Украдене свято: історичні трансформації смислу 8 березня

Оксана Кісь 6 березня 2013, 19:20
№9_13

Читайте також

 Відтоді, як понад 100 учасниць Другої Міжнародної конференції жінок-соціалісток у Копенгагені в серпні 1910-го одностайно підтримали пропозицію Клари Цеткін щорічно на початку березня відзначати День жінок, щоб привертати увагу до питання рівних прав для жінок, смисл цього свята неодноразово змінювався. Особливо разючими виявилися ці зміни у країні, котра оголосила соціалізм своїм суспільним ладом, — в СРСР. Спробуймо простежити, як день солідарності жінок у боротьбі з ґендерною дискримінацією перетворився на свято "весни, любові і вічної жіночності".

У дореволюційній Російській імперії, крім численних і потужних жіночих організацій, було чимало дуже активних свідомих жінок-членів різних політичних рухів лівого спрямування, які також вкрай серйозно ставилися до питання жіночої рівноправності, що примусило зробити цю вимогу частиною політичних програм низки партій. Не слід також забувати, що Лютнева буржуазна революція в царській Росії, яка врешті привела до повалення монархії й започаткувала демократичні перетворення, розпочалася саме з масових вуличних демонстрацій жінок із вимогами "Хліба і миру". Ця знакова подія в Петрограді відбулася 23 лютого за Юліанським календарем, тобто — саме 8 березня, за Григоріанським. Згодом, прийшовши до влади, більшовики були змушені віддячити жінкам за підтримку і визнати їхній внесок у революційні події, законодавчо закріпивши рівні політичні, соціальні та громадянські права жінок у Країні Рад. Але насправді більшовики розглядали потенціал організованого і свідомого жіноцтва інструментально: вони прагнули поставити його під свій контроль та використати для посилення власного політичного впливу на суспільство. 

Першим кроком на цьому шляху стало рішення, прийняте у 1921 році, про надання дню 8 березня статусу державного свята. Уже в перші роки радянської влади розпочалася систематична підміна його смислу — насамперед за рахунок зміщення акценту з ґендерної рівності на класову боротьбу: на політичних плакатах того часу цей день названо днем солідарності "жінок-трудівниць", "пролетарок" тощо. Тим часом жінок фактично було позбавлено ініціативи в питанні формату проведення та можливості організації масових заходів на відзначення Міжнародного жіночого дня. Ці повноваження перейшли до жінрад — спеціальних структур при партійних осередках, створених ще у 1919 році, задля ширшого залучення жінок на підтримку політики більшовиків. Щоправда, у 1920-х відзначення 8 березня все ще мало виразний зв'язок із забезпеченням рівних прав жінок. Цей день використовували як нагоду вказати на проблеми, з якими зіштовхувалися жінки у соціальній, освітній, політичній та інших сферах. 

Політична риторика того часу рясніє гаслами про "визволення жінок з кухонного рабства" та солідарність робітниць і селянок у класовій боротьбі проти поневолення трудящих. Власне, це відповідало пріоритетам ґендерної політики перших десятиліть радянської влади: радянський емансипаційний проект мав на меті масову мобілізацію жінок на комуністичне будівництво, що потребувало їх освіти і професійної підготовки та широкого залучення до публічної сфери. В його основі лежала ідея зрівняння жінок із чоловіками через нівелювання, розмивання, усунення будь-яких відмінностей між статями: жінок потрібно було звільнити через "дотягування" їх до ідеальної людини — чоловіка-робітника. Пропагандистські плакати того часу будують чоловікоподібний образ жінки-пролетарки, в якому практично немає оголошених "буржуазними пережитками" традиційних жіночих рис. Офіційний дискурс того часу, представлений у пресі, нав'язує думку, що комуністична партія і радянська влада обдарували жінок правами, звільнили їх із патріархального ярма, підняли на вищий рівень, дали їм можливість самореалізуватися тощо. Отож тепер жінкам годиться віддячити за це самовідданою працею, виправдати високі сподівання й довести, що жіноцтво гідне виявленої йому довіри. У цей період у суспільній свідомості закріплюється думка, що саме радянська держава та компартія надали жінкам права, а не жінки самі їх вибороли, здобули, відстояли під час революційних перетворень.

