Банківські комісії

Артем Святненко 1 листопада 2013, 19:05
Банковские комиссии

Читайте також

Банківська система України, яка першою взяла на себе хвилю фінансово-економічної кризи, у період з 2008-го по 2011р. зазнала тяжких втрат у вигляді великих фінансових збитків та банкрутств низки установ. Однак, на основі підсумкових показників 2012 р. і даних за перший квартал поточного року, вже можна констатувати якщо не повне, то значне її одужання.

У 2012 р. банки України отримали 4,9 млрд грн прибутку (це досягнення вражає більше, коли згадати, що збитки 2011 р. становили 7,7 млрд грн). За перші вісім місяців нинішнього року чистий прибуток усіх українських банків становив 2,5 млрд грн. Змінюється й структура доходів банків: для вітчизняних фінансових установ життєво важливим завданням стало нарощування частки комісійних доходів. Банкіри непомітно, але послідовно збільшують розміри й асортименти тарифів на обслуговування клієнтів. Відтак, зростає й відповідальність при виборі банку, особливо для потреб бізнесу.

Відсотки і тарифи

У класичному розумінні, банківський бізнес в економіці виконує три основні функції: приймає депозити, видає кредити і здійснює розрахунки. Перші дві функції формують відсотковий дохід, остання — комісійний. За даними, опублікованими Незалежною асоціацією банків України за результатами 2012 р., загальні доходи банківської системи України на 78,1% складалися з відсоткових доходів і на 14,1% — з комісійних. При цьому, порівняно з 2011 р., відбулося збільшення як відсоткових, так і комісійних доходів банківської системи (на 5 та 15% відповідно). У першому півріччі 2013-го, згідно з даними НБУ, тенденції збереглися: частка відсоткових доходів банківської системи становила 78,6%, а комісійних — 14,5%. 

Сучасні банки працюють на багатьох напрямах. Це і звичні для населення кредитні та депозитні операції, обслуговування клієнтських рахунків та зовнішньоекономічної діяльності, обмін валют, надання гарантій, робота з цінними паперами. Кожен банк сам вибирає, на чому концентрувати увагу.

Проте все-таки основну частину доходів вітчизняних банків становлять чисті відсоткові доходи. Інакше кажучи, це різниця між отриманими відсотками за виданими кредитами і виплаченими відсотками за депозитами.

Нюанс: згідно з українським законодавством, банки рахують відсоткові доходи як нараховані, але не обов'язково сплачені. Тому в нинішніх умовах оцінити реальну частку відсоткових доходів досить складно.

Другими за успішністю вважаються комісійні доходи. Стосовно комісій у банку є великий простір для фантазії. Тут і комісії за видачу кредитів, відкриття та обслуговування рахунків, випуск карт, видача готівки через касу та багато інших послуг.

З погляду маржинального доходу, найбільш прибутковими є комісійні продукти, при яких банк отримує винагороду, виконуючи операції за дорученням та за рахунок клієнта, оскільки вони містять мінімальні ризики втрати базового активу. Це обслуговування рахунків, перекази, гарантії та акредитивні форми розрахунків.

Третім за важливістю джерелом доходів банків є торговельні операції, які займають дуже невелику частку. Основні напрями купівлі-продажу — валюта і цінні папери. Головним джерелом доходу в торговельних операціях є купівля-продаж валюти. Частки відсотка займають операції з металами.

Вплив кризи

З початку кризи частка комісійних доходів у заробітках українських банків знизилася. Якщо 2008 р. вона становила 25%, то вже за підсумками 2010-го комісійні доходи знизилися до 19%. Тенденція цілком пояснима: з приходом кризи зменшився обсяг практично всіх операцій. До того ж українські банки безпосередньо перед кризою масово нараховували "приховані" комісії при кредитних операціях, особливо при споживчому кредитуванні (за видачу, зарахування коштів на рахунок, обслуговування тощо). У результаті кредитування, яке зменшилося в рази, ударило й по комісійних доходах. 

Утім, банкіри відзначають, що комісійні доходи, на відміну від відсоткових, не так істотно залежать від економічної ситуації. Досить мати клієнтську базу та пропонувати конкурентоспроможні тарифи. Як правило, робити ставку на комісійні доходи можуть великі банки з розгалуженою мережею відділень.

Більшість українських банків спочатку були зорієнтовані на отримання прибутку від кредитних операцій, а не на розвиток послуг, які забезпечують комісійний дохід. Сьогодні багато банків переглянули свої позиції і враховують у своєму розвитку напрями, які передбачають комісійний прибуток. Але для цього банкам необхідно потратити багато часу та сил на продуктову лінійку. Цей процес досить ємний і потребує істотних фінансових інвестицій. 

В умовах майже повної відсутності активного кредитування банкіри вже давно почали замислюватися над способами збільшення комісійного доходу. Є ряд дуже простих шляхів до досягнення цієї мети. Найпростіший — збільшення розмірів діючих тарифів. Це призводить до незначного зниження обсягів продажів, але в цілому за рахунок підвищення ціни банку вдається заробити більше. Не менш поширене запровадження нових або додаткових комісій до вже наявних продуктів, наприклад кредитних. Такі комісії часто трохи впливають на подорожчання кредиту або послуги і не чинять вирішального впливу на вибір клієнта на користь певного банку. Втім, є багато способів збільшення комісійних доходів шляхом поліпшення якості та технологічності послуг.

Банки взялися
за комісію

Рівень комісійних доходів у загальній структурі доходів банка залежить від кількох чинників: ступеня диверсифікованості клієнтської бази, сегментів ринку, робота в яких пріоритетна для банку в рамках реалізації його стратегії. 

