу "багатії все скуплять, а ви будете у них батраками", і тепер на цих же забобонах піднімають свої рейтинги. Який приголомшливо живучий совок в умах українців! Як в часи Андропова лякають один одного спекулянтами і продовжують борсатись у злиднях, і схоже ще 100 років нічого не зміниться, виходу не видно. Професори КНЕУ, як викладали студентам "Політекономію соціалізму" 25 років тому, так і продовжують викладати те ж саме.
  Republic 11 марта, 15:04
  «…збурюють в народі соціалістичні забобони типу "багатії все скуплять, а ви будете у них батраками"» - пане aetes, Ви напевне цікавилися оприлюдненими в ЗМІ е-деклараціями «успішних» українців, тому дивуюся Вам: маєте «прозорі» кошти, щоби «чесно» брати участь у «відкритому» ринку земель сільськогосподарського призначення? Ваше переконання у тому, що «індивідуальні свободи людини є правовим базисом суспільства та економічного ладу», в знедоленій олігархами-злодіями Україні - не має підґрунтя.
  aetes 11 марта, 19:19
  Я Вам, пане Republic, теж дивуюсь. Коли Ви йдете в магазин, Вас можуть обважити чи обрахувати. Чи означає це, що треба заборонити магазини до тих пір, поки не буде гарантій, що не обважать? Україна тому й знедолена олігархами-злодіями, що немає вільного ринку. Не покупці з продавцями домовляються між собою, а все "рєшали" і "смотрящіє" рішають. І так буде вічно, допоки не буде індивідуальних свобод і вільного ринку.
  Republic 11 марта, 21:50
  «Україна тому й знедолена олігархами-злодіями, що немає вільного ринку» - але що ж заважало громадянам-виборцям від 1996 року реалізувати в Україні правомірне функціонування вільного ринку, як такого? Чомусь під «вільним ринком» Ви вбачаєте виключно «ринок землі сільськогосподарського призначення», тоді як впродовж останніх 25 років українці так й не спромоглися усвідомити, що ж воно таке ота правомірна ринкова КОНКУРЕНЦІЯ – рушійна сила економічного розвитку. Немає вільного ринку, бо існують олігархи-злодії: при діючому олігархаті злодіїв, продаж землі сільськогосподарського призначення – це державний ЗЛОЧИН! Належить правомірно «викорчувати олігархічний бур'ян», щоб запрацював вільний ринок ефективної економіки. Про такі «дії», теоретики лібералізму мовчать, бо логіка грунтується на дієвому антимонопольному законодавстві, яке в Україні НЕ працює. Куди не глянеш – скрізь вбачається паскудство олігархів-злодіїв. Чи про таке мріяли наші предки?
  aetes 12 марта, 01:23
  "Належить правомірно «викорчувати олігархічний бур'ян". У Вас є плуг, який його викорчовує? Ви ж навіть не бачите, що там нагорі діється (втім, я теж). Припустимо, як у 1917 взяли Порошенка, Фірташа, Ахметова, Пінчука, поставили до стінки і розстріляли. Думаєте, ура, справа зроблена, бур'ян викорчувано? А фіг вам! На їх місці тут же десяток нових з'являться. Як казав відомий сантехнік, треба міняти систему. Заміна персонажів нічого не змінить. Ви пишете: "...що ж заважало громадянам-виборцям від 1996 року реалізувати в Україні правомірне функціонування вільного ринку?". Так це ж і заважає, що отакі вони совки. Соціалістичні забобони їх душать. Бояться, що "олігархи-злодії" все зкуплять. Вже сто раз говорено, що земля не той товар, що можна вкрасти й перевести в офшори. Вона залишається під ногами й у будь-якому разі завжди можна перерозподілити. Треба рухатись вперед, а не чекати, коли прийде добрий дядя і зробить все ОК.