Невдовзі стало зрозуміло: обіцяні в межах втілення грандіозних емансипаційних планів заходи з усуспільнення побуту (створення громадських їдалень, пралень, дитсадків тощо) зазнали невдачі. Тож державі довелося підкоригувати свій курс щодо жіночої емансипації, більше наголошуючи на ролі жінок у налагодженні соціалістичного побуту та вихованні нащадків у комуністичному дусі. У 1930-х роках відзначення 8 березня набуває виразніших ознак офіціозу: урочисті збори трудових колективів та партійних осередків відбуваються за уніфікованими сценаріями, ухваленими й "спущеними" згори центральними органами. Після набуття чинності новою сталінською Конституцією СРСР (1936р.) та офіційного проголошення "жіночого питання" в СРСР остаточно вирішеним відзначення 8 березня перетворюється на огляд досягнень радянського жіноцтва, про кількісні та якісні виміри яких керівництво партії повідомляють у спеціальних звітах. Свято набуває дедалі виразнішого пропагандистського характеру, тоді як можливості для обговорення проблем жінок і озвучення фактів їх дискримінації фактично зникають. Водночас демографічні проблеми, що виникли в СРСР як наслідок масових політичних репресій та Голодомору, примушують керівництво країни вживати заходів для підвищення народжуваності. У тогочасній пресі з'являється щораз рясніше публікацій, котрі наголошують на цінності материнства і заохочують жінок більше уваги приділяти своїм материнським функціям.

У святкуваннях 8 березня тема материнства набирає особливого звучання після Другої світової війни, що цілком відповідає посиленню пронаталістської політики партії та уряду. З огляду на спричинену війною демографічну кризу, у 1944 р. було запроваджено низку державних заохочень для багатодітних та самотніх матерів (почесне звання "Мати-Героїня", орден "Материнська Слава" та медаль "За Материнство", отримання яких передбачало низку відчутних соціальних пільг і допомог). Повоєнна офіційна риторика докорінно відрізняється від риторики двох попередніх десятиліть тим, що в ній, на зміну гаслам про потребу усунення відмінностей між статями, приходить схвалення таких ґендерних відмінностей і особливий наголос на суспільній важливості їх. Образ мужнього чоловіка-захисника вітчизни протиставляється образові турботливої, люблячої і вірної жінки-матері, а у візуальній пропаганді того часу зображення жінок стають щораз жіночнішими. Ця тенденція до поляризації ґендерних ролей (з характерними взаємнодоповнювальними поняттями "справжнього чоловіка" і "справжньої жінки") домінуватиме у державній ґендерній ідеології аж до останніх років існування СРСР.

Період холодної війни позначений дедалі активнішим використанням образу "вільної радянської жінки" в радянській пропаганді. Привітальні листівки та плакати з нагоди 8 березня початку 1960-х рясніють зображеннями усміхнених жінок (часто з дітьми) — представниць різних рас і національностей країн соцтабору, які заявляють про свою солідарність у боротьбі за мир у всьому світі та засвідчують переваги соціалістичного ладу. Святкування 8 березня повсюди відбувається під бравурними гаслами "Радянські жінки — найщасливіші та найрівноправніші жінки у світі!" — на контрастах із жалюгідним становищем експлуатованих і дискримінованих жінок країн капіталізму. Відзначення Міжнародного жіночого дня у трудових колективах супроводжується прославлянням партії та уряду за невтомну турботу про жінок і нагородженням жінок-передовиць виробництва та переможниць соцзмагання за їхні трудові досягнення на благо соціалістичної батьківщини.