Якщо говорити про універсальний банк в умовах українських реалій, то для забезпечення рентабельності акціонерного капіталу в 7—10% річних необхідно досягти рентабельності чистих активів 0,7—1%. При нинішньому спреді з активних операцій у розмірі 3—4% це стало нереально. Тому для універсальних банків частка комісійно-торговельних доходів у структурі операційного прибутку має становити 30—40% або 20—30% у структурі загальних (валових) доходів. Оскільки в структурі комісійних доходів основна частка припадає на розрахунково-касове обслуговування, слід очікувати, що цей напрям розвиватиметься найбільш динамічним і технологічним способом. У банків просто немає іншого виходу.

І банкіри дуже добре це розуміють. Нинішнього року у сфері банківського бізнесу спостерігається тенденція максимізації обсягів безресурсних доходів, більшість яких формується з низькоризикових операцій. На сьогодні добрим результатом вважається комісійний дохід у розмірі 20% від сумарного доходу банку. У середньостроковій перспективі до 2015 р. банки прагнутимуть підвищити цей результат до 30%, а деякі амбіційні фінансові установи заявили про наміри наростити темп до 40% на рік.

Найбільші статті для заробляння комісійного доходу — розрахунково-касове обслуговування юридичних та фізичних осіб. Також до цієї категорії можна зарахувати зарплатні проекти, грошові перекази фізосіб, поповнення або зняття з рахунків фізичних осіб. Найважливіше — дотримання балансу між фактичною собівартістю послуги та готовністю клієнта купити цю послугу за певну суму.

Є, правда, й деякі відступи. Наприклад, щодо комісій за комунальні платежі. Цю масову послугу багато банків намагаються загнати в он-лайн або сектор самообслуговування, підвищуючи комісійні. Однак, на думку скарбника ПАТ "Авант-Банк" Дмитра Власова, від таких комісійних варто зовсім відмовитися. Оскільки фізичний прихід клієнта у відділення банку сьогодні є конкурентною перевагою для розвитку депозитного та кредитного напрямів. "Людина приходить оплачувати рахунок за електрику й дізнається про новий депозит, може взяти з собою буклет про нову кредитну програму. Ця інформація потрапляє в його сім'ю, де можуть бути підприємці, у яких назріла потреба взяти кредит, або сім'я шукає вигідні умови для депозитного вкладення. Оплата комунальних послуг — не безплатна операція. Вона відбувається за рахунок сторони-одержувача. Якщо ми, наприклад, переводимо гроші в енергопостачальну компанію, то комісійні оплачує вона. Компанія платить за швидкість і своєчасність платежу", — зазначив пан Власов.

Як вибрати банк
для бізнесу

В Україні немає передумов для різкого зростання доходів банківської системи. Швидше за все, зростання не перевищить 5% , якщо курс гривні буде стабільний. 

Для банків важливіший показник не так дохід, як прибуток. А тут усе залежить від того, на яких операціях банк зароблятиме і наскільки добре зможе оптимізувати свої витрати. Платоспроможний попит на кредитному ринку залишається помірним, переважно розвивається мале споживче кредитування, тому банки намагаються збільшити рівень невідсоткових доходів.

Як підказує вітчизняний досвід, банкіри намагатимуться вирішувати свої проблеми за рахунок клієнтів. Єдине, що може цьому завадити, — здорова конкуренція. А для неї необхідна грамотність і розумна прискіпливість користувачів банківських послуг.

Ключові запитання при виборі банку (особливо для бізнесу): скільки коштує відкриття рахунку, річне обслуговування та проведення операцій, як швидко і комфортно оготівковує та за який відсоток.

Коментар банкіра

Олександр АНДРЮШЕНКОВ, директор департаменту корпоративного бізнесу ПАТ КБ "Південкомбанк":

— Рівень розвитку технологій у галузі дає можливість знизити витрати і мінімізувати витрати, пов'язані з людським чинником. Банківський сектор модернізується, надаючи споживачам не тільки класичні послуги, пов'язані з кредитуванням і РКО, а й активізує інтернет- і мобільний банкінг, операції на ринку цінних паперів та валютному. У зв'язку з цим частка комісійних доходів фінустанов у загальній структурі доходів банківської системи поступово збільшуватиметься.

Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
2 коментаря
  • 795674 2 ноября, 09:38 Банківська система України носить глибоко спекулятивний характер. Тільки в цій сфері економіки можна, наробивши гігантських боргів завдяки видачі кредитів з відкатами, зловживанням інсайдерів, кредитування неспроможних позичальників і т.д., йти з чолобитною і відкатами в НБУ за черговими кредитами, мовляв дайте грошей бо депозити не має чим повертати. І так далі по колу. Банки не працюють на економіку країни, а душать її, викачуючи з неї фінансовий ресурс. Звичайно, це не стосується олігархів, які маючи свої банки сповна користуються вигодами так званого банківництва. Відповісти Цитувати Поскаржитись
  • censor 2 ноября, 00:40 "Как подсказывает отечественный опыт, банкиры постараются решать свои проблемы за счет клиентов". После этого учтивое и достопочтенное изложение, как они будут это делать. "Самый простой способ — увеличение размеров действующих тарифов. Такая мера приводит к незначительному снижению объемов продаж, но в целом за счет увеличения цены банку удается заработать больше". Я не совсем понял, где в этом всем изложении находится позиция автора? Это такой верх беспристрастной журналистики: угодить всем и никого не обидеть? Так сказать, посмотреть на все это отрешенно и свысока? Автор, вас величина банковских комиссий в принципе не интересует, потому что все оплачивает редакция? Или ход изложения зависит от места сидения? Відповісти Цитувати Поскаржитись
Реклама
Останні новини
USD 26.73
EUR 28.60