  Republic 12 марта, 12:03
  «Вже сто раз говорено, що земля не той товар, що можна вкрасти й перевести в офшори. Вона залишається під ногами й у будь-якому разі завжди можна перерозподілити» - ті «громадяни», хто сьогодні в Україні вже МАЮТЬ «мішки сотен мільйонів готівкових доларів США», аж тремтять від думки про можливу ЛЕГАЛІЗАЦІЮ вкраденого, читаючи Ваші «заклики». Переконаний: українські «улюбленці долі» складуть Вам «подяку-дулю» за Ваші «старання» щодо українського «вільного ринку землі сільськогосподарського призначення». Скажуть: як добре, що знаходяться в Україні такі палкі прихильники лібералізму! Щодо «завжди можна перерозподілити», то «улюбленці долі» у цьому питанні є «фахівцями» й ВЕЛИКА «дуля» Вам ГАРАНТОВАНА! Замлю не можна «перевести в офшори», але можна в України її ВКРАСТИ, та й найняти для роботи на вкраденому китайців чи турок. А Вам залишать лише «латану торбину» та «щире» побажання «триматися деінде у пошуках нового життя».
  aetes 12 марта, 12:27
  Не видно, чим Ви відрізняєтесь від Талимоші. Та ж ненависть до "буржуїнів" і лібералів, та ж недовіра до вільного ринку й нерозуміння його принципів. Те ж саме дорікання прихильникам вільного ринку: "хочете нас батраками зробити". Той же стиль відповіді: я Вам раціональні аргументи викладаю, а Ви мені -- високу поезію: "латана торбина", "дуля", "тремтять від думки", ну викапаний Талимоша. Хіба що, римувати не вмієте.
  Republic 12 марта, 13:21
  «…я Вам раціональні аргументи викладаю» - раціональність Ваших аргументів має місце у загальній теорії вільного ринку, але НЕ в сучасній Україні: економіки – як такої – в сучасній Україні НЕМАЄ і це є СУМНИМ фактом. Чому Ви не приймаєте до уваги існування в Україні РУЙНІВНОГО для Її економіки фактору державницького впливу олігархів-злодіїв? Сучасна Україна покрита КОРОСТОЮ олігархату, а Ви аналізуєте економічні можливості Її успішної ЗДОРОВОЇ еволюції. Де ж Ваша ОБ’ЄКТИВНІСТЬ? Не «вільний ринок» є рятівником економіки України, а - Її ГРОМАДЯНИ-ВИБОРЦІ! І не напружуйтеся стосовно моєї особистості: мені БАЙДУЖЕ, що Ви про мене думаєте.
  aetes 12 марта, 16:06
  1) Раціональність доречна всюди. Тому давайте спробуємо усунути з тексту метафори і поговорити чисто раціонально. 2) Фраза "в сучасній Україні економіки немає" -- це метафора, а не раціональне твердження. Насправді ж, в Україні Є! економіка і вільний конкурентний ринок, але він пригнічується і обмежується, як Ви пишете "факторами...РУЙНІВНОГО... державницького впливу олігархів-злодіїв". Тому не можна сидіти й чекати, коли його остаточно знищать. Треба, принаймні, словом підтримувати його й домагатись усунення монополій. 3) Громадяни-виборці НЕ Є! і не будуть рятівниками України. Вони безнадійно уражені соціалістичними забобонами й проголосують за популістів. На Майдані перемогла пасіонарна, свідома меншість. Вибори вона програє, бо на виборах виграє завжди більшість. 4) В попередньому пості Ви пишете, що олігархи хочуть легалізувати свої капітали, зкупивши землю. Але їх капітали вже давно легалізовані. Вони тримають гроші не в мішках, а в банках. Навіщо ж їх ще раз легалізовувати?
  Republic 12 марта, 17:29
  1).«Вони безнадійно уражені соціалістичними забобонами й проголосують за популістів» - «безнадійності» висновок: «всьо пропало»! 2). «Вони тримають гроші не в мішках, а в банках» - е-декларації повідомляють: «декларую статки - еквівалентні мільйонам доларів США, – які не «тримаю в руках», бо «позичив» їх третім особам на невизначений (до зняття мораторію на продаж земель с/г призначення) час»! 3). «Треба, принаймні, словом підтримувати його й домагатись усунення монополій» - лікарська діагностика корисна саме виявленням ПРИЧИНИ хвороби, а не констатацією її проявів. Особисто я переконаний, однозначно: знищення державницького олігархату злодіїв – це єдиний шлях до ОДУЖАННЯ (функціонування вільного ринку ефективної економіки) занедбаної України. Пане aetes, «коса на камінь зайшла» - чи не так?
  aetes 12 марта, 17:45
  Радше, не "коса на камінь", а "горох об стінку".
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.63
EUR 29.00