Поворотним моментом у смислі та стилі відзначення жіночого дня став 1965 рік, коли 8 березня набуло статусу недержавного вихідного дня. Фактично, це рішення перенесло святкування з публічного простору у приватну сферу, у сім'ю. Не слід забувати, що період хрущовської "відлиги" приніс із собою певну лібералізацію громадського життя, покращення добробуту та "реабілітацію" колись затаврованих як "буржуазні пережитки" цінностей і атрибутів повсякденного життя (мода, косметика, предмети інтер'єру, елементи етикету тощо). Вірогідно, саме тоді й виникає традиція вітати жінок 8 березня квітами, дарувати їм цукерки та інші приємні дрібнички. У контексті персональних привітань офіційна риторика "жінки-трудівниці" була недоречною, тоді як вшанування жінки-матері (що на той час уже стало осердям образу "радянської супер-жінки") цілком відповідало духові сімейного свята. Тож із кінця 1960-х можна з певністю говорити про перетворення 8 березня на
свято, котре своїм смислом близьке до Дня матері. Якщо доти святкові листівки лише спорадично приурочувалися привітанням матерям у день 8 березня, то 1970-ті роки вибудовують стійку й однозначну асоціацію між цим святом та материнством. У дитсадках запроваджується традиція влаштовувати напередодні 8 березня дитячі свята з віршами та піснями на честь турботливих мам, а преса у ці дні рясніє публікаціями про матерів-героїнь.

Перенесене у приватно-сімейну сферу, свято щораз більше дрейфує в напрямку деполітизації його смислу. Поступово воно перетворюється на день вшанування усіх жінок. Наприкінці 1970-х практика привітання учнями своїх шкільних учительок доповнюється новою модою: хлопчики починають вітати
дівчаток-однокласниць. Букетик підсніжників та м'яка іграшка стають невід'ємними атрибутами свята. На привітальних листівках характерні для попередніх періодів зображення суворих жінок-трудівниць і турботливих матерів-героїнь стрімко витісняє образ безтурботної юнки чи дівчинки, котра радо приймає святкові вітання від хлопчика. Тенденція до "омолодження" героїні свята супроводжується повним зникненням натяків на його політичну сутність (зрештою, маленька дівчинка аж ніяк не може бути активною у політичній площині!). Символічний простір свята наповнюють такі елементи, як квіти, солодощі, подарунки...

Остаточна деполітизація жіночого дня відбувається не так на рівні офіційних заходів із його відзначення (адже в трудових колективах усе ще відбуваються урочистості з цієї нагоди з характерними промовами, наповненими властивими радянській пропаганді кліше та штампами), як власне у приватній сфері, де 8 березня перетворюється на повноцінне сімейне свято із притаманними йому ритуалами догоджання жінкам. На візуальному рівні остаточний розрив із первісним політичним смислом жіночого дня відбувається тоді, коли з листівок повністю й остаточно зникають будь-які згадки про жінок — і в зображеннях, і в тексті. На пізньорадянських листівках масово з'являються казкові та мультяшні персонажі й іграшкові звірята, а головною темою привітань і зображень стає весна. Весняні квіти й краєвиди вибудовують асоціацію з пробудженням природи й дедалі важче в'яжуться з жінками — хіба на рівні молодості та процвітання жіночої вроди. Цікаво, що в останні роки радянської влади траплялися навіть спроби якось прив'язати це свято до народних традицій: у дизайні деяких листівок використано мотиви російського фольклору та традиційного розпису.

Важко сказати, наскільки цілеспрямованими й керованими згори були тенденції до деполітизації 8 березня, однак, коли взяти до уваги, що в СРСР кожна одиниця масово друкованої продукції проходила певну експертизу на політичну відповідність і мала бути схвалена компетентними органами, можна припустити: процес цей був не таким уже й спонтанним чи самовільним. У кожному разі, на кінець 1980-х років в СРСР сформувався дуже специфічний спосіб відзначення Міжнародного жіночого дня, наповненого смислами, атрибутами й ритуалами, фактично, протилежними первісним ідеям, які вкладали в це свято феміністки початку ХХ ст. За сімдесят років радянської влади 8 березня втратило свій політичний протестний потенціал, воно було не лише одержавлене, а й одомашнене і перетворилося на свято вшанування "весни, вічної жіночності та кохання". Украдене свято повернули проти самих жінок: лицемірне звеличення та обдаровування жінок один день на рік відбувалося в умовах повсюдної їх експлуатації й дискримінації, ігнорування численних потреб та проблем жіноцтва у країні рад, де "жіноче питання" давно вважалося вирішеним.

Тим часом ще у 1970-х роках світом прокотилася так звана "друга хвиля фемінізму", і жіночі організації активно тиснули на уряди своїх країн, на міжнародні організації, вимагаючи на практиці забезпечити жінкам рівні права та можливості. Результатом цих масових і цілеспрямованих зусиль стали зміни в національних законодавствах країн Європи та Північної Америки. Крім того, ООН проголосила 1975 р.
Роком жінок, щоб привернути увагу до проблем дискримінації жінок, а 1977 р. Генасамблея ООН схвалила резолюцію № 32/142, згідно з якою кожній із країн-учасниць пропонувалося відзначати Міжнародний День прав жінок. У 1979 р. Генеральна Асамблея ООН схвалила "Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", яку ратифікували 150 країн (у тому числі й Українська РСР 1980 р.). Таким чином країни-учасниці не лише визнавали існування фактів дискримінації жінок, а й брали на себе зобов'язання проводити заходи та докладати зусилля до її ліквідації. З 1996 р. щорічні святкування Міжнародного дня прав жінок під егідою ООН відбуваються під певним гаслом, у якому наголошено на одній із проблем, із якими доводиться зіштовхуватися жінкам на шляху до рівноправності. Наприклад, у 2000 році тема 8 березня була: "Жінки єднаються задля миру", а торік — "Зміцнимо сільську жінку — покладемо край голоду і бідності". Цьогорічне відзначення жіночого дня відбувається під гаслом ООН "Обіцянка є обіцянка: час діяти, щоб припинити насильство над жінками". Проблема насильства над жінками вкрай актуальна для України і стосується не лише поширених та ганебних практик насильства в сім'ях, а й торгівлі жінками, проституції, сексуальних домагань тощо. 

Уже декілька років жіночі організації України докладають чималих зусиль, щоб припинити лицемірну і принизливу пізньорадянську практику святкування 8 березня та повернути йому первісний політичний смисл — дня міжнародної солідарності жінок в обстоюванні власних прав і подоланні ґендерної дискримінації. Багатьом українкам усе ще нелегко відмовитися в цей день від рідкісної у нашому непростому житті нагоди отримати якісь вияви уваги і подарунки. Впевнена: незабаром жінкам вдасться-таки зрозуміти, що кожна з них заслуговує на повагу, любов, турботу, добрі слова і підтримку щодня, повсякчас, а не як виняток — раз на рік. Щоб інші бачили у нас рівноцінну й рівноправну людську особистість, поважали нашу людську гідність і шанували наші права, ми самі маємо навчитися сприймати себе насамперед як повноцінних людей, як повноправних громадянок, котрі мають власні потреби, інтереси, потенціал, а не як таких собі "жіночок", непомітних помічниць чоловіків у їхніх великих справах, обмежених побутом берегинь чи окрас чоловічого дозвілля... Жінки здатні на більше! Подумаймо про це 8 березня — у Міжнародний день прав жінок.

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
21 коментар
 • Т 10 марта, 20:39 Спасибо автору за статью! Очень понравилось! Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • ЖЕНЩИНА без 8 марта 10 марта, 16:11 Махровое лицемерие,цинизм и просто развесистая пошлость - вот что такое советское 8 марта.Что праздновали и празднуют? После неискренних поздравлений от "тройки" с дешевыми"подарками" из отдела уцененных товаров - это"чествование женщины-труженицы"? А на следующий день сытые мужики не вздохнув и не покраснев,отправляют тружениц укладывать асфальт,забивать костыли при прокладке рельсов,усаживают на трактор...можно долго перечислять "женские профессии". И вообще - что это за название женский день? После войны в банях были женские и мужские дни. Или "праздравляють" женщину только за то,что у нее другая физиологи? Дичь несусветная.В моей семье трое мужчин.Еще в 70-е годы запретила даже произносить это словосочетание.Государство же поддерживает эту дурь из-за того,что это выгодно бизнесу.И только.Женщины,очнитесь,посмотрите по сторонам:вам нужно это лицемерие по поводу того,что у вас другие половые органы,чем у мужчин??? Если же вас любят и уважают окружающие вас мужчины,то пусть это происходит 365 дней в году. Вот это ПРАЗДНИК!
  Ion Poame 11 марта, 20:50
  Нельзя так огульно говорить о всех. Есть люди которые очень бережно относятся к матерям, отцам, детям и окружающим. А в день 8 марта такие люди получают возможность еще раз сделать акцент как они любят и уважают своих жен, матерей и дочерей. Вам просто не повезло наверное и вы так обозлены на всех и вся.
  Ion Poame 11 марта, 20:51
  Очень интересная статья!. Спасибо!
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Григорій 9 марта, 12:43 Шановна авторка! Раджу розібратися з питанням, за яку гендерну рівність має боротися жінка: за рівність з чоловіком або за рівність із роботодавцем? Статистика свідчить, що безробітних чоловіків більше, ніж безробітних жінок. Отже, рівність з безробітними чоловіками відпадає? Але, з іншого боку, роботодавець може бути і жінкою, і таких зараз дедалі більше (!!). Отже рівність жінки з жінкою? За радянської влади жінка була соціально рівною - не з чоловіками, а з усіма громадянами цієї держави. Питання гендерності виникло в (буржуазній) науці після того, як в суспільстві споживацтва і дозвілля (на яке в останні 50 років перетворилася Західна Європа) дедалі більше на такий самий товар стала перетворюватися жінка. І ця сексуальна мотивація (з боку роботодавця) перешкоджала їй повноцінно і незалежно брати участь в інших сферах соціального життя. Але в СРСР жінка не була сексуальним товаром і така мотивація у ставленні до неї не була в тій державі домінантною. Тому й гендерна наука там була ні до чого. А от що стосується сучасної України, то зараз НЕ ТІЛЬКИ ЖІНКА, А Й ЧОЛОВІК СТАЛИ ТОВАРОМ. Тому зараз геть вся гендерна проблематика й поготів втрачає сенс.
  Sanya Malash 10 марта, 10:21
  Шановний Григорію, жінка в СРСР могла бути сексуальним товаром, просто про це відверто не говорили. У вищих ешелонах влади, а так само в полоні, в'язниці й концтаборах так було завжди. Щодо статистики. У повісті "Дахи та східці" (журнал "Дніпро", №1 за 2016 рік) дуже яскраво висвітлено, як "робиться" статистика й наскільки вона відповідає реальній ситуації. Правдивість цього твору підтвердить кожен, хто працював у галузі соцопитувань. Хоча б такий простий приклад: безробітним уважають кожного, хто не має офіційного працевлаштування (або не є підприємцем - платником податків). Жінкам сьогодні вкрай важливо мати "забезпечену старість" (себто - бодай яку трудову пенсію), бо де гарантія, що чоловік не знайде молодшу та вродливішу, а діти не втечуть за кордон. Через те вони рідше наважуються працювати без трудової книжки, та навіть маючи "лівий"підробіток більш оплачуваний, ніж офіційна зарплатня, воліють усе ж "числитися десь".
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Анна 9 марта, 10:36 Спасибо за статью, очень познавательно. Многое становится понятным. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Я 8 марта, 23:19 Ей-богу, автор - новая Клара Цеткин. Описала, как политическая демонстрация превратилась в аполитичный праздник, и очень этим огорчилась. Правда, так и не разъяснила, кто украл, что и у кого украл в этом процессе превращения. Может быть, для нее демонстрация - праздник (как в советские времена)? Тогда почему женсоветы при партячейках в первые годы советской власти - это плохо, а современные женские организации Украины (те же женсоветы при "партиях") - это хорошо? Похоже, все дело в том, что нынешние журналисты хорошо ориентируются, кому лизнуть, а на кого гавкнуть.
  Володимир 10 марта, 22:49
  Ты неудачно гавкнул ! Автор права ! От себя добавлю - эту советскую гадость, показушный праздник, униженных женщин, давно вызывает отвращение. Автор забыла сказать об унижениях, физичных оскорблениях женщин в семьях !
  Я 13 марта, 22:33
  О, узнаю свидомого. Не распинайся за всех - устрани "физичные оскорбления" в своей семье и "показушный праздник" не будет вызывать у тебя "отвращения".
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • tty 8 марта, 18:12 Наверное, автору не дарят подарки на 8 марта... Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • tty 8 марта, 18:06 "уважения, любви, заботы, хороших слов и поддержки каждый день" заслуживают не только женщины но и мужчины. Это вообще рассмешило: "Многим украинкам все еще нелегко отказаться в этот день от нечастой в нашей непростой жизни возможности получить какие-то знаки внимания и подарки." Автор, перечислите, пожалуйста, факты гендерной дискриминации в Украине, а то Вы тут призываете "вернуть ему первоначальный политический смысл — Дня международной солидарности женщин в отстаивании собственных прав и преодолении гендерной дискриминации". Лично я не замечаю гендерного неравенства. То, что Вы перечислили "Проблема насилия над женщинами крайне актуальна для Украины и касается не только распространенных и позорных практик насилия в семьях, но и торговли женщинами, проституции, сексуальных домогательств и т.п. " - это проблема совсем другая и имеет отношение к уголовному кодексу, а не к гендерному неравенству. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • луганский прохожий 8 марта, 14:46 _отстаивании собственных прав и преодолении гендерной дискриминации._ :) Там где я работаю - женщинам на 8 марта віделили по 270 гривен. Ну а перед этим 23 февраля мужики получили от руководства "поздравление" в виде слов. :) И пардон хоть ты женщина хоть мужчина но платят у нас согласно той ставке которая определена для этой должности. Для чего это я? Что то у меня впечатление складывается, что шумиха про "гендерное неравенство" слишком уж раздувает ситуацию. На самом деле про "гендерную дискриминацию" часто впору мужикам нарекать. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Евгений 8 марта, 14:36 Ну, чего политику разводить? Неужели неясно, что женщины это почти такие же люди, как и мы, мужчины? Только лучше. Відповісти Цитувати Поскаржитись
 • Ветеран 8 марта, 14:03 Все, что можно сказать о данной статье и авторе: "если человек умирает, то это надолго, но если он дурак, то это навсегда!" Я уверен, что если все те девушки и женщины. которых я поздравлял с 8 марта, услышат от меня слова не любви к ним, а пожелание гендерного равенства, то в лучшем случае пошлют меня "гендерными" словами. Кстати, я почему-то не встречал в своей жизни женщин, которые променяли бы любовь и мужскую нежность на право вместе с мужчиной стоять у станка, долбить дороги и варить сталь. ( Правда, судя по статье, подобные индивидумы существуют. предагаю им вместо лозунгов об отмене 8 марта выйти на трудовую вахту в шахту и показать этим мужикам-угнетателям, как надо работать))
  ginger 8 марта, 14:28
  странное какое-то противопоставление - или любовь - или равенство. Получается, что любить равное вам существо вы не можете? )) Причем если равенство, то сразу в шахту и к станку)) даже если вы сами всю жизнь в шахте проработали - мужчины далеко не все туда стремятся, как и в армию, между прочим. Вы когда про равенство -лучше представьте высокие должности и хорошие зарплаты. Мужчины, их получающие, тоже далеко не все из шахты поднялись)
  dolento 10 марта, 22:51
  Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 27.12
EUR 29